Photoshop Magazin
 


Adobe LiveCycle Enterprise Suite

01 June 2007 | Sayı: Jun 2007
 
1 2 3 4 5
 

Adobe LiveCycle Enterprise Suite

hspace=0


PDF ve Flash teknolojileri bir araya gelerek anahtar şirket oluşumlarında müşterilerle, ortaklarla ve işçilerle daha etkin bir bağ kurar.


Adobe LiveCycle Enterprise Suite yazılımı J2EE sunucusuyla bütünleşerek elektronik formları, yönetim sürecini, doküman güvenliğini ve doküman çeşitlerini bir araya getirip, zengin ve çekici uygulamalar yaratmanızı ve teslim etmenizi sağlamaktadır böylece kağıt kullanımı azalmakta, karar verme mekanizmanız hızlanmakta ve düzenlenen uygulamaları denetim altına almanız sağlamaktadır.


Büyük şirketlerin verimliliğini arttıracak Adobe LıveCycle ES programı hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız http://www.adobe.com/products/livecycle/ adresine tıklayın.

 

June 2007

 


Haberler