Photoshop Magazin
 


inDesign'da İnanılmaz Hız ve Kolaylık: Sihirli Damlalık

01 January 2006 | Sayı: Jan 2006
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0

Adobe InDesign ile çalışmanın ne kadar hızlı ve ne kadar zevkli olduğunu, grafik tasarımcı ile sayfa operatörlerine ne kadar çok zaman kazandırdığını 'Damlalık' aracını kullandığınız zaman çok daha iyi anlayacaksınız.

Bugüne kadar kullanılan değişik programlarda sayfa mizanpaj ve tasarımlar gerçekleştirilirken, stil uygulanan metin ile çeşitli efekt verilen çizgi, çerçeve, alan gibi objelerin benzerlerini yaratmak için 'kopyala-yapıştır' veya 'çoğaltma' ya da 'karakter ve paragraf stillerini tekrarlama' yöntemleri uygulanmaktaydı. InDesign'da bulunan Damlalık Aracı (Eyedropper Tool) bugüne kadar kullandığımız bütün bu yöntemlere son vererek metinlerdeki her türlü karakter ve paragraf stillerini; objelere uygulanan dolgu rengi, degrade, saydamlık, alt gölge, eritme, çerçeve şekli, çizgi kalınlığı, ok vs., tüm grafik unsur ve efektleri seçilen tüm nesnelere tek bir tıklama ile anında uygulayabilmektedir.

Bu müthiş fonksiyonun kullanımını öğrendikten sonra çok değişik yöntem ve varyasyonlarla her türlü kombinasyonları kendi kendinize oluşturabilir ve tüm tasarımlarınızda, sayfa düzenlemelerinizde zevkle uygulayabilirsiniz.RENK ALMA, KOPYALAMA ve AKTARMAhspace=0Adobe InDesign programındaki Damlalık Aracı şimdiye kadar birçok programdan tanıdığımız ve sıklıkla kullanmakta olduğumuz renk alma, kopyalama, aktarma işlemleri için en büyük yardımcımızdır. Bilhassa Adobe Photoshop'ta, damlalık ile görsel üzerinde tıklanan bir renk tonu otomatik olarak renk paletine eklenmekte ve diğer alanlara aktarılabilmektedir. Aynı şekilde renk paletinden de herhangi bir objeye renk vermek için zaman zaman damlalık aracı kullanılmaktadır.

Fonksiyon olarak aynı işlemler InDesign'daki Damlalık aracıyla da gerçekleştirilmektedir. Doküman içine aktarılan  görsel veya illustrasyon üzerinde herhangi bir alan Damlalık aracı tıklanarak renk tonu otomatik kopyalanmış olmakta ve her türlü obje üzerine kopyalanmış olan bu renk tek bir tıklama ile aktarılmaktadır. Resimlerden renk alma ve objelere aktarma işlemini gerçekleştirmek için iki basit yolu da kullanabilirsiniz.

>>Damlalık aracını  hspace=0 seçin ve dokümandaki resim üzerinden kopyalamak istediğiniz alan üzerine tıklayın. Boş olan Damlalık aracı şekil değiştirerek içi dolmuş hspace=0  olacaktır. Kopyalanan renk tonunu aktarmak için yazı veya grafik objenin üzerine Damlalık aracını tıklamanız yeterlidir. İçi dolu Damlalık yazı alanı içine getirildiği zaman otomatik olarak 'imleç' işaretli olarak hspace=0  şekil değiştirecektir. Renk vermek istediğiniz harf, kelime veya metni istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Renk tonu seçmiş olduğunuz metin, kelime, harf veya tıkladığınız grafik objeye otomatik olarak uygulanmış olacaktır.

>>Diğer yöntem ise, renk vermek istediğiniz grafik obje veya objelerle, harf, kelime, satır veya yazıları önceden seçin. Resimden kopyalayarak aktarmak istediğiniz renk tonu üzerine Damlalığı getirin ve tıklayın. Seçmiş olduğunuz tüm objeler veya yazılar, damlalık ile tıklamış olduğunuz renge anında dönüşecektir.

>>Damlalık aracı aynı zamanda seçilmiş her türlü grafik obje ve yazılara renk vermek için, Renk (Color) paletindeki renk çubuğundan renk seçmek için de kullanılabilir.YAZI KARAKTERİ ile PARAGRAF STİLLERİNİ KOPYALAMA ve AKTARMA

 

Adobe InDesign'da inanılmaz hız ve kolaylık sağlayan, sayfa tasarımı ve mizanpaj çalışmalarına büyük pratiklik getiren Damlalık Aracı ile yazı stillerinin tek bir tıklama yapılarak kopyalanıp diğer yazı alanlarına aktarılabilmesi kullanıcılara önemli zaman kazandırmaktadır.

hspace=0hspace=0hspace=0

hspace=0        

Bu inanılmaz fonksiyonu kullandıkça InDesign'da çalışmaktan, sayfa düzenleme ve tasarım yapmaktan büyük keyif alacaksınız.

