Photoshop Magazin
 


Gençliğin Yetkilendirilmesinin Önemi

01 April 2007 | Sayı: Apr 2007
 
1 2 3 4 5
 

Gençliğin Yetkilendirilmesinin Önemi


23 - 25 Şubat 2007 tarihlerinde Habitat için Gençlik Derneği ile Danimarka Gençlik Konseyi Dialogical - Youth Em-powerment başlıklı uluslararası bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Mısır, Ürdün, Lübnan, Suriye, Finlandiya, Hollanda, Norveç, Almanya, Bulgaristan, Danimarka ve Türkiye'den 150 katılımcı iştirak etti. Bunların genelini çeşitli siyasi partilerin gençlik kolları, sivil toplum örgütleri, yerel yönetim temsilcileri oluşturdu. Üç gün boyunca çeşitli paneller ve atölye çalışmaları düzenlendi.


hspace=0Toplantının açılış konuşmasını yaparken oluşumun başlangıçtan bu güne kadar geçen süreci özetleyerek yaptım. Ardından bize lojistik ve ikramda yardımlarını esirgemeyen Bakırköy Belediye Başkanı Sn. Ateş Ünal Erzen, olayı toparlayan konuşmasıyla İstanbul Vali Yardımcısı Sn. Mustafa Altınbaş yaptı. Organizasyonun ortağı olan Danimarka Gençlik Konseyi Başkanı Jeppe Bruus Chirstensen de içerik ve paneller hakkında bilgi verdikten sonra faaliyetler başladı, konu başlıkları ilginçti;

• Senin Demokrasin mi Benim Demokrasim mi?
• Gençlik Platf ormları ve Ağları
• Gençliğin Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı
• Din ve Politika
• Bütünleşme ve Kimlik
• Sınırsız İfade Özgürlüğü
• Karikatür Krizinde Son Durum
• Yüzleşme ve Bir Arada Yaşama

İlk panelin konusu Diyalog ve İttifaklar Nereden Başlamalı oldu, en çok ilgi çekeni ise Gençliğin Karar Alma Mekanizmalarında Medyanın Rolü idi burada konuşmacılar CNN Türk TV Program Yapımcısı Mithat Bereket, Radikal Gazetesi Yazarı Altan Öymen, Yeni Şafak Gazetesi ve Ak Parti Tokat Milletvekili Resul Tosun, Suriye Gençlik Derneğinden Razan Tomani ve Mısır Youth For Change Hareketinden Wael Abbas'ın katıldığı panel oldu.

Son gün ise Katılım Anlayış ve Değişim; Gençliğin Siyasete Katılımı - Türkiye konulu panelde Habitat için Gençlik Derneği'nden Ali Erzen Özgür, CHP’den Örsan Öymen, ANAP'tan Salih Uzun ve DYP'den Gültekin Uysal'ın katılımı ile gerçekleşti. Habitat için Gençlik Derneği Kurucusu ve iletişim danışmanı olarak, İstanbul'da 1994'de yapılan Habitat II. Konferansından sonra, dünya geleceğini belirleyecek olan gençliğin sorunlarını çözüme yöneltmek onların önlerini daha iyi görebilmelerini sağlayacak bir platform oluşturabilmek için 1995'te gerçekleşen Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde değişik din, dil, ırk, kültür ve ulustan gençlik temsilcilerinin oluşturduğu 100'ü aşkın ülkede 300 gençlik organizasyonunun üye olduğu Youth For Habitat Uluslararası İletişim Ağının bir parçası olarak kurduk ve dernek 1997'den beri de bu iletişim ağının sekreteryalığını yürütüyor.

hspace=0

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında gençliği yapabilir kılmak ve gençliğin karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini geliştirmek amacı ile; uluslararası gençlik süreçlerini takip ederek gençliğin hükümetler, yerel yönetimler ve iş dünyasıyla ortaklıklarını geliştirmeyi hedeflenmekte. Bu çerçevede, Türkiye'de 1997 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği tarafından uygulanan Yerel Gündem 21 Programını yürütmekte. Yerel Gündem 21 Programı kapsamında oluşturulan gençlik meclisleri, Ulusal Gençlik Parlamentosu aracılığı ile Türkiye'de bütüncül bir gençlik politikasının geliştirilmesini hedeflemekte ve hükümete bu doğrultuda önergeler sunmaktadır. Ayrıca Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin gençlik zirvelerindeki aktif katılımımızla uluslararası gençlik süreçlerini yakından takip etmekte ve uluslararası gençlik politikalarının geliştirilmesinde de katkı sağlamaktayız.

Habitat için Gençlik Derneği olarak Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Kurulu'nun Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekteyiz. Kurulduğu dönem ismi Habitat II ve Gündem 21'in Kararlarını Hayata Geçirmek için Gençlik Derneği idi. Beş yıl dernek başkan yardımcılığını yürüttüğüm bu derneğin şimdi geldiği yeri görünce Periskop Bakışı köşemden bunu sizlerle paylaşmayı ve Türk gençliğinin bu uluslararası arenada tırnakları ile nasıl tutunduğundan söz ederek biraz da olsa sizleri bilgilendirmek istedim.

Sonuçta Türkiye'deki gençlik politikalarının geliştirilmesi ve yetkilendirilmesinde doğru uygulamaların duyurulması ve uluslararası karar alma süreçleri ile birlikte bilgi akışı sağlanmış, tüm devlet birimleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, gençlik örgütleri görüş alışverişinde bulunmuş, çağdaş ve demokratik çizgilerde bu süreç başarı ile sonuçlandırılmıştır. Ümit ederim ki bu tür toplantıların devamı gelir ve genç nüfusa sahip ülkemiz dünya platformunda hak ettiği yeri geç de olsa alacaktır.

 

April 2007

 


Periskop Bakışı