Photoshop Magazin
 


Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

01 May 2007 | Sayı: May 2007
 
1 2 3 4 5
 

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümühspace=0Bölümün Kuruluş Tarihçesi
Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültemiz, 03 Temmuz 1992 tarihinde 9 bölüm ile kuruldu. 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında Resim Bölümüne 20 öğrenci alınarak eğitime başlandı. Grafik Bölümü için yapılan çalışmalar, her ne kadar 1993 yılına dayansa da, öğretim elemanlarının kadroya alınması, teknik donanımın ve fiziki koşulların uygun duruma getirilebilmesi nedeniyle eğitim-öğretime 1994-1995 döneminde başlanabildi.

hspace=0Grafik Bölümümüzün kuruluşunda, hemen her kurumun başlangıçta yaşadığı gibi kimi aşılması gereken sorunlar oldu. Özellikle grafik tasarım alanında akademik kariyer yapan ya da yapmış olan öğretim elemanı bulunmasında yaşanan zorluk, ilk başlarda eğitim-öğretimin aksamasına neden olmasına karşın, 1993 yılında 2 araştırma görevlisi ve bir öğretim görevlisi, 1995 yılında 1 öğretim üyesi ve 1996'da 2 öğretim görevlisi ile toplam 6 kişilik akademik kadro ile bu sorun aşılmaya çalışıldı. Şu an bölümümüz kadrosunda alanında uzmanlaşmış 3 öğretim üyesi ve 3 öğretim görevlisi bulunmaktadır.

1993 yılında kendine ait olmayan bir mekanda eğitim programlarını sürdürmeye çalışan fakültemiz, 1999 yılında üniversite kampusu içindeki kendi binasına taşınmıştır.
Bina içinde bölümümüze ait 4 atölye, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 fotoğraf stüdyosu, 1 özgün baskı atölyesi ve 2 derslik bulunmaktadır. Fiziki koşulların daha elverişli duruma getirilebilme gereğiyle, özel olarak projelendirilmiş yeni fakülte binamızın yapımı ise devam etmektedir.


Dünden bugüne bölüme gelen yenilikler
Bölümümüzde -en başından beri- görseliletişime yönelik sorunlara yaratıcı ve özgün çözümler üretebilecek nitelikte tasarımcılar yetiştirmek hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, tasarım ve üretim alanındaki gelişmeler, ders içeriklerine alınmıştır. Günün gelişen ve değişen koşullarına göre içeriklendirilmiş yeni dersler (Görsel Metin Çözümlemesi, Görüntü Tasarımı, Reklam ve Pazarlama Stratejileri gibi) eğitim programına uyarlanmıştır.hspace=0


Sayısal teknoloji alanında yaşanan gelişmelerden dolayı, reklam fotoğrafı/görüntü tasarımı, etkileşimli ortam ve web tasarımı konularındaki derslerimiz gerek teknik, gerekse içerik yönünden 1996 yılından itibaren her yıl güncellenmektedir. Avrupa birliğine uyum çalışmalarıyla canlanan marka ve pazarlama konularına yönelik eğitim programımız gözden geçirilerek gerekli düzeltme ve yenilikler yapılmıştır. 2004 yılından itibaren Bölümümüzde zorunlu 'İngilizce Hazırlık' sınıfı uygulanmaktadır.

2001-2002 eğitim-öğretim yılında açılan 'Yüksek Lisans' programımızda şimdiye dek 5 yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. 'Erasmus Programı' doğrultusunda uluslararası ortak çalışmalar, projeler, öğretim görevlisi ve öğrenci değişim programlarına yönelik başlatılan çalışmalar da giderek genişletilmektedir.

hspace=0

Bölümün öğrenci kapasitesi
Her eğitim-öğretim dönemi için 20 öğrenci alınan Bölümümüzde şu an kayıtlı 91'i lisans 4'ü yüksek lisans olmak üzere toplam 95 öğrencimiz bulunmaktadır.

hspace=0

Bölümün teknik donanımı ve öğrencilerine sağladığı imkanlar
Öğrencilerimizin sanatsal sezgi ve yeteneklerinin yanında bir mühendis gibi teknik bilgilere sahip olması gereğiyle bölümümüzün teknolojik donanımında ve ilgili derslerin içeriğinde sürekli güncellemeler yapılmaktadır. 9'u Macintosh, 12'si PC ve diğer kullanıcı arabirimlerinden oluşan bilgisayar laboratuarımızda, masaüstü yayıncılık, web tasarımı ve grafik tasarım derslerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrenci bilgisayarları ve Öğretim Elemanlarımız odalarında kişisel kullanımlarına yönelik bilgisayarlar, ağ paylaşımına ve yüksek hızda internet erişimine sahiptir. Fakülte koridorlarımızda kiosk bilgisayarlar, öğrencilerimizin internetten her an yararlanmaları için sürekli hizmet vermektedir.

