Photoshop Magazin
 


Kitap Köşesi

01 May 2007 | Sayı: May 2007
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0

hspace=0

CD + DVD Packaging

CD + DVD Packaging, artık diğer medyalar kadar önemi kabul edilen CD / DVD'lerde kullanılan tasarımları inceliyor. Şüphesiz disklerin içindeki bilgiler kadar dışı, tasarım kaplaması, ambalajı, kullanılan baskı kısacası dışı da çok önemli.

Kitap temelde 5 bölümden oluşuyor. Bunlardan ilki Materials. Bu bölümde doğal olarak materyal kullanımı açısından sıra dışı ve yaratıcı örnekler seçilmiş. Kitapta iş örnekleriyle birlikte işin hangi ajansa ait olduğu, tasarımcısı, proje ve müşteri adı gibi bilgilerde yer alıyor. Bir güzellikte, her iş örneğinin birkaç yakın kadraj detay çekiminin de sayfalarda bulunması. Bir diğer bölüm Format. Burada da farklı ölçülerden başarılı ambalajlara yer verilmiş. Print bölümünde ise baskı tekniği açısından sıra dışı ve yaratıcı örnekler seçilmiş. Finishes bölümünde ise pek çok açıdan orijinalliği bünyesinde taşıyan disk ve ambalajlarından örnekler yer alıyor.

Son olarak Glossary yani terminoloji diye bir bölüm daha var. Kitabın sonunda yer alan bu bölüm gerçekten önemli çünkü sektörel terimlerin anlamları burada sözlük şeklinde okuyucuya sunulmuş.

Temin: j* grafik yaytrcjT
New Grafik Yayınları
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No : 1203 Okmeydanı
- İstanbul
tel: 0 212 210 73 90
fax: 0 212 210 73 89

[email protected]

hspace=0

hspace=0


vj ( audio - visual art + vj culture )

Bu kitap artık müzik sektöründe de görsel iletişim temalarının ne kadar ciddi boyutlarla kullanıldığının önemli bir örneği. Gerek müzik küplerinde gerekse konser, canlı performans müzik etkinliklerinde görsel temalar ve atraksiyonlar bolca kullanılıyor. Bunlar müziğin etkisini güçlendirmek ve mesajı desteklemek amacıyla kullanılan yaklaşımlar. Ve günümüzde öylesine iç içe geçmiş durumda ki görsellik olmadan müzik neredeyse hiç tek başına sunulmuyor.

Kitapta da çeşitli vj, müzik sanatçısı ya da grupların canlı müzik performansları, küpleri, konserleri sırasında kullandıkları görsel temalardan örnekler sunulmuş. Bu örnekler bir yandan yazıyla da destekleniyor. Yani bir konser standımın arka tarafında ne tür bir görsel sunum sistemi kullanıldığı ve neden bunun seçildiği de yazıyla anlatılıyor. Tasarlanan klip görsel temasının storyboard'larından karelerle hedeflenen etki anlatılıyor. Görsel iletişimin bu en yeni olgusu motion graphic / video art teknolojisi yakında çok daha fazla bu tür kitap tanıtımlarıyla okuyucunun karşısına çıkacak; çünkü görsel iletişimdeki en son trend bu.

Temin:
Evrensel Yayıncılık
Gülbahar mh. Gayret sk. No:ll Mecidiyeköy - İstanbul
tel: 0212 356 72 76 - 356 72 77
fax: 0212 356 72 78
[email protected]

hspace=0

hspace=0

Exotique

İşte ağzımız sulanarak incelediğimiz ve geçen aylarda da tanıttığımız CG serisinin bir diğer kitabı; Exotique. Kitabı incelerken insan yeteneğine mi, haya gücüne mi yoksa software teknolojisinin baş döndüren gelişimine mi hayran kalacağınızı şaşıracaksınız.

Kitap baştan sonra CG teknolojisi kullanılarak yaratışmış karakterlerden örnekler üzerine kurulu. Bu karakter örneklerinde hem sanatçı hem de sanatçının kullandığı programların bilgilerine yer verilmiş. Kimi örnekler gerçekçilik sınırlarını zorlayan ve fotoğraftan ayırt edilmesi gittikçe güçleşen örneklere ayrılmış. Kimisi de farklı resimsel tekniklerle yaratılmış, renk, doku ve ayrıntı zenginliğiyle başınızı döndürecek güzellikteki çalışmalara. Bu kitap, CG, karakter tasarımı konularında çalışan herkesin başucunda durması gereken bir kitap. Baktıkça gaza gelip çalışma ihtiyacı duyacaksınız.
1 grafik yayınlan

Temin:
New Grafik Yayınları
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No : 1203 Okmeydanı
- İstanbul
tel: 0 212 210 73 90
fax: 0 212 210 73 89
[email protected]

hspace=0

hspace=0

Advertising Is Dead Long Live Advertising 

Bu kitap genel olarak reklamcılıkta başarılı olmak için yapılması gerekenler hakkında çeşitli fikirler veren güzel bir kitap. Kitap 3 bölümden oluşuyor. İlk bölüm Teknik ve Media Seçimi bölümü. Burada birçok alt başlık var. Örneğin bu bölümlerden biri Proximity yani yakınlık. Bir reklamcının kişiselliğini, samimiyetini ön plana çıkararak müşteriyle nasıl bağ kurabileceğinin önemi anlatılmış.

İlham Bulma bölümü bir diğer ana bölüm. Burada da bir reklamcının ilham bulabilmesi dolayısıyla farklı, sıra dışı ve orijinal işlere imza atabilmesi için ihtiyaç duyabileceği alternatif yöntemler masaya yatırılmış. Burada da çeşitli alt başlıklarla konu derinlemesine irdelenmiş. Örneğin installation. Kurulu bir yapının insanlarda nasıl ilham uyandı¬racağı bir örnekle anlatılmış; Kalabalık bir plajda, insanların duş aldıkları yerde, bir duşun altında içleri su dolu pet şişelerden bir tepe oluşmuş. Pet şişenin biri de duş başlığının hemen altından sallanıyor. Duşun üzerinde de save yani koru tabelası asılmış. Son bölüm Pratik Öğütler bölümü. Burada reklam kampanyalarında kullanabileceğiniz uyarı niteliğindeki öğütlere yer verilmiş. Reklam dünyasında hem fikir hem de tasarımlarıyla yer alan herkesin sahip olması gereken değerli bir kitap. hrfBJ

Temin: EVRENSEL «uriHtiLM
Evrensel Yayıncılık
Gülbahar mh. Gayret sk. No:ll Mecidiyeköy - İstanbul
tel: 0212 356 72 76 - 356 72 77
fax: 0212 356 72 78
[email protected] phatosKüp
 
www.photoshopmagazin.com

 

May 2007

 


Kitap Köşesi