Photoshop Magazin
 


Her zaman lazım (Sayı 04)

01 December 2005 | Sayı: Dec 2005
 
1 2 3 4 5
 

Abend: Olağandışı sonlanma. Bellek yetmezliği ya da sunucu bilgisayarın çökmesi sonucunda, kullanıcının isteğine bağlı olmadan çalışan bir programın durdurulması ve bununla ilgili alınan mesaj.
Above-the-line media: Çizgi üstü iletişim araçları, komisyonlu iletişim araçları, kitlesel iletişim araçları.
Aborted connection: Bağlantının yarıda kalması. Veri iletişiminde olağan kurallar içinde gerçekleşemeyen bir bağlantının çözülmesi.
Absolute adress: Mutlak adres. Bir bilgisayar dilinde bir bellek kullanımının veya bir aygıtın yerini bir referans adrese başvurmadan belirten adres.
Absolute hyperlink: Tam adresli link. İnternet gezgininin yöneleceği web adresine sahip üstmetin linki.
Absolute path name: Tam yol adı. Dosyaların sıralı olarak birleşmesinde kök dizinden hedeflenen dosyaya ulaşana kadar geçilen dosya dizinlerinin adları. Örn: C:elgelerphotoshopmagazin.
Absolute URL: Tam adresli ağ noktası. Erişimyöntemi, sunucunun adı, erişim yolu, dosya adı gibi kendini oluşturan tüm bileşenleri içeren web adresi. Tam adresli ağ noktası http gibi bir protokolü de içerir.
Abstract data type: Soyut veri tipi. Programlamada kullanıcı tarafından içinde barındırabileceği bilgi türü ve üzerinde yapılabilecek işlemler ile belirtilen veri tipi.
Abstract windowing toolkit: AWT. İşletim sisteminden bağımsız olan ve bir grafik arayüzünü Java programının içine koymayı sağlayan grafik araç.
Accelerator: Hızlandırıcı. Uygulama programlarında bir komutun menüden seçilerek verilmesi yerine kısayol tuşu ile çabuklaştırılması.
Access control key: Erişim kontrol anahtarı. Bir veritabanı yönetim sisteminde kullanıcıların veritabanının belirli kısımlarındaki verilere erişimini ve o veriler üzerinde değişiklikler yapma yetkilerini tanımlayan şifre.
Access level: Erişim düzeyi. Bilgisayar güvenliğinde bir kullanıcının koruma altındaki hangi özkaynaklara erişim hakkının olduğunu bildiren yetkilendirme.
Access lock: Erişim kilidi. Bir veritabanı yönetim sisteminde sadece yetkili kullanıcıların veritabanının belirli kısımlarına erişebilmelerini ve sadece belirtilen işlemleri yapabilmelerini sağlayan kilit.
Access violation: Erişim ihlali. Ağ ortamında erişim hakkının olmadığı sistem ya da dosyalara erişme girişimi.
Account name: Kullanıcı hesabı. Bir elektronik posta sisteminde bir kullanıcıyı ya da bir hesabı belirlemekte kullanılan ad.
Accreditiation: Onay belgesi. Bir bilgisayar sisteminin, bilgi ağının ya da kişinin gizlilik özelliğini taşıyan verileri işleyebilmesi için alınan onay ve yetki belgesi.
Acetate: Asetat. Her tür sunum için hazırlanmış renkli ya da siyah-beyaz grafik ve yazıların fotokopi ve benzer tekniklerle üzerine aktarıldığı asetatlı saydam ya da yarısaydam ince plastik tabaka.
Achromatic color: Akromatik renk. Beyaz ışığı çözümlemeden veren siyah, beyaz ve siyah-beyaz arası griler.
Acronym: Kısa ad. Bir nesneyi oluşturan bileşenlerin baş harflerinden ya da baş harf kümelerinden meydana getirilen ad.
Action bar: Menü çubuğu. Bilgisayar arayüzünde basıldığında işlemleri başlatan çubuk biçimindeki tuş. Menü bar.

