Photoshop Magazin
 


Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

01 September 2007 | Sayı: Sep 2007
 
1 2 3 4 5
 


hspace=0
'Kelimelerle konuşur kavramlarla anlaşırız, Grafik tasarım kavramların biçimlere dönüşmüş halidir.'
                                                                                            Prof. Tevfik Fikret Uçar

Uluslararası İşbirliği
Grafik bölümünün Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego State Üniversitesi ile karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı değişimine dayalı bir işbirliği vardır. Bu anlaşma çerçevesinde San Diego State üniversitesine bölümümüzden öğretim elemanı ve öğrenciler gönderilmiş, farklı dönemler­de oradan gelen öğretim elemanlarıyla işbirliği içinde ders­ler yürütülmüştür. Bu sistem öğrencilerimize Amerika'da okul ücreti ödemeden üst düzey bir eğitim alabilme şansı yaratırken, gelen öğretim elemanları sayesinde de öğrenci­lerimizin farklı deneyimler yaşamasına imkan verir. Ayrıca grafik bölümü öğrencilerinin gerçek tasarım sorunlarıyla yüzyüze gelebilmeleri ve kuramsal bilgilerini uygulamaya yansıtabilmeleri için ticari firmalarla işbirliği içinde projeler üretilmektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dünyadaki saygın güzel sanatlar fakültelerinin kabul edildiği CUMULUS birliği üyesidir. 
Sunulan Olanaklar
Bilgisayar laboratuvarlarındaki tüm bilgisayarlar yüksek bant genişliğinde internet bağlantısına sahiptir. Çok yakın bir zamanda Tüm kampus kablosuz internet sistemine geçmiş olacaktır. Bilgisayar laboratuvarında öğrencilerin kullanımına sunulmuş 65 Mac bilgisayarın yanında, video projektör, ta­rayıcı ve siyah beyaz ve renkli yazıcılar da vardır. Öğrenciler derslerde ve ders dışında lavoratuvarın tüm olanaklarından faydalanırlar.
hspace=0
 

Fotoğraf Laboratuvarı
Grafik bölümü fotoğraf laboratuvarında öğrenciler derslerde aldıkları fotoğraf bilgilerini uygulama imkanı bulurlar. Labo-ratuvar renkli ve siyah-beyaz baskı yapmaya olanak sağlar.Öğrenciler çekimleri için laboratuvara ait fotoğraf makinelerini kullanabilirler. Fotoğraf laboratuvarı film ve kart baskı yanında dijital çekim ve uygulamaları içinde geliştirilmiştir.

 

hspace=0


 

Fotoğraf Stüdyosu
Grafik bölümünde her türlü gerekli donanıma sahip fotoğraf öğrencilerimizin stüdyosu, öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Öğrenciler destekli dış çekimlerin yanında, stüdyoda yapılması gereken çekimlerde de ışık sistemini ve ortamı kullanabilmektedirler.

Grafik Özgün Kitap Sanatı Atölyesi
Çukur baskı, yüksek baskı,rölyef,ciltleme teknikleri,tipo,baskı gibi pek çok tekniğin deneysel şekilde ele alınarak öğrencilerin yaratıcı yönlerinin desteklendiği bu atölyede amaç,sanatsal bir değeri de olan özgün kitap tasarımları yaparak sınırlı sayıda üretmektir.

Serigrafi Atölyesi
Öğrenciler serigrafi atölyesini kullanarak, derslerde yaptıkları uygulamaları bitmiş işler haline getirebilmektedirler. Bu yolla öğrencilerin tasarımın ötesine geçip onu baskıya hazırlama yöntemini öğrenir ve uygularlar.

Ofset Baskı Atölyesi
Grafik bölümündeki ofset baskı atölyesinde, öğrenciler tasarımın renk ayrım işleminden sonra hangi aşamalarla bakıya hazırlandığını, baskı ve baskı sonrası işlemleri izleme imkanı bulurlar.Fakülteye ait bazı grafik ürünler ve yayınlar ofset baskı atölyesinde gerçekleşmektedir.Öğrenciler bu çalışmaları hem izleme hem yardımcı olarak uygulayarak öğrenme şansına sahipler.

hspace=0


hspace=0

Ödüller
Bölüm öğrencileri kendi alanlarındaki ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaya özendirilmektedir.Bu bölüm öğrencileri iki defa uluslararası grafik tasarım dergisi 'PRINT' kapak tasarımı ödülünü almıştır.Ayrıca Türkiye Anıt ve Çevre Truzim Değerlerini Koruma Derneği Vakfı'nın kurum kimliği tasarımı yarışmasında beş başarı ödülü almıştır.Bunun yanı sıra Makra Tanıtım Grubu, Kavaklıdere Şarap Etiketi Yarışması, Simge Kağıtçılık Kartpostal Tasarımı Yarışması öğrencilerimizin ödül aldığı pek çok yarışmalardan bazılarıdır.

