Photoshop Magazin
 


Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

01 July 2007 | Sayı: Jul 2007
 
1 2 3 4 5
 

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

hspace=0

Tarihçe
T.C. Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'müz 2005-2006 eğitim-öğretim yıllarında eğitimimize başlamıştır.

Dünden bugüne bölüme gelen yenilikler Henüz bir buçuk yılını tamamlamış bulunan bölümümüzün eğitimini, beş bölüm (Görsel İletişim Tasarımı, Resim, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarımı) ile bölümlerin tümünden yararlanılabilecek şekilde koordineli olarak ders içerikleri belirleniyor.

Öğrenci Kapasitesi

2006-2007 eğitim-öğretim yılı öğrenci kontenjanı 40 kişidir. Bölümümüzün öğrenci adayları tarafından çok talep görmesi nedeniyle kontenjan açığı bulunmamaktadır.

Bölümün teknik donanımı ve imkânları
Fakültemizde hizmet veren i-mac ve PC laboratuarları, fotoğraf ve video çekim ile montaj stüdyoları, desen ve gravür atölyeleri bulunur. Laboratuarlar teknolojik gelişmelere göre sürekli olarak yenilenmektedir.

Öğrencilerin kişisel - mesleki gelişim programı
Her hafta düzenlenen seminer ve konferanslarla öğrencilerin kültürel ve mesleki açıdan gelişmesi hedeflenir.

Sınav sistemi

Sınav sistemi iki aşamalı tek bir sınavdan oluşmaktadır: Öğrenci adayının genel kültür seviyesini ölçmeye yönelik yazılı aşamadan sonra adayların genel anlamda çizim yeteneğini ve reklâm metni/kısa senaryo/ kısa öyküsel metin yazabilme yeteneklerini sınayan çizim ve yaratıcı yazıma yönelik bir uygulama yaptırılır.

hspace=0

hspace=0

Bölüme girecek öğrenciler sınava nasıl hazırlanmalı?
Genel kültür Sınavı için kitap, gazete, sanat dergileri incelenmeli, güncel olaylar ve sanatsal aktiviteler, sinema, TV, grafik sanatlara yönelik etkinlikler takip edilmelidir. Adaylar kısa öyküler yazarak, çizgisel öykülere metin yazarak, desen çalışmaları yaparak sınava hazırlanabilirler.

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI


Çağımız teknolojisi baş döndürücü hızda ilerleyen gelişim sürecini her gün daha da artırarak sürdürmektedir. Küreselleşmenin egemen olduğu günümüzde, iletişim teknolojileri de gelişmeler oranında yeni boyutlar kazanmaktadır. Teknolojinin hayatımızın tüm alanlarına girmiş olduğu çağımızda görsel iletişim farklı boyutlara taşınmaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, temel iletişim ilkeleri doğrultusunda; sanat ve kültür, web ve grafik tasarımı, sinema-TV, sahne ve görüntü tasarımı, multimedya dallarında çalışacak, üst düzeyde bilgi ve beceri ile donanmış, araştırmacı, yaratıcı, sürekli kendini yenileyen, çağdaş bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Görsel iletişim Tasarımı eğitiminin ilk dönemlerinde Sanat ve Tasarım Eğitimi, Uygulamalı Desen, Sanat Tarihi, İletişimde Bilgisayar gibi dersler, öğrencilerin sanatsal yaratıcılığını ve becerisini geliştirmenin yansıra, sanat ve iletişim ilişkisini kavrayabilmek için gerekli temel bilgileri de verir.

