Photoshop Magazin
 


Quick Mask

01 December 2006 | Sayı: Dec 2006
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0


Merhaba sevgili okuyucular. Masklar isimli yazı dizimizin bu üçüncü bölümünde konuyu derinleştirerek Maskları kendi başlıklarıyla tek tek ayrıntılı olarak incelemeye başlıyoruz. Yazımın başında seçim ve vektörel mask uygulamalarıyla ilgili olan Path araçlarına ve bazı çizim uygulamalarına değinmek istiyorum. Nasıl iyi dekube yaparız, nasıl iyi path çizimleri yaparız bu yazımızın konusunu oluşturmuyor. Bu üçüncü bölüm de Masklardan Quick Mask'ı ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Diğer Mask uygulamalarına önümüzdeki sayı devam edeceğiz. Günlük çalışmalarımızda kullandığımız tekniklerden yola çıkarak,önümüzdeki sayılarda saydamlaştırma, kadrajlama, Alpha kanallarında yapılan uygulamaları ayrıntılı olarak sizlerle paylaşacağız.

Bu sayıda Quick Mask ile neler yapılacağını, biraz daha pratik yönlerini kullanarak göstereceğiz. Sizlerin araştırmalarınızda, kullandığınız pratik püfler olup, paylaşmak isterseniz sayfalarımızın sizlere açık olduğunu bilmelisiniz. Bu sayfalarda gösterilen uygulamalar anlatılan konunun tek ifade biçimi değildir. Bunları zenginleştirmek sizlerin görevidir.

Path Çizimleri (Pen Tool) ve Kontrolleri

hspace=0

Tool box üzerinde çizimlerle ilgili iki ana araç grubu Bunlardan birisi Pen Tool araç grubu diğeri de bu çizimler üzerinde müdahale ve değişiklik yapmak için kullanılan Path ve Direct selection Tool araçları. Bu çizimlerin oluşturulması sırasın­da yaşanılan bazı sıkıntılar söz konusu. Aslında bunları problem olarak nitelemek yanlış olur. Özellik barından başlayan hazırlık sürecininin Path paletindeki özelliklerine kadar devam eden sürecin devamında yapılan çizimlerin istenildiği gibi seçilememesi kullanıcıların sıkıntı çektiği bir durum­dur. Bunu çözmek için kimi zaman her şeyi silerek yeniden Pen Tool ile çizime başlıyorlar.

hspace=0

Quick Mask modu sadece seçimler üzerinde düzenleme yapmak, kolay seçmek, seçimleri genişletmek vb. amacının dışında görsel etkilerin güçlendirilmesinde ve seçimlerden oluşan özel dokular oluşturmak amacıyla da kullanılabilir. Photoshop'da mümkün olduğunda çalışmalarınızı klasik anlamlarının dışında kullanmak, denemeler yapmak için yorumladığınızda ilginç sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Quick Mask uygulamalarında, CMYK renk modunda çalışmayan RGB filtrelerinin bazılarını CMYK renk modunda, Quick Mask aracılığıyla kullanabilirsiniz.


Aslında yapılması gereken, özellik barında örnek ekran fotoğrafında gördüğünüz ikonlardan 4 numaralı olan Exclude Overlapping Path ikonuna öncelikle tıkladıktan sonra çizimlerinizi yapmanız. Path pa­letinde çizimlerinizi oluştururken kendiliğinden Work Path oluşur. Size önerimiz, hiç beklemeden Work Pathin üzerine çift tıklayarak öncelikli olarak kaydetmeniz. Work Path iko­nuna dikkat ederseniz, gri ve beyaz bölgeleri görebilirsiniz. Konumuzun ilk bölümünde maskeleri anlatırken seçimle­rin siyah ve beyaz renklere göre yapıldığından bahsetmiş, bu renklerin seçimlerde ve saydamlık uygulamalarında belirleyici olduğunu söylemiştik. Örnek ekran fotoğrafında gördüğünüz biçimde bir path oluşturup seçime dönüştür­düğünüzde beyaz renkle gösterilen yerlerin seçime dönüş­tüğünü, gri bölgelerin seçim dışı kaldığını göreceksiniz. Bu mantığın Photoshop içindeki uygulamalarla bütünlüğünü göstermede güzel bir işarettir.