Mezunlar
Bölüm mezunları görsel iletişim tasarımının ilgili olduğu her alanda kolayca iş sahibi olabilirler.Reklam ajansları,tasarım ofisleri,etkileşimli ortam tasarımı üreten ajanslar,WEB  tasarım evleri,hareketli grafik tasarımı(motion graphic) ofisleri, TV kanallarının tasarım birimleri gibi ortamlar mezunlarımızın kolayca iş bulduğu yerlerdir.Ayrıca tüm mezunlar bvir web portalı kanalıyla bölümle bağını canlı tutarak okuldaki tüm gelişmelerinde olası kariyer imkanlarından  haberdar olurlar.Grafik bölümü mezunları yurtiçinde/yurtdışında tasarım evlerinde ve reklam ajanslarında önemli konularda kariyer sahibi olmuşlar, yeni mezunlarda piyasada aranan genç tasarımcılar haline gelmiştir.

Eğitim Programı
Grafik Bölümü eğitim programı, teknik ve uygulamalı proje derslerinin yanısıra, görsel iletişim, kavram geliştirme,gibi ana disiplinlerin, teorik ve uygulamalı biçimde verilmesiyle ortaya çıkan sürekli güncellenen bir yapıya sahiptir.Kredili eğitim sistemini benimsemiş olan Anadolu Üniversitesi tüm derslerini Avrupa Birliği standardı olan ECTS yapısına uyarlamış ve tam anlamda bir kredi transferine hazır hale gelmiştir.Bu düzenleme kredi ve ders kaybı olmadan öğrencilerin yurtdışı eğitimlerini tamamlamaları ve abancı üniversitelerin ve öğrencilerin Anadolu Üniversitesi'ni seçmeleri için önemli bir neden oluşturulmuştur. Halen Anadolu Üniversitesi Erasmus/Sokrates LLP programında Türkiye'deki en aktif üniversitedir.

Sınav Sistemi

Grafik Bölümü'ne ön kayıtla ve özel yetenek sınavı ile 30 öğrenci alınmaktadır. Önkayıt yaptırabilmek için lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak gerekmek­tedir. 2007 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı, ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1, ÖSS-DİL puan türlerinin en az birinden, aynı alandan gelenler için 160.000, alan dışından gelenler için 185.000 veya üstü puan almış olanlar başvurabilir. Sınav iki aşamalıdır, ilk aşama ortak bir baraj sınavı niteliğindedir. İlk aşamada başarılı olanlar ikinci aşamaya davet edilir, adaylar ikinci aşamada tercih ettikleri bölümlerin (en fazla 5 tercih) alan sınavlarına girerler. Grafik Bölümü Alan Sınavı iki bö­lümden oluşur;

1- Karakalemle imgesel kurgulama
2- Tasarım, genel yetenek ve genel kültürü ölçen test uygulaması.

Sınav hakkında detaylı bilgi
http://www.anadolu.edu.tr
adresinden öğrenilebilir.

hspace=0


Sınava Hazırlık

İlk aşama sınavı, adayın el, göz, beyin arasındaki ilişkisini sına­yarak, organik ve inorganik biçimleri algılama ve kağıda geçir­medeki yeteneği değerlendirilir. Baraj niteliğindeki bu sınavda görsel olarak algılayabilen ve algısını kağıt üzerinde kurşun kalemle şekillendirebilen, çizgi, leke ve tonla iletişim kurma yeteneğine sahip adaylar belirlenir. Adayların modelden yapa­cakları çizimlerle kendilerini geliştirmeleri ve olabildiğince çok desen çizmeleri, sınav başarısı için büyük önem taşır. Adaylar mümkünse canlı modelden çalışmalı ilerleyen zamanlarda, modele farklı objeler ilave ederek inorganik biçimlerin de çizi­minde kendilerini geliştirmelerinde büyük fayda olacaktır.


Sınavdan bir hafta kara veren ve üç beş çizimle hazırlanan adayların başarı şansı maalesef yok gibidir. İkinci aşamada ise, adayın hayal gücü, kurgulama yeteneği boş bir kağıt üzerinde verilen kavram ışığında kendi yaratıcı dünyasını aktarabilme becerisi sınanır. Kuşkusuz bu düzenleme, adayın ne kadar iyi bir gözlemci olduğu, baktıklarını ne kadar görebildiği ve kendi yaratıcı dünyası konularında ipuçları verir. Grafik Bölümü test sınavında ise adayın dünya ve ülke gündemindeki konulara yatkınlığı, görsel algı ve yeteneğinin sınandığı, çoktan seç­meli bir yapı mevcuttur. Bütün yeti ve beceriler kararlı bir çalışma ve sevgiyle geliştirilebilir. Her ciddi amaç gibi Grafik Bölümü'ne girmekde yoğun emek ve çaba ister. Adaylara en büyük tavsiyem bıkmadan usanmadan defalarca çizerek, düşünerek, bakıp, görüp, gözlemleyerek sınava hazırlanma­ları.

 

Hazırlayan:İrfan Karslı

[email protected]

 

September 2007

 


Atölye