>>Karakter ve/veya paragraf stili uygulamak istediğiniz yazıları (harf, kelime, satır, cümle, paragraf) dilediğiniz gibi Yazı Aracı 'T' (Type Tool) ile seçin.
  Damlalık aracını tıklayın  
  Karakter ve/veya paragraf stili almak, kopyalamak istediğiniz örnek yazı alanı içine Damlalığı tıklayın.

>>Seçmiş olduğunuz tüm yazılara, içine tıkladığınız örnek yazıda kullanılan tüm stiller aynı anda uygulanmış olacaktır. İnanılmaz müthiş bir fonksiyon!Damlalık ile yazı stillerinin kopyalanıp diğer yazı alanlarına uygulanmasını fonksiyonu ters kullanarak ta gerçekleştirebilirsiniz.
>>Damlalık aracını tıklayın hspace=0
>>Kopyalamak istediğiniz karakter ve/veya paragraf stilinin bulunduğu yazı alanı içine Damlalığı tıklayın. Damlalık şekil değiştirerek  hspace=0 içi örnek karakter ve yazı stiliyle dolmuş olacaktır.
>>Kopyalamış olduğunuz stilleri uygulayacağınız yazı alanlarının içine Damlalığı götürün ve tıklayın. Tüm stiller tıklamış olduğunuz paragrafa aynen aktarılmış olacaktır.
>>Damlalığın içinde kopyalamış olduğunuz karakter ve/veya paragraf stilleri sürekli muhafaza edilmektedir. hspace=0  Aynı stili yeni bir kopyalama yapmadan başka paragraflara da uygulamaya devam edebilirsiniz. Bu işlemi sürekli kullanmak için herhangi bir seçim yapmadan, sadece paragrafın içine Damlalığı tıklamanız yeterlidir.
>>Damlalığın içindeki stilleri boşaltmak için hspace=0 , damlalığı sayfa dışında boş bir alana tıklamanız veya Araç Paletinden herhangi bir araç seçmeniz gerekir.
>>Damlalık dolu iken hspace=0  içindeki stilleri boşaltıp, aynı anda başka bir stil kopyalaması yapmak istiyorsanız 'Alt' veya 'Option' tuşunu basılı tutun. Damlalığın içi boşaltılmış ve yeni kopyalama yapmak için hazır olacaktır.

GRAFİK OBJE STİLLERİ ile EFEKTLERİ KOPYALAMA ve AKTARMA

Adobe InDesign'daki sihirli Damlalık Aracı sadece yazı karakter ve paragraf stillerini kopyalayıp aktarmakla kalmamakta, aynı zamanda her çeşit grafik objelerin dolgu rengi, degrade, saydamlık, alt gölge, eritme, çerçeve şekli, çizgi kalınlığı, ok vs., tüm grafik stil ve efektleri de seçilen tüm diğer nesnelere tek bir tıklama ile anında uygulayabilmektedir.

Onlarca, yüzlerce çeşit çeşit alan veya objelere aynı dolgu ve/veya çizgi rengini vermek, aynı degradeyi uygulamak, alt gölge, eritme, çerçeve şekli, çizgi kalınlığı vs., tek bir tıklama ile atamak gerçekten herkesi heyecanlandıran mükemmel bir InDesign fonksiyonu...

Herhangi bir objede kullanılmış olan renk, stil ve efektleri Damlalık Aracı ile kopyalayarak başka objelere aktarmak için yazılarda uygulanan benzer yöntemler kullanılmaktadır.

>>Renk, stil veya efekt uygulamak istediğiniz obje veya objeleri dilediğiniz gibi ve istediğiniz kadar seçin.
>>Damlalık aracını tıklayın hspace=0
>>Renk, stil veya efekt almak, kopyalamak istediğiniz örnek grafik objenin herhangi bir kenarına Damlalığı tıklayın.
Seçmiş olduğunuz tüm grafik objelere, alan veya çizgilere, tıkladığınız örnek objede kullanılan tüm renk, degrade, saydamlık, eritme, çerçeve vs., grafik stil ve efektler aynı anda uygulanmış olacaktır. İnanılmaz müthiş bir uygulama ve hız!
Damlalık ile grafik stil ve efektlerin kopyalanıp diğer alanlara aktarılmasını, fonksiyonu ters kullanarak ta gerçekleştirebilirsiniz.
>>Damlalık aracını tıklayın hspace=0
>>Kopyalamak istediğiniz renk, degrade, grafik stil ve efektlerin bulunduğu objenin kenarına Damlalığı tıklayın. Damlalık şekil değiştirerek  hspace=0 içi örnek grafik stil ve efektlerle dolmuş olacaktır.
>>Kopyalamış olduğunuz renk, efekt ve stilleri uygulayacağınız grafik objelere Damlalığı götürün ve tıklayın. Tüm stiller tıklamış olduğunuz objelere aynen aktarılmış olacaktır.