Temel dersleri alan öğrenciler, gelecek dönemlerde Fotoğraf, Web Tasarımı, Masa Üstü Yayıncılık (dergi, broşür, afiş, vb.), TV Gazeteciliği, Reklâm Filmleri Çekimi, Multimedya ve Grafik Tasarımı, TV'de Yapım ve Yönetim, Senaryo Yazımı, Belgesel Sinema, Aktüel Habercilik ve Kamera Kullanımı gibi konularda eğitilerek çok yönlü, toplumsal bilince sahip bireyler olarak yetiştirilirler.


hspace=0

hspace=0

hspace=0

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 4 YILLIK DERS PROGRAMI

1. Yarıyıl
Uygulamalı Desen
Sanat ve Tasarım Eğitimi I
İletişimde Bilgisayar
Görsel İletişim
Sanat Tarihi I
İngilizce I
Türk Dili I
Fakülte Seçmeli Ders

2. Yarıyıl
İletişimde Bilgisayar II
Psikoloji
Sanat ve Tasarım Eğitimi II
Sanat Tarihi II
Perspektif
İngilizce II
Türk Dili II
Tipografi
Fakülte Seçmeli Ders

3. Yarıyıl
Kitle İletişimi ve iletişim
Teorileri
Multimedya
Masaüstü Yayıncılık
Reklâm ve Yaratıcılık
Görsel Algı
Temel Fotoğraf
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Bölüm Seçmeli Ders

4. Yarıyıl
Aktüel Habercilik
Sinemanın Temel Kavramları
Haber Üretme Süreci
Kurum Kimliği Yaratma
TV Gazeteciliği
Yaratıcı Düşünce
Dijital Fotoğraf
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi II
Bölüm Seçmeli Ders

5. Yarıyıl
Uluslar arası İletişim
Animasyon
Web Tasarımı I
İletişim ve Medya Tarihi
Estetik I
Fikri ve Sinai Haklar
İnsani Bilimler I
Bölüm Seçmeli Ders

6. Yarıyıl
İki ve Üç boyutlu Animasyon
İletişim Etiği
Görüntü Düzenleme
Web Tasarımı II
Video Tekniği
İnsani Bilimler II
Bölüm Seçmeli Ders

7. Yarıyıl
Kamera Kullanım Teknikleri
İletişimde Yapım Yöntemleri I
TV'de Kayıt ve Montaj
Yaratıcı Yazım
Proje
Üniversite Seçmeli Ders

8. Yarıyıl
İletişimde Yapım Yöntemleri II
Bilgi İletişiminde Enformasyon
İleri Multimedya Tasarımı
Takım Çalışması Yöntemleri
Bitirme Projesi
Kültürel Gelişim Semineri

hspace=0

Görsel İletişim Tasarımı Mezunları Nerelerde Çalışabilir?

• Web Tasarımı
• Görsel İletişime Yönelik Alanlarda Sanat Yönetmenliği
• Grafik Ajanslarında Tasarımcı
• Televizyon Stüdyolarında
• Televizyon Programlarının Düzenlenmesi ve Tasarımı
• Televizyon Programı Yönetmenliği
• Masa Üstü Yayıncılık ve Halkla İlişkiler
• İleri Teknolojili Baskı Teknikleri ve Uydu İletişimi Kullanan Medya ve Bilişim Teknolojileri ile Veri İletişimi Yapan Kuruluşlarda
• Akademik Kariyer

Tam Zamanlı Hocalar

Prof. Tunç Tüfekçi (Bölüm Başkanı) Prof. Dr. Ayla Ersoy Prof. Serap Eyrenci Arş. Gör. Bengisu Bayrak

Yarı Zamanlı Hocalar
Prof. Dr. Sabri ÖZAYDIN
Doç. Dr. E. Eda BALKAŞ
Yrd. Doç. Dr. Savaş ÇEVİK
Yrd. Doç. Selçuk GÜNAY
Öğr. Gör. Enver AYSEVER
Öğr. Gör. Emre İKİZLER
Öğr. Gör. Hakan DİKMEN
Öğr. Gör. Benian KALAFATOĞLU
Öğr. Gör. Salih KALAFATOĞLU
Öğr. Gör. Feyzi TUNA
Öğr. Gör. Asena K. AKSU
Öğr. Gör. Mehmet BAKAR
Öğr. Gör. Defne Sesin OKAY
Öğr. Gör. T. Emre YILDIRIM
Öğr. Gör. Cemalettin MUTVER

Prof. Tunç Tüfekçi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı

 

July 2007

 


Atölye