Photoshop Magazin
 


Hepimize Düşen Görev

01 October 2007 | Sayı: Oct 2007
 
1 2 3 4 5
 

Hepimize Düşen Görev


Grafik tasarımla ilgili bir üniversiteden mezun olmayan bir kişi de, tasarımla ilgili meslekten bir kişi ile görüşürken ana hatlardan bilgili olması düşünülerek, üniversite eğitiminde örneğin Görsel İletişim gibi bir ders görmüş olması ilişkilerin piyasada daha dengeli kurulacağı kanaatini uyandıracaktır.Bu ay, bugüne kadar tecrübelerimle sabit olan bazı konuları ele alıp dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim bu sektörümüzün
içinde ve dışında olan ve farklı meslekleri yapan kişiler de(istisnalar hariç) birçok hata yapmaktalar.Bu hataları yaparken de bilerek değil, bilmeden yani işin esasını kapmadan bilinçsizce yapmaktalar.Tasarımcı dediğimiz kişi hatalı davranıyor, ajanslar hatalı davranıyor, kurumlar ve kuruluşlar hatalı davranıyor.


Kısaca icra ettiğimiz meslek birçok alanda kişi ve kurumlarla ilişki ve bağlantı içinde. Bu bakımdan bulunduğu noktalardaki sorumlu kişilerin çok iyi bilgi donanımları olması gerekmektedir.


Tabi ki bu işlerin halle yola girmesi için ilgili okullardan bilinçli ve bilgili öğrenciler mezun etmek gerekir. Bu eğitim sadece İletişim ve Güzel Sanatların işi olmamalıdır. Herhangi bir üniversitenin lisans ve lisansüstü eğitimi yapan öğrencisinin de bizim mesleğimiz deki bazı kuralları, esasları, doğruları bilmeleri gereklidir ki piyasada
meslektaşlarımız ile ne vasıfta ilişkide oluyorlarsa olsunlar yanlış yapılmadan ilerlenebilsin.
Ayrıca bütün kurumlarımız, reklam ve tasarım işlerini takip ve idare edecek departmanlarının olmasının çok doğru bir yapılanma olduğunu bilmeliler. Bu departmanlarda görev alacak kişilerin seçilmesine de özen gösterilmesi gereklidir.
Grafik tasarımla ilgili bir üniversiteden mezun olmayan bir kişi de, tasarımla ilgili meslekten bir kişi ile görüşürken ana hatlar-


dan bilgili olması düşünülerek, üniversite eğitiminde örneğin Görsel İletişim gibi bir ders görmüş olması ilişkilerin piyasada daha dengeli kurulacağı kanaatini uyandıracaktır.Çünkü gençlerimiz maalesef ülkemizde üniversite eğitimine geldiği zaman girdiği sınav sistemi ile puanına göre istemeye istemeye hiç gönlüne yatmayan bir üniversite eğitimine katılmaktadır.


Dolayısıyla yukarıda sizlere bahsettiğim hadise gerçekleşmekte.Çünkü o gencin içinde yatan aslan farklı olduğu için, bitirdiği üniversitenin işine talip olmamakta ve o içindeki istek ve arzunun yolunda iş arayarak piyasaya girmektedir.


İşte mesleğimizdeki eğitimli meslektaşlarımızla o kişiler arasında oluşan iletişim , bir çatışma içinde geçmekte ve olumsuz gelişmelere neden olmaktadır.Bu konuda bilinçli kurum ve kuruluşlar belli dönemlerde ilgili personeline eğitim seminerleri vererek bu açıklarını veya oluşan olumsuz gelişmeleri önlemiş olmaktadırlar.


Bu tür çalışmaların tüm kurumlarımız tarafından yapılması gereklidir. Her tasarımcımıza ve her üniversitemiz yöneticisine ve de tüm kurum ve kuruluşlarımıza bu konuda düşen görevlerini hatırlatarak sizlere hoşça kalın diyorum.

 

October 2007

 


Akademi