Photoshop Magazin
 


Adobe Bridge - CS2 programlarının ortak iletişim merkezi

01 February 2006 | Sayı: Feb 2006
 
1 2 3 4 5
 

Adobe Bridge - CS2 programlarının ortak iletişim merkezi


Yeni nesil doküman tarama, iletişim ve bilgi merkezi Adobe Bridge CS2, Adobe programları arasında dosya transferi ile yönetimini sağlayarak tasarım çalışmalarına inanılmaz hız ve kolaylık kazandırmaktadır.

Dosya arama-tarama, değişik boyut ve varyasyonlarda  görüntüleme, sıralama, isim değiştirme, döndürme, silme, konum değiştirme vb., işlemlerin yanısıra; yeni Adobe® Bridge CS2 ile değer sıralaması, renk yönetimi, metaveri düzeltme, her türlü bilgi eklemeleri, organizasyon, çeşitli otomasyonlar ve dijital fotoğraf makinesi ile çekilen Raw fotoğraflar üzerinde tek tek veya toplu olarak profesyonel rotüş, düzeltme ve renk değişiklikleri yapılabilmekte, güçlü ve donanımlı yapısı sayesinde üretim sürecine önemli hız kazandırmaktadır.

Photoshop resimleri, Illustrator çizimleri, InDesign sayfa tasarımları, PDF dosyaları, GoLive web sayfaları ile QuickTime filmler ve diğer bir çok standart grafik formatlı dosyalar ile bu dokümanların detaylı bilgileri Adobe® Bridge CS2 penceresinde görüntülenebilmekte, sürükleyerek Adobe programları sayfalarına doğrudan aktarılabilmektedir.

Adobe® Bridge CS2 programında ayrıca resimlere veya dosyalara renk ve/veya yıldızlama yoluyla sınıflama, sıralama ve koleksiyon gruplamaları yapılabilmekte, tek bir işlemle tüm görüntüler slayt olarak ekranda sunum konumuna dönüştürülebilmektedir. Adobe CS2 programları arasında renklerin aynı tonda görüntülenmesini sağlamak ve tüm renklerin aynı profil kullanılarak basımlarını temin etmek için senkronize Renk Yönetimi ayarları Bridge programında düzenlenebilmektedir. 


Photoshop, InDesign, Illustrator ve GoLive programlarıyla entegre çalışan Adobe® Bridge CS2 yazılımında eskiz amaçlı kullanılmak üzere Adobe Fotoğraf Arşiv (Adobe Stock Photos) bölümü telifsiz düşük çözünürlüklü fotoğrafların Web sitelerinden doğrudan indirilebilmekte, istendiğinde bu fotoğrafların yüksek çözünürlüklü kullanım hakkının satın alınabilmesi için gerekli işlemlerin doğrudan yapılabilmesine de olanak tanınmaktadır.

GÖRÜNTÜLEME SEÇENEKLERİ

Adobe Bridge penceresinde açmış olduğunuz klasör içindeki resim veya dosyaların görüntülenmesini dilediğiniz büyüklük ve istediğiniz düzenlerde seçebilirsiniz.

Büyüklük: Pencerenin sağ alt bölümünde bulunan görsel büyüklük çubuğundaki düğmeyi sağa doğru kaydırarak resimlerin görüntüleme boyutlarını istediğiniz kadar arttırabilirsiniz.Sol ve sağ uçtaki kutucukları tıkladığınız zaman, görüntüler en küçük veya en büyük boyda görüntülenmiş olacaktır.

Minyatür görünümü (Thumbnails view): Pencerenin sağ alt bölümünde bulunan Thumbnails view ikonunu tıklayarak, klasör içindeki dokümanları minyatürler halinde görüntüleyebilirsiniz.

Film şeridi görünümü (Filmstrip view):Pencerenin sağ alt bölümünde bulunan Filmstrip view ikonunu tıklayarak, klasör içindeki dokümanları film şeridi halinde görüntüleyebilirsiniz. Seçilen resim film şeridinin üstünde büyük boyda görüntülenecektir. Ayrıca  ikonu tıklanarak film şeridi Bridge penceresinde dikey olarak konumlandırılabilir, sağ/sol oklar  tıklanarak film şeridi ileri/geri kaydırılabilir.

Çoklu sayfalar içeren PDF dosya seçildiği takdirde, görüntü altındaki minik pencerede  sayfa numarası girilerek veya sağ/sol oklar tıklanarak Adobe Acrobat programına girilmeden doğrudan Bridge penceresinde dosyadaki tüm sayfalar tek tek görüntülenebilir.

hspace=0Detaylı görünüm (Details view): Pencerenin sağ alt bölümünde bulunan Details view ikonunu tıklayarak, klasör içindeki dokümanları detay bilgileriyle birlikte (doküman adı, yaratılış ve değişiklik tarihleri, program, dosya cinsi ve kayıt formatı, çözünürlük, piksel ve belge boyutu, renk evreni, tasarımcı adı vs.,) görüntüleyebilirsiniz. Adobe Version Cue ile çalışılmış dosyaların versiyon ve alternatif bilgileri de ayrıca görüntülenmektedir.
hspace=0Versiyon ve alternatifler görünümü (Versions and alternates view): Pencerenin sağ alt bölümünde bulunan Versions and alternates view ikonunu tıklayarak, Adobe Version Cue ile çalışılmış klasörler içindeki dokümanları versiyon ve alternatifyeriyle birlikte minyatürler halinde görüntüleyebilirsiniz. Version Cue alternatif veya versiyonları doğrudan görüntülemek için, Bridge penceresinin sağ üst köşesindeki kutucukları da  tıklayabilirsiniz.