hspace=0

Çünkü vektör mask uygu­lamalarında göreceğiniz gibi, mask ikon görünümü Work Path üzerinde gördüğünüzle aynıdır. Path çiziminize baş­larken, Add, Subtract, Intersect gibi fonksiyonlardan uygun birini seçmediğinizi düşünelim. Çiziminiz bittikten sonra, çiziminizi seçime dönüştürmek istediğinizde ortaya farklı bir seçim çıktığını gördüğünüz de herşeyi baştan almaya gerek yoktur. Burada yapmanız gereken, path çiziminizi se­çerek, seçim fonksiyonların davranış özelliklerini değiştir­mektir. Sonrasında seçiminizi tekrarladığınızda doğru bir seçim yaptığınızı göreceksiniz. Bu uygulama içinde örnek ekran fotoğrafını inceleyebilirsiniz.

hspace=0

hspace=0

Yukarıdaki fotoğrafta, aynı path paleti üzerinde ikinci bir path çizimi yapılmış. Şu an ki davranış Intersect, yani (3) ortak alanların seçimi. Sizin bunu değiştirmek istediğinizi düşünelim. Dönüştürmek istediğimiz davranış Add to path (1), yani dış alanların seçimde birleşmesi, çizimin içinde ayrı parça çizimler varsa da, bütüne dahil olarak seçim içinde kaybolması... Bu tür durumlarda Path selection ile ekranda görünen tüm path çizimlerini tarama yöntemiyle seçin ve davranışlardan herhangi birine tıklayın. Seçim davranışı değişecektir.


hspace=0Path selection Tool:
Ekranda aktif görünen Path grubu içindeki bir pathi seçebilmek için ve sonrasında grup olarak taşımak, transform aracıyla büyütmek ve küçültmek için kullanacağınız seçim aracı.

Direct selection Tool:
Çizimleriniz noktalardan oluşur. Yapılan çizim üzerinde düzenleme, noktaların konumlarını değiştirmek için, tüm yolu değil, referans noktalarını seçip gerekli değişiklikleri yapmak istediğinizde Direct selection aracını kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz noktalar köşe noktası (Corner) değil de yumuşak bir yayı oluşturan (Smooth) noktalar ise, noktaları seçer seçmez kontrol yayları çıkar. Bu yayları kullanarak kavisleri, hattın yumuşaklığını değiştirebilirsiniz.

hspace=0
Path selection Tool

hspace=0
Direct selection Tool


hspace=0Quick Mask
Basit, hızlı, kolay maskeleme... Quick Mask Photoshop'un çok eski sürümlerinden itibaren Photoshop kullanıcılarının sıklıkla kullandığı bir maskeleme uygulamasıdır. Quick Mask'a geçiş ismiyle özdeş olarak çok kolaydır. Çalışma alanınızda bir seçim olup olmaması hiç önemli değildir. Her durumda klavyenizden Q harf­ine basarak ya da Tool box üzerinden tıklayarak Quick Mask moduna geçebilirsiniz.

hspace=0

hspace=0

Aynı şekilde Quick Mask modundan çıkarak aktif seçime dönmek istediğinizde geçiş komutlarını ve yollarını kullanabilirsiniz. Çalışmanızda Quick Mask moduna geçtiğinizde Channel paletinin renk kanallarının altında geçici bir mask kanalı oluşur. Quick Mask modundan çıktığınızda bu geçici maske de ortadan kalkar.

hspace=0

Quick Mask nerelerde kullanılır?
Ağırlıklı olarak yapılan seçimlerin düzenlenmesinde ve belirli noktaları hızlı bir şekilde seçmek amacıyla kullanılır. Çalışma alanı içinde aktif seçim alanı olması durumunda Quick Mask moduna geçtiğinizde seçim alanının dışında kalan bölgeler Quick Mask mod rengiyle gösterilir. Tool box üzerinde bulunan Quick Mask moduna çift tıklamanız durumunda Options penceresi çıkar. Bu pencere üzerinde üç ayrı kontrol bölümü vardır.
Masked Areas: Quick Mask moduna geçtiğinizde seçili bölgelerin dışında kalan, seçim dışı bölgelerin QM rengiyle kaplanmasını, özel renkle belirtilmesini kontrol eder.
selected Areas: QM moduna geçtiğinizde, seçili bölgelerin özel QM rengiyle vurgulanmasını, seçim dışı bölgelerin hiçbir vurgu rengi almamasını kontrol eder.
Color: QM moduna geçtiğinizde vurgu renginin ne olacağına ve ekrandaki saydamlık değerini kontrol edebilirsiniz, değiştirebilirsiniz.

