Photoshop Magazin
 


Türkiye AB'den Gençlik ve Eğitim İçin Katkı Alan 4. Ülke

01 October 2007 | Sayı: Oct 2007
 
1 2 3 4 5
 

Gençler için yaygın öğretim faaliyetlerini desteklemeyi hedefleyen Gençlik Programı kapsamına giren 29 ülke arasında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ardından yer alan ülkemiz bu kapsamda toplam 20 bin gencimizin yararlanmasını sağlamıştır. Faaliyetlerin başladığı 2003'ten bu yana ise çeşitli Avrupa ülkelerine 3 bin Türk genci yollandı. 2007 yılı bütçesi yaklaşık 7 milyon Euro. Bu bütçeden gençlerle ilgili proje yapmak isteyen STK'lar ve kamu kuruluşları yararlanabiliyor. Son başvuru ise Kasım başında bitiyor.Tüm bunların ışığında AB mali yardımlarının artmasına paralel olarak Türkiye'de proje hazırlama ve yönetme kapasitesine ciddi ihtiyaç duyulmakta.. Yetersiz olan bu kapasitenin geliştirilmesi için AB Genel Sekreterliği 2003 yılından bu yana çeşitli eğitim programları uyguluyor. 2006-2008 yıllarını kapsayan dönemde 1000 kamu personeline proje hazırlama konusunda temel eğitim, 180 kamu personeline eğitici eği-tim verilmesi planlanıyor. STK ve yerel yönetimlerin eğiti-mini de öngören programda 2006 yılında 750 STK temsilcisi temel eğitim, 75 kişi de eğitici olarak yetiştirildi.
As the 4th out of 29 countries after UK, France and Germany Turkey managed its 20000 students to join the European Youth Program which aims to support mobility in educational activities. in addition, since 2003 when these activities began, 3000 Turkish students were sent to various European countries. The budget for 2007 is €7 Million and it is available for the NGOs and state institutions involving in projects targeting young people. Deadline for the applications is at the beginning of November. in this line, because of the increasing amount of financial aids received by the EU, Turkey needs a new capacity in project development and management. Because of the  insufficient capacity, Secretariat General of EU Affairs is developing training programs since 2003. in the period behveen years 2006-2008,1000 public  employees be will attending a basic training in project development in addition to 180 attending educational training. The program also aimed to train the  NGOs and local administrations, providing 750 NGO representatives H a basic training together with 75 representatives receiving an educational training in 2006.
hspace=0
Bir de yüksek öğretim alanında Sokrates'in eylem alanı olan Erasmus programı her türlü yüksek öğretim kurumuna açık ve her disiplinden ve düzeyden öğrenciler ve öğretim elemanları yararlanabilmekte. Erasmus'un amacı yüksek öğretim kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek, yani üniversiteler arasında ülkeler arası işbirligini güçlendirmek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da değişimini sağlamak, AB ülkelerindeki çalışmaların ve derel çelerin akademik olarak tanınmasını sağlamak ve şeffaflığın oluşmasına katkıda bulunmak olarak özetleyebiliriz. AB ülkelerinde 1987'den beri uygulanan bu program 1995'te Sokrates programları içine alınmıştır. Yaklaşık bir buçuk milyon öğrenci değişimi yapılan bu programı eğitim ve gençlik programlarının en cazip olanı olarak da adlandırabiliriz.


Moreover, the Erasmus Program, which is in the radius of action of Socrates, is open to all higher education institutions, to all students and academics from every discipline and level. The purpose of Erasmus is to increaser the quality of education and to strengthen the European dimension in order to promote cooperation behveen universities from different countries, to transform students and academics in the European perspective, to provide 1 academic recognition for different studies and degrees of European countries, and finally to promote transparency. This program that was effective in European countries since 1987 was included in Socrates Program in 1995. The program is probably the most attractive area of youth and education programs with 1.5 million students exchanging.
 

Geçtiğimiz Ağustos ayı başında ben de bu Erasmus programı çerçevesinde Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler 2.sınıfta okuyan kızımla Malmö Üniversitesine gittim. AB'nin 75 Avrupa kentinde yaptırdığı ankette İstanbul genelde sıralamalarda güvenlik, kamusal alan kullanımı, sağlık hizmetlerinde sonlarda seyrederken Malmö ilk sıralarda. Aslında üzüleyim mi sevineyim mi bilemedim ama sonuçlar ortada. Üniversitenin bizi karşılama, ikram kayıt, konaklama dahil tüm organizasyonlardaki detaylar beni ve kızımı bayağı etkiledi. Kentte her şey planlı programlı,km başına 9 kişi düşüyor. İsveç'in güney sahillerinde bir liman kenti olan Malmö, 270.000 nüfusu olan ve İsveç'in 3. büyük yerleşim yeri. Çok göç alan kentte nüfusun %16'sı Müslüman. Danimarka'nın başşehri olan Kopenhag ile arasında 20 km olan bir boğaz ve onu bağlayan bir köprü-tünel bulunmaktadır. Kentte her yere bisikletle gidilebilir ve her işinizi rahatlıkla halledebilirsiniz. 17-24 Ağustos tarihlerinde yapılan Geleneksel Malmö Festivalini de fırsatınız olursa görün derim. Beni etkileyen bir diğer olay ise Ağustos ayı içindeki Oryantasyon ve gündelik İsveççe kullanımı İle ilgili derslerdi. Derslere iki kez girdim. Birinde trafik polisinin bisiklet kullanımı ve kuralları ile çevreye uyum dersi idi. Bir saate yakın süren bu ilginç ders aslında çok şeyi anlatmaya yetiyordu... Yeni eğitim döneminde tüm gençlerimize başarılı ve sağlıklı bir dönem dilerim.

hspace=0

I want to University of Malmo together with my daughter who studies at İstanbul Bilgi University International Relations Program and who was going there with Erasmus. where in EU surveys istanbul is at the end of the list of 75 cities in terms of security usage of public sphere and health services, Malmo is at the top. I did not know if I should be happy or sad but these are the results. Me and my daughter were impressed by the details of the organization; reception, treat, applications and accommodation. The city is well organized with a population density of 19 people per km2. Malmo is a port city on the southern coast of Sweden and it is the 3rd biggest city of the country with a population of 270000. The city receives migrants and has a 16% of Müslim population. A bridge-tunnel links the city through a strait of 20 km to Copenhagen, the capital of Denmark. You can use your bicycle in the city for transportation and easily run your errands. The Malmo Festival behveen the 17th and 24th of August is also worth seeing. Another event that impressed me was the Orientation and Daily Swedish courses in August. I joined them tvvice and one of them was a class by the poliçe force on the use and regulations of bikes and adaptation to the environment. This class that took less than an hour was actually quite sufficient.I wish to all students a successful new semester and good health.

 

October 2007

 


Periskop Bakışı