Dosyaların altındaki bilgilerin görüntülenmesini kaldırmak için View>Show Thumbnail Only (Sadece Minyatürü Göster) seçebilirsiniz. Mouse'u resimlerin üzerine getirdiğiniz takdirde, dosya bilgileri açılan pop-up pencere de ayrıca görüntülenmektedir.

Arka plan renk tonu seçimi:Adobe Bridge penceresinin arkaplan fon rengini istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.

Bridge>Preferences>General seçerek Background arka plan renk tonu çubuğundaki düğmeyi Black...White arasında sürükleyin ve beğendiğiniz gri renk tonunu seçin.
hspace=0Detay Bilgi Seçenekleri:Dosyalarla ilgili ilave detay bilgilerin görüntülenmesinde değişik seçenekler de kullanabilirsiniz.

Bridge>Preferences>General penceresinde Additional Lines of Thumbnail Metadata bölümünde Show kutucuklarını tıkladıktan sonra, pop-up pencerelere girerek görüntülenmesini istediğiniz ilave bilgi birimlerini seçin.

Date created: Yaratılış Tarihi; 
Date File Modified: Dosya Değişiklik Tarihi; 
File Size: Dosya Boyutu;
Dimensions: Ölçüler; 
Label: Etiket;
Author: Yazar; 
Keywords: Anahtar Kelimeler;
Description: Açıklama;
Copyright: Telif Hakkı;
Color Profile: Renk Profili; 
Color Mode: Renk Türü;
Bit Depth: Bit Derinliği; 
Document Kind: Doküman Türü; 
Document Creator: Doküman Tasarımcısı; 
Opening Application: Açılım Uygulama Programı;  Exposure: Poz Değeri;
Focal Length: Odak Mesafesi

Kompakt (Küçük) Türe Geçiş (Switch to Compact Mode):Bridge penceresini küçülterek sadece resim ve dosyaların görüntülendiği kompakt türe geçmek için, pencerenin sağ üst kısmındaki Switch to Compact Mode kutucuğunu  tıklamanız gerekir. Küçük pencereden Bridge dosya yönetim işlemlerine geçmek için  tıklayarak pop-up menüyü seçebilirsiniz.

hspace=0hspace=0

Öngörüntü (Preview) seçeneği:Adobe Bridge dosya yönetimi penceresinde dosyaların Öngörüntüsünü de (Preview) ayrıca istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Kullanıcıya özel palet seçeneğinde pencereyi yatay ve/veya dikey olarak dilediğiniz ölçüye istediğiniz zaman serbestçe büyütebilir, öngörüntü paletini üst veya alt grup içine taşıyabilirsiniz.

Çoklu sayfalar içeren PDF dosya seçildiği takdirde, öngörüntünün altındaki minik pencerede  sayfa numarası girilerek veya sağ/sol oklar tıklanarak Adobe Acrobat programına girilmeden doğrudan Bridge penceresinde dosyadaki tüm sayfalar tek tek görüntülenebilir.

Yeni Klasör Açma, Döndürme ve Silme işlemleri:
Adobe Bridge penceresinde yeni bir klasör açarak  görüntülenen dosyaları aktarabilir; çeşitli gruplamalar hazırlayabilirsiniz. Ayrıca penceredeki resimleri istediğiniz gibi döndürebilir ; dilediğiniz dosyayı doğrudan çöp kutusunu  kullanarak silebilirsiniz. 

hspace=0

hspace=0Etiket ve Yıldızlama uygulamaları:Adobe Bridge penceresindeki resim veya dosyalara tek tek veya gruplar halinde değişik renk tonları ile yıldız atayarak etiket ve değerlendirme uygulaması yapabilir, değişik renklerdeki etiketlere ve/veya yıldız adetlerine göre seçimler gerçekleştirerek çalışmak istediğiniz grupları ayrı ayrı ekranda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Dosyalara renkli etiket atamak için; seçtiğiniz resim üzerinde Control+Mouse veya Mouse sağ tuş tıklayarak açılır menüden Label>Renk tonu seçin; Red, Yellow, Green, Blue, Purple.

Seçmiş olduğunuz dosyalara tek tek veya grup olarak yıldız atamak için resimlerin hemen altında bulunan 5 adet noktacık üzerine tıklama yapın. Tıkladığınız nokta adedi kadar yıldız atanması seçtiğiniz resimlere uygulanmış olacaktır.

hspace=0

hspace=0 hspace=0

Seçilen dosya veya dosyalara renk etiketi ile yıldız atamak için ayrıca üst menü çubuğunu da kullanarak Label penceresinde tercihlerinizi işaretleyebilir veya doğrudan klavye kestirmelerini uygulayabilirsiniz.

