Photoshop Magazin
 


Sosyal Sorumluluk Her Bireyin Görevi

01 May 2007 | Sayı: May 2007
 
1 2 3 4 5
 

Sosyal Sorumluluk Her Bireyin Görevi


Kendinizi tanımak, düşünüp taşınarak değil, eylemle öğrenilir. Görevinizi yapmak için çabalayın, çok geçmeden hangi mayadan yapıldığınızı keşfedersiniz. Goethe


hspace=0Evet, bu yazıma Goethe'nin bu sözleri ile başlamak istedim. Bilip de yapmamak aslında bilmemektir, öğrenip de yapmamak öğrenmemektir, yani bilgi ve anlayışı tatbik etmek ancak uygulayarak olur.
Sosyal sorumluluk her bireyin toplu yaşam, kentsel yaşam ortamında yapması gereken vatandaşlık görevidir. Eskiler bilir Yurttaşlık Bilgisi dersleri vardı ve çok önem verilirdi, tam tersine önem kazanması gereken süreçlerde nedense silik bir ders halini aldı. Yaşadığımız dünyamızda insanların temel gereksinimleri vardır. A. H. Maslow 1940'ların başlarında Brooklyn College'da öğretim görevlisiyken ortaya attığı Gereksinim Hiyerarşisi teorisiyle birçok tepki almış hatta biraz fantastik teori olarak bile görmüşlerdi. Ancak Günümüzde baktığımızda Maslow'un tüketici davranışının evrimini ne kadar doğru tahmin ettiğini gösteren kanıtları görüyoruz.

 1930-40'larda Cumhuriyet'in genç dönemlerinde batılılaşma hareketleri sürerken büyük önder Mustafa Kemal Atatürk de bizzat üzerinde titizlendiği halkı bilgilendiren, yönlendiren, hem de ekonomiye katkı, yerli malı kullanma fikrini, dönemin usta grafik ve iletişim sanatçısı İhap Hulusi Görey'in çalışmalarıyla gerçekleştirir. Bunlara koleksiyonumdan birkaç örnek vererek vurgulamak istedim.

Maslow, insanların karşılamaya çalıştıkları bir dizi gereksinimleri olduğunu savunuyordu. Bunlar hayatta kalmak, yaşamını sürdürmekle ilgili en temel ihtiyaçlarla başlıyordu; beslenme, barınma, ısınma ve seks.

hspace=0Bu gereksinimler hiyerarşisi; Fizyolojik gereksinimler (açlık, susuzluk), Güvenlik gereksinimleri (emniyet, korunma), Sosyal gereksinimler (ait olma duygusu, sevgi), Saygı gereksinimi (özsaygı, takdir kazanma, statü), Bireye ait gereksinimler (kendini geliştirme, amaçlarını gerçekleştirme). İnsanoğlu var olduğu müddetçe her zaman kendisini ve kendi yaşamını doğrudan etkileyen kişi ve olgularla meşguldür.


İşte bu yüzden insanları sıklıkla insan biçimci kavramlar içinde düşünmeye sevk eden şey belkide bu çevre etkenlerini ve bunların birey üzerindeki etkilerini sürekli değerlendirme sürecidir.

VATANDAŞ
Sosyal Sorumluluğu bir kurum ya da marka ile ilgili bir sosyal amaç veya soruna karşılıklı çözüm ya da fayda sağlamak üzere başlayan stratejik konumlandırma ve pazarlama amacı olarak tanımlayabiliriz.

Bu tür kampanyaların en ilginç yanı tümüyle yeni bir fikir değil de artık zamanı gelmiş fikirler olmasıdır. Bir diğer yanı da kısa vadeli iletişimler olmamasıdır. Tarihe baktığımızda insanları sosyal davranışlara teşvik eden unsurların yüzyıllarca geriye uzandığını görüyoruz.

hspace=0Yöntemi ne olursa olsun her sosyal amaç markaya ya da kuruma Credo veya İnanç Sistemi sağlayabilir, kamuoyu eğilimini önemli ölçüde geliştirebilir. Sosyal Sorumluluk Kampanyaları şirket içi çalışanları, tedarikçiler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, devlet kuruluşları gibi önemli paydaşları ile değerli ilişkiler geliştirmesini de sağlayabilir.

Sosyal Sorumluluk Kampanyası kurumun ya da bir markanın imajını geliştirmede, ürün farklılaştırılmasmda, satışlarda ve bağlılığı oluşturmada etkin bir yoldur.

2007 ülkemiz adına bir değişim süreci AB Yolu, Kuzey Irak Sorunu, Ermeni Tasarısı, Seçimler, IMF, devamlı ısıtılan Kıbrıs, Ortadoğu daha sayamayacağımız birçok Sosyo-politik ve ekonomik sorunlar zinciri... Bütün bunlar öncelikle bizim kendi içimizde anlaşır ve geçinir bir halde olmamızı gerektiriyor. İşsizliğin %10'larda olan toplumumuzda ekonomi ve sosyal hayat devam ediyor; biz iletişimciler küresel rekabet ortamında markaların değerlerini kaybetme tehditleri ile birlikte hedeflenen vizyondan çıkmamak ve arzu edilen yeni marka değerlerini yaratmak için bilinen ama bizde çok kullanılmayan onun için de hala yeni bir iletişim biçimi olan Sosyal Sorumluluk Kampanyalarını desteklemeliyiz.

Gelen baharın tüm okuyucularımıza esenlik getirmesi dileği ile...

 

May 2007

 


Periskop Bakışı