Aydınlatmalı tasarım masalarıyla donatılmış tasarım atölyelerimiz, tüm öğrenci gereksinimini karşılayacak yeterlilikte, özgün baskı atölyemiz öğrencilerimizin sanatsal duyarlılıklarını ortaya çıkaracak her türlü baskı teknolojisini sağlamaktadır.

hspace=0

Kuruluşundan bugüne, fotoğraf atölyemizde karanlık oda ve amatör baskı üniteleriyle temel fotoğrafçılık dersi devam ederken, son iki yıldır reklam ve mesleki fotoğrafçılığa yönelik fotoğraf stüdyosu da tüm donanımı ile öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.

Bölüm adına alınan ödüller
Ulusal ve uluslararası grafik tasarım yarışmaları, bölüm dersleri kapsamında projelendirilerek öğrencilerimizin katılmaları sağlanmaktadır. Kişisel ya da takım olarak katılman bu yarışmalardan alman ödüller, bölümümüz ve öğrencilerimiz için motive edici niteliktedir. Örneğin, 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü tarafından düzenlenen Genç Beyin Fırtınası etkinliklerinde bölümümüz 3.sınıf öğrencilerinden Ahmet İnal, kendi grubu ile üçüncülük ödülü almıştır. Ayrıca, Reklamcılık Vakfı ve Hürriyet gazetesinin ortak düzenlediği Kırmızı Kalem Atölye Çalışması etkinliklerine 5 öğrencimizle katılınmış ve Ahmet İnal'in bulunduğu iki kişilik ekibin tasarımı, grup birinciliği ödülüne değer bulunmuştur.

Bölümden mezun olan öğrencilerimizle diyaloglarımız
İlk mezunlarını 1998 yılında veren bölümümüzün toplam mezun sayısı 157'dir. Mezun öğrencilerimiz, milli eğitime bağlı kurumlarda öğretmen, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen, reklam sektöründe grafiker-sanat yönetmeni-yaratıcı yönetmen olarak çalışmaktadırlar. Özellikle Ankara, İstanbul, Adana ve Mersin'de gerek bir reklam ajansında, gerekse kendi şirketlerinde çalışmalarını sürdüren öğrencilerimizin çoğu ile bölümümüz arasındaki iletişim devam etmektedir.

Çalışmalarını ve lisansüstü eğitimlerini sürdüren mezun öğrencilerimizin bölümümüzce düzenlenen seminer, konferans, panel gibi etkinliklerde katkıları olduğu gibi, mesleğini bir kurumda sürdüren mezun öğrencilerimizin her yıl 'stajyer' öğrencilerimiz için sağladıkları olanaklar da, eğitimine devam eden öğrencilerimizin yalnızca okul ortamından edindikleri bilgilerle değil; piyasa ortamında olup biteni tanıma fırsatı bulabilmesi bakımından son derece önemlidir. Öğretim elemanlarımız, oluşturduğumuz webgrup ortamından mezun olan öğrencilerimizle haberleşebilmektedir. Her mezun olan öğrencimizin kaydının yapılarak oluşturulacak olan bir web portalının çalışmaları bitme aşamasındadır. Sanıyoruz bu portal aracılığıyla iletişim kuramadığımız kimi mezun öğrencilerimize de ulaşabilme olanağı elde edebileceğiz.

hspace=0

Eğitim müfredatımız
2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren başlanan İngilizce hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerimiz, lisans eğitimine başlar. Eğitim programımızdaki dersler, dönemliktir. İlk yıl, ortak zorunlu dersler dışında Temel Sanat Eğitimi, Desen, Fotoğraf, Tipografi gibi atölye dersleri ve Genel Sanat Tarihi, Sanat Kavramlarına Giriş, gibi kuramsal dersler, zorunlu olarak verilir. Birinci sınıf eğitim programı, genel olarak sanata ve özel olarak grafik tasarıma ilişkin bir giriş niteliği taşır. İkinci sınıfta Grafik Tasarım Atölye, Tipografi, Fotoğrafı, Desen, Özgün baskı, Bilgisayar Eğitimi dersleri, atölye ortamlarında uygulamalı olarak; Sanat Toplumbilimi, Estetik, Sanat Tarihi, Mitoloji, Uygarlık Tarihi dersleri de kuramsal olarak verilir. Grafik tasarımın teknik ve içerik yönünden genel bilgileriyle bilinçlendirilen öğrencilerimiz, üçüncü sınıfta grafik tasarıma ilişkin gerek deneysel çalışmaları destekleyen, gerekse yaratılan projelerle kuramsal ve uygulamalı olarak içeriklendirilmiş dersleri alırlar.Özellikle, kuramsal olarak desteklenmiş Reklam Grafiği, Endüstri Grafiği, İllüstrasyon gibi atölye derslerinde uygulanan projeler, öğrencilerimizin bir tasarım problemine yaklaşım biçimlerinin ve çözüm önerileri yaratabilmenin olanakları üzerine kuruludur.