Quick Mask modundayken değişiklik

hspace=0

QM moduna geçtiğinizde tool box araçlarından Brush tool ile seçim alanı üzerinde,serbest değişiklikler yapabilirsiniz. Boyama yöntemiyle seçim alanlarını genişletebileceğiniz gibi seçimleri daraltabilir, silebilirsiniz.

hspace=0

Yalnız bu işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Quick Mask moduna geçer geçmez tool box renkleri siyah beyaz olur. Yazı dizimizin ilk bölümünde özellikle vurguladığımız bir nokta vardı. Mask uygulamalarında renklerin, piksellerin geçişleri, saydamlıkları siyah ve beyaz arasındaki gri tonların seviyesine göre belirlenirdi. Bu mantıktan yola çıkarak, brush ile seçim üzerinde müdahale ederkenken eğer Opacity değeri farklı değerlerde olursa, QM modundan çıktığınızda yapılacak etkinin de bu oranda, saydamlık, opacity değerini dikkate alır. Aynı şekilde brush ile üzerinde değişiklik yaparken, brush'ın fırça değerleri, Hardnes değeri yumuşak ise, sanki Feather uygulanmış havasını yakalayabilirsiniz. Örnek fotoğrafı yakından incelerseniz, fotoğrafın üst bölümünde yumuşak bir geçiş ve ortasında, boydan boya gölge oluşturan bir ton vardır. Bu etkiyi elde edebilmek için, QM modunda, kenarları yumuşak bir fırçayı kullandım.

hspace=0

Opacity değerini %45'e getirerek boyama yaptım, üst bölümü için opacity değeri %100 bıraktım. QM modundan çıkarak seçime döndüğümde siyah renk ile seçim alanını doldurdum. Quick Mask modunda iken, seçim üzerinde çalışmanızı yaparken, üst renk siyah olması durumunda seçili alandan pikselleri çıkarmış olursunuz, bir nevi seçimi daraltmış olursunuz yani.

hspace=0

Üst renk beyaz olması durumunda boyama yaparsanız, seçim alanını genişletmiş olursunuz. Bu uygulama Photshop içindeki tüm mask uygulamalarında geçerlidir.

hspace=0

QM moduna geçtiğinizde seçim bölgesini FreeTransfom araç ve uygulamalarıyla istediğiniz biçimde döndürebilir, perspektif vb. uygulamaları gerçekleştirebilirsiniz. Mask uygulamalarında bu denli kullanıcılara çalışmalarında sınır tanımayan bir esneklik tanıması açısından Photoshop hak ettiği takdiri ve beğeniyi devam ettireceğini düşünüyorum.

Quick Mask modunda filtreler
Diğer maske uygulamalarının bır kısmında yapıldığı gibi, QM modunda da filtreleri kullanabilirsiniz. QM modunda filtreleri kullanmak ilginç bir konu gibi gelebilir, aslında üzerinde düşündüğünüzde gerçekten de öyle. QM modunun aynı zamanda bir seçim olduğunu düşündüğünüzde, yani QM modundan çıktığınızda maskenin aktif seçim alanına dönüştüğünde yapılan filtre etkisinin bir seçim içinde olduğunu düşünmek kulağa ilginç geliyor sanırım.

Bir görsele hangi renk modunda olursa olsun, filter menüsü altındaki filteri uyguladığınızı düşünün, bu uygulanan filtreler sadece görselinizin QM modunda, maskesine uygulanıyor, orijinal görseliniz hiçbir şekilde etkilenmiyor ve sonrasında seçime dönüşterek istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Sonuçları orijinal görsel üzerine uygulanmış gibi olmasa da, ilginç sonuçlar yaratabiliyor. Bunu örneklerle daha iyi açıklayabiliriz.