hspace=0

Damlalığın içinde kopyalamış olduğunuz grafik stil ve efektler sürekli muhafaza edilmektedir. hspace=0  Aynı renk, stil ve efektleri yeni bir kopyalama yapmadan başka objelere de uygulamaya devam edebilirsiniz. Bu işlemi sürekli kullanmak için herhangi bir seçim yapmadan, sadece objenin herhangi bir yerine Damlalığı tıklamanız yeterlidir.
>>Damlalığın içindeki stilleri boşaltmak için hspace=0 , damlalığı sayfa dışında boş bir alana tıklamanız veya Araç Paletinden herhangi bir araç seçmeniz gerekir.
>>Damlalık dolu iken hspace=0  içindeki grafik stil ve efektleri boşaltıp, aynı anda başka bir stil kopyalaması yapmak istiyorsanız 'Alt' veya 'Option' tuşunu basılı tutun. Damlalığın içi boşaltılmış ve yeni kopyalama yapmak için hazır olacaktır.

DAMLALIK ARACI TERCİHLERİ

Gerek yazı karakteri ile paragraf stillerinin, ve gerekse objelere uygulanan renk, degrade, stil ve efektlerin Damlalık Aracı ile kopyalanması ve aktarılması fonksiyonunda dilediğiniz tercihleri yapabilir, kombinasyonlar hazırlayabilir ve bu işlemi istediğiniz ayrıntılarla farklı yöntemler kullanarak sayfa düzenleme, mizanpaj ve tasarım çalışmalarınızda uygulayabilirsiniz.

>>Damlalık Aracını çift tıklayarak tercihler penceresini açın.

>>Tercihler penceresindeki stil ve efekt ana başlık kutularını tıklayarak istediğiniz fonksiyonları devre dışı bırakabilir veya aktif hale getirebilir, farklı uygulamalar yapabilirsiniz.

hspace=0

Bu temel ayarların ayrıntılarını görüntüleyerek alt fonksiyonların da ayrı ayrı tercihlerini yapabilirsiniz. (Alt başlık pencerelerini açmak için ana başlıkların yanındaki üçgenleri tıklayın.)


>>
Stroke Settings: Çizgi/Çerçeve Ayarları
Renk ve Tram, Altını Oymama, Kalınlık, Uç ve Kenar
Birleştirmeleri, Çizgi Türü, Ok Uçları (Başlangıç, Bitiş),
Çerçeve Köşe Efektleri, Çerçeve İç, Orta, Dış Uygulama

>>Fill Settings: Dolgu Ayarları
Renk ve Tram, Altını Oymama

>>Character Settings: Yazı Karakteri Ayarları
Yazı Karakteri Stili, Font, Büyüklük, Renk ve Tram,
Satır Arası, Harf Çifti Aralığı ve Harf Aralığı,
Altı Çizgili, Üzeri Çizgili, Özel Harf Birleştirmesi,
Yatay/Dikey Deformasyon ve Eğme, Üs/İndis,
Gömme Harf ve Yerleştirme, Dil, Tiresiz,
Kontür Çizgi Kalınlığı, Open Type Özellikleri

>>Paragraph Settings: Paragraf Ayarları
Paragraf Çizgileri, Satır Hizalama Seçenekleri,
Paragraf Stili, Tam Blok, Tireleme, Tab/Sekmeler,
Izgara Hizalaması, Bloklama, Paragraf arası Boşluklar,
Gömme Harfler, Boşluklar, Paragraf/Satır Düzenleme,
İşaret ve Numaralandırma

>>Transparency Settings: Saydamlık Ayarları
Alt Gölge, Eritme, Saydamlık

Not: Damlalık Tercihlerini değiştirmeden, yazı alanındaki sadece Paragraf stillerini kopyalayarak aktarmak için Damlalığı tıklarken 'Shift' tuşunu basılı tutun.
Damlalık Tercihlerini değiştirmeden, objelerdeki sadece dolgu, çizgi ve çerçeve stillerini kopyalayarak aktarmak için ise Damlalığı tıklarken 'Shift' tuşunu basılı tutun.

Yeni Yılınızı sevgilerle kutlar, sağlık ve başarılar dilerim...

 

January 2006

 


Indesign