Bridge>Preferences>Labels seçerek, renk tonlarına dilediğiniz grup isimleri girebilir ve Bridge penceresinde görüntülemek istediğiniz grupları çok daha kolay seçebilirsiniz.

hspace=0hspace=0

Etiket ve Yıldız gruplarının görüntülenmesi:Etiket veya yıldız ataması yapılmış dosya ile görselleri Adobe Bridge penceresinde istediğiniz kombinasyonlarda görüntüleyebilirsiniz.

Adobe Bridge penceresinin sağ üst kısmındaki Unfiltered kutusu tıklanarak etiket ve yıldız görüntüleme seçenekleri penceresi açılır:
Show All Items: Bütün Öğeleri Göster
Show Unrated Items Only: Sadece Derecesiz Öğeleri Göster
Show 1 (2,3,4) or More Stars: 1 (2,3,4) veya Daha Fazla Yıldızlıları Göster
Show 5 Stars: 5 Yıldızlıları Göster
Show Labeled Items Only: Sadece Etiketli Öğeleri Göster
Show Unlabeled Items Only: Sadece Etiketsiz Öğeleri Göster
Show Red (Yellow, Green, Blue, Purple) Label: Kırmızı (Sarı, Yeşil, Mavi, Mor) Etiketlileri Göster

Etiket ve yıldız ataması yapılan resim veya dosyaların görüntülenmesini birden fazla seçenek işaretlemek suretiyle de dilediğiniz kombinasyonlarda gerçekleştirebilirsiniz.

hspace=0

BRIDGE SLAYT SUNUMU (Bridge Slide Show): Adobe Bridge programında fotoğraf ve dosyalarınızı hızlı slayt sunum olarak ekranın tamamında görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda dosyalara tek tek yıldız ve renk etiketi de atayabileceğiniz Bridge Slayt programında sunum sürelerini düzenleyebilir, resimleri döndürebilir, kısa bilgileri görebilir, otomatik veya tek tek ileri/geri gösterebilirsiniz. Tüm bu işlemleri Adobe Photoshop programını açmadan Bridge'de gerçekleştirebilirsiniz.

View>Slide Show Slayt Sunum penceresi açıldığında komut ayarlarına geçmek için:

Q klavyede H tuşuna (F klavyede T tuşuna) basın.
(Dönüşümlü seçeneklerin bulunduğu bazı fonksiyonlarda, diğer seçeneklere geçmek için aynı tuşa tekrar basmanız gerekir.)

General (Genel):Esc: Sunumdan Çıkış
Space: Sunumu Durdurmak/Başlatmak
L (L): Döngülü Sunum/Döngüsüz Sunum
W (G): Pencere Modu /Tam Ekran Modu
C (V): Bilgi Görüntüleme Türü
Full:Tam Bilgi,
Compact:Kısa,
Page No:Sayfa No,  Off:Yok
D (E): Görüntüleme Türü
Scale to fit:Orantılı Sığdır 
Fill window:Pencereyi Doldur       
Centered:Ortalı
S/Shift+S ( İ/B.Harf+İ ):Sunum Süresini Arttır/ Sunum Süresini Azalt

Navigation (Gezinim):

Left Arrow (Sol Ok): Önceki Sayfa
Right Arrow (Sağ Ok): Sonraki Sayfa
z+Left Arrow (z+Sol Ok): Önceki Doküman
z+Right Arrow (z+Sağ Ok): Sonraki Doküman

Editing (Düzeltme):
[ ( ; ): 900 Ters Saat Yönü Döndür
] ( > ): 900 Saat Yönü Döndür
1...5: Yıldız Atama (Gireceğiniz rakam kadar yıldız atanır)
6...9: Renk Etiketi Atama (6:Kırmızı,  7:Sarı,  8:Yeşil,  9:Mavi)
, (comma=virgül): Yıldız Adedini Eksilt
. (period=nokta): Yıldız Adedini Arttır
0: Yıldızları Sil
' (apostrophe=tırnak işareti): Yıldız Atama Geçişleri

Sunum sırasında mouse'u tıklayarak sunumu durdurabilir ve tek fotoğraf gösterimine geçebilirsiniz.
Slayt Sunumu Pause konumundayken, mouse ile tıklama yaparak diğer resimlere geçebilir; sağ ve sol okları kullanarak ileri/geri gidebilirsiniz.
Sunum sırasında rakamlara basarak aynı anda etiketleme veya yıldız atama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
PDF dokümanların sunumunu da aynı şekilde hazırlayabilir, Adobe Acrobat'ı açmadan sayfaları görüntüleyebilirsiniz.
Adobe Bridge ile ilgili diğer fonksiyonlara gelecek sayımızda yer vereceğiz.

hspace=0

 

February 2006

 


Mercek Altında