hspace=0

Atölye derslerimizin yanı sıra Grafik Ürünler Analizi, Grafik Üretim Teknikleri, Grafik Sanatı Tarihi ve Sanat Toplumbilimi gibi kuramsal derslerle de öğrencilerimiz desteklenmektedir. Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım derslerinde Etkileşimli ve Çoklu Ortam olanaklarının projelerle teknik ve içerik yönünden değerlendirilmesi yapılır. Öğrencilerimize Photoshop, Freehand, Dreamweaver, Flash, Indesign, Illustrator, 3D Max gibi bilgisayar programlarının öğretilmesi de yine bu derslerimizin içeriğindedir. Son sınıf öğrencilerimize 3 grup seçmeli ders önerisi getirilir.

hspace=0

Birinci seçmeli dersler grubunda temel atölye dersleri Reklam Grafiği, Endüstri Grafiği, Yayın Grafiği ve Serbest Grafik; ikinci seçmeli dersler grubunda atölye dersleri İllüstrasyon, Reklam Fotoğrafı, Web Tasarımı, Özgün baskı, Tipografi; üçüncü seçmeli dersler grubunda kuramsal derslerden Reklam ve Pazarlama, Görsel Metin Çözümlemesi, Sanat Toplumbilimi, Sanat Felsefesi dersleridir. Öğrencilerimiz bu derslerden her birini yalnızca bir dönem seçebileceği gibi her iki dönemde de seçebilme hakkına sahiptir. Temel Atölye dersini seçen her öğrencimiz, o dersin içeriğine dönük bir konu başlığıyla 'Bitirme Projesi' hazırlar. Dönem sonunda bitirilen projeler, öğretim elemanlarımızdan oluşan komisyonca değerlendirilir. Bu değer¬lendirmede başarılı olan öğrencilerimiz, mezun olmaya hak kazanmış olurlar.

hspace=0


Kişisel - mesleki gelişim adına öğrencilerimize sağladığımız imkanlar
Öğrencilerimizin lisans eğitimi süresince, gerek bölüm gerekse fakülte genelinde sempozyum, panel, konferans, açık dersler, dönem içi ve yıl sonu sergileri gibi etkinlikler yapılmaktadır. Özel sektörden alanında uzman kişilerin çağrılı olarak bölümümüze gelip atölye çalışması yapmaları sağlanmaktadır. Her yıl 'Grafisf etkinliklerine düzenli olarak öğrencilerimizin katılmaları ekonomik olarak da desteklenmektedir. 2. ve 3. sınıf öğrencilerimize staj yapma olanağı sağlanmaktadır. Bu konuda RV'nin organize ettiği staj programına her yıl öğrencilerimiz de dahil edilmektedir. Üniversite kütüphanesinde oluşturulan güzel sanatlar kitaplığında, bölümümüze ilişkin Türkçe ve yabacı dillerde basılmış kitap, katalog ve süreli yayınlar güncel olarak satın alınmakta ve öğrencilerimizin yararlanmaları sağlanmaktadır.

Sınav sistemimiz
Bölümümüze, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi genelinde yapılan 'özel yetenek' sınavlarıyla öğrenci alınmaktadır. ÖYS sınavından fakültemizce belirlenen taban puanı almış herkes, bu sınavlara katılabilir. İki aşamadan oluşan bu sınavın ilk aşaması görme ve gördüğünü aktarabilme becerisinin ölçüldüğü canlı modelden 'desen' sınavıdır. İkinci aşama ise; yarı belleğe dayalı tasarım ve hayal gücüne dayalı tasarım olmak üzere iki sınavdan oluşmaktadır.

hspace=0

Bu sınavlardan 100 üzerinden 50 puan almış her aday, sınavlarımızda başarılı olarak değerlendirilir.50 ve 50'nin üzerinde puan alan adaylar, aldıkları puanlara göre tercih ettikleri bölümlerin listesini oluştururlar. En yüksek puanı almış adaydan başlayarak 20'şer kişilik asil ve yedek liste oluşturulur. Sınavlar,
1 tam işgünü sürer ve sonuçlar, sınavlardan en geç iki gün sonra açıklanır.

Bölümümüze girmek isteyen öğrenciler bu sınava nasıl hazırlanmalı?
Bölümümüzü tercih edecek öğrenci adaylarının, Grafik Tasarım'ın ne olduğunu ve bu alanda alacakları eğitimin onlara neler kazandırabileceğini sınav öncesinden öğrenmiş olmaları yararlı olacaktır. Sınavlarımızda öğrenci adaylarının -özellikle- yaratıcı, düşündüğünü aktarabilen, görsel algısı yüksek, kısa sürede ve doğru kavrayabilen nitelikleri değerlendirilmektedir. Sınavlar için her ne kadar kimi özel kurumlarca hazırlık kursları veriliyor olsa da; bu, daha çok adayların bu alana ilişkin bilgi ve becerilerinin belirlenebilmesinde sıkıntıları da beraberinde getirmektedir.

Kısa sürede ve yalnızca sınavda başarılı olabilmeye dayalı olan bu kursların, öğrenci adaylarına yükledikleri geçici beceriler, onların -sınavı kazansalar da- eğitim süresince zorlanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, öğrenci adaylarının Grafik Tasarım eğitimi almaları için yalnızca o bilinen 'yetenekli olmak' durumunun yeterli olamayacağını bilmeleri gerekiyor....

 

May 2007

 


Atölye