Action shot: Hareketli çekim. Hareket halindeki bir insanın veya nesnenin fotoğrafı. Hareket halindeki bir araçtan kamerayla hareket halindeki bir nesnenin çekimi.
Active: Etkin. Yedek bellekten getirilmesi gerekmeyip ana bellekte yer alan sayfa, program, dosya.
Active cell: Aktif hücre. Hesaplama tablolarında tıklanarak aktif duruma getirilmiş ve kalın bir çerçeve ile dikkati çeker durumda olan hücre.
Active content: Aktif içerik. Web sayfalarında görüntülenen ve tıklanarak değiştirilebilen konu maddeleri ya da resimli nesneler.
Administrative domain: Yönetim alanı. Bilgisayar ağlarında tek bir merkez tarafından yönetilen ana bilgisayarlar, veritabanları ve bağlantılı adlardan oluşan ortam.
Advance booking deadline: Erken yer ayırtmak için son tarih. Reklamverenin erken yer ayırtma indiriminden yararlanabilmek için iletişim aracında yer ya da süre ayırtması gereken son tarih.
Advance copy: Ön sayı, prototip. Süreli yayının reklam toplamak amacıyla çıkarılan ve yalnızca reklam verebilecek kuruluşlara dağıtılan ilk sayısı.
Advertisement page: Reklam sayfası. Dergide reklama ayrılan sayfa.
Advertorial: Reklam yazısı. Haber yazısı biçiminde hazırlanan sayfa düzeni, yazı karakteri ve yazı diliyle kimi zaman içinde yer aldığı süreli yayını andıran reklam.
Adview: İnternet ortamında reklam bandının görülmesi.
Airbrush: Pistole, boya tabancası. Mürekkep ya da sıvı boya püskürten kompresörlü alet. Özellikle fotoğrafları rötuşlamak ve ilüstrasyon yapmak amacıyla kullanılır.
Air-bubble pack: Hava kabarcıklı ambalaj. Ürünün taşınırken kırılmasını önlemek amacıyla çevresine sarılan yüzeyi hava kabarcıklarıyla kaplı koruyucu plastik.
Air rights: Belediye reklam düzenleme hakları. Bina yüzeylerine ve çevrelerine reklam panoları yerleştirilmesine ilişkin belediyenin öngördüğü kural ve düzenlemeler.
Alignment: Hizalama. Reklamda yazıların ya da görsel öğelerin yatay veya dikey olarak aynı hizaya getirilmesi.
Allotment: Pano payı. Açık hava panoları işleticisi tarafından bir reklamverene ayrılan belirli sayıda ve türde afiş asma yeri.
All-purpose advertising: Genelgeçer reklam. Her zaman yayınlanmaya uygun, çoğunlukla kurumsal nitelikte reklam.
Alphabet layout: Harf biçimli tasarım. Reklamı oluşturan görsel ve metinsel öğelerin alfabenin bir harfini çağrıştıracak biçimde bir araya getirildiği tasarım.
Animated cursor: Canlı imleç. Windows ve benzeri işletim sistemlerinde kullanılan fare imlecinin değişik yapıları.
Anonymous remailer: Anonim mesaj yönlendirme. Internet kullanıcısının elektronik posta mesajlarını kimliğini açığa vurmadan yeni alıcısına gönderen posta hizmeti.
Antihalation backing: Işığın film tabanına çarpıp geri dönerek filmi ikinci kez ışıklamasını, böylelikle parlak nesnelerin çevresinde ayla oluşmasını önlemek için film tabanına sürülen özel yapıda kimyasal madde.
Approach distance: Görülme mesafesi. Açıkhava panosundan afişin tam olarak görüldüğü ilk noktaya kadar olan uzaklık.
Art board: Resim kartonu. Yüksek kalitede yarım ton baskı elde edebilmek için çok perdahlanmış odunsuz karton.
Ascender line: Üst uzantı çizgisi. Küçük harflerin “x” çizgisinden yukarı taşan üst uzantılarının değdiği sanal çizgi.

 

December 2005

 


Terminoloji