hspace=0

Quick Mask Uygulamaları 1
Adım 1- Çalışmalarınızda kullandığınız bir görsel malzemeyi açın. Renk modu ve çözünürlüğü hiç fark etmez.
Adım 2
-
Çalışmanız üzerinde herhangi bir işlem yapmadan ve seçim alanı olmadan klavyeden QM moduna geçmek için Q harfine basın.
Adım 3- Tool box renklerini resetlemek için klavyenizden sadece D tuşuna basın. Böylelikle tool box renkleri siyah ve beyaz renge dönüşecektir. Bu aşamadan sonra Filter gruplarından Render> Clouds filtresini bir kere uygulayın.

hspace=0

Adım 4- Yine filtrelerden Texture> Craquelure filtresini açın. Değerleri istediğiniz biçimde değiştirebilirsiniz.

hspace=0

hspace=0

Buradaki amaç işin mantığını anlamak. Kendinizce Texture filtre grubundan başka bir filtre de seçebilirsiniz. Filtreyi uyguladıktan sonra örnek resimde gördüğünüze benzer bir desen oluşabilir. Bu desen QM modunda oluşmuştur. Üzerinde çalışarak farklı çalışmalara devam edilebilir.

hspace=0

Biz buradaki çalışmaya bakalım.
Adım 5- QM modundan çıkmak ve seçime dönmek için klavyeden tekrar Q moduna basın.

Adım 6- Seçim durumunda isterseniz ilk olarak etkiyi rahat bir şekilde görebilmek için aktif seçimi gizleyelim.

hspace=0

Seçimi gizlemek için View menüsünden Show> selection Edges'i tıklayın. Çalışmanızda seçim ve seçimin etkisi vardır ama sadece ekrandan kalkmış gizlenmiştir.

Adım 7- Adjustment> Levels'ı açın. Tercihlerinize göre değerlerle oynayabilir, değişiklik yapabilirsiniz. Levels ile istediğiniz ayarlamaları yaptıktan sonra ortaya çıkan sonucu inceleyebilirsiniz. Hiçbir katman, kanal oluşturmadan sadece seçim ve seçimlerin maskeye dönüşerek filtreleri kullanmamıza izin veren Quick Mask ile gerçekleştirdiğimizi düşünürseniz, ortaya daha başka işler de çıkabilir.

hspace=0

hspace=0

Renk araçlarını kullanabilir, özel dokular oluşturabilirsiniz. Photoshop ile yaratıcılığınızı klasik kullanım biçimlerinin dışına çıkartarak, denediğinizde fikirsel ve yorumsal olarak yaklaşımlarınız ve çözümleriniz de gelişecektir. Bu uygulamayı sadece sonuç olarak değerlendirmeyin. Çözüm ve gidiş noktasıyla değerlendirin. Gidiş yollarında birçok farklı örnek yapılabilir.

Quick Mask Uygulamaları 2
Adım 1- Quick Mask'in ikinci uygulamasında bir bordür
çalışması yapacağız. Bir görsel üzerinde, kenarlara eşit mesafede bir seçim alanı oluşturdum ve ardından bu seçimi QM moduna dönüştürdüm. Örnek resimde yeşil alanlardan seçimin dışında kalan bölgeler...

hspace=0

hspace=0Adım 2- QM modunda iken, Blur> Gaussian Blur efektini açın ve Radius değerini 9 yapın. Mask görünümü Blur etkisini alacaktır. QM modundan çıkarsanız, yapacağınız etkiler bir seçim alanına Feather verilmiş etkisiyle sonuçlanır. Kimi zaman Feather'in etkisini göremezsiniz, bu durumda QM modundayken Blur etkileri işinizi kolaylaştırabilir.

Adım 3- Blur efektinden sonra işi biraz daha kolaylaştırmak ve sonuçlandırmak adına, Distort> Ripple efektini açın ve Amount değerini 999 yaparak kapatın.

Adım 4- Ripple efektinden sonra tercihe Noise ve Threshold efektlerini uygulayabilirsiniz. QM modundan çıkarak, seçimi tersine çevirin, select> Inverse uygulayın ve seçim alanını beyaz renkle doldurun. Bu uygulamaya benzer farklı alternatifler geliştirebilirsiniz.

 

 

 

hspace=0

Önümüzdeki sayı, diğer Maskların detaylı uygulamalarıyla devam edeceğiz. Sorularınız olursa, E-mail yazabilirsiniz.

 

December 2006

 


Mercek Altında