Photoshop Magazin
 


Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü

01 December 2007 | Sayı: Dec 2007
 
1 2 3 4 5
 

Sanat'ın tanımı ve kapsamı her geçen gün değişmektedir. Sanat öncelikle insan düşüncesinde belirip kendine uygun araç ve dile kavuştuktan sonra var olan bir yapıdır. Bu yapının omurgası insan duygu ve düşüncesidir. Sanat eğitiminde duygu ve düşünceyle uygulama yetisini birlikte harekete geçirmek önemlidir. Duyarlı, çağdaş insan, sanatın biçimlendirme diline sahip olan ya da bu dille oluşturulan sanat türlerine yakın ve ilgisi olan insandır. Sanat eğitimi veren kurumların amacı duyarlı bireyi yetiştirmektir.

Uygarlık tarihi boyunca uzun süre sanat ve tasarım eğitimi sanatçı atölyeleri ve işliklerde usta çırak usulüyle yürütülmüş 16. yüzyılda İtalya'da (1562 Floransa Tasarım Akademisi) ilk Akademilerin kurulmaya başlaması ile de sanat ve tasarım eğitimindeki kurumlaşma günümüze dek giderek yaygınlaşmıştır. Sanat ve tasarım eğitimi veren bir kurum olarak Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin bünyesinde lisans programı olan beş bölüm bulunmaktadır. Bunlar;
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Grafik Tasarım Bölümü, İç Mimarlık Bölümü, Resim Bölümü'dür.


hspace=0


Sanat bireyin estetik beğeni düzeyini yükseltirken tasarım yapabilme yetisi de günlük yaşamını kolaylaştırır. Grafik tasarım, sanat ve tasarım alanlarında önemli bir yere sahiptir. Grafik tasarımın amacı, görsel iletişim ve kullanım nesnelerini anlaşılır, estetik bir yapıda sunarak yaşamımızı kolaylaştırmak, zenginleştirmek ve çağımıza uyumlu kılmaktır.
Gelişen çağın yeni medyaları ve iş kollarında grafik tasarıma duyulan gereksinim her geçen gün daha da artmakta ve bu alanlarda lisans eğitimi görmüş bireylere daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü çağdaş ve modern eğitim anlayışı ve seçkin eğitim kadrosu ile 2004-2005 Eğitim Yılında eğitim hayatına başlamıştır. Sanat ve Tasarım Fakültesi içinde eğitime ilk başlayan bölümdür. Bu yıl ilk mezununu verecek olan Grafik Tasarım Bölümü her geçen yıl grafik tasarım eğitiminde niteliği artırmak amacıyla önemli adımlar atmaktadır. Bu adımlar, grafik tasarım ve sanat eğitimiyle ilgili nitelikli bir eğitim kadrosu ile sanat ve tasarım atölyeleri, bilgisayar donanımı, eğitim araç ve gerecinin uygun ortamda bir arada sunulması ile ilgili çabalardır.

Grafik Tasarım Eğitimi;
Grafik Tasarım Atölyeleri,
Animasyon Atölyesi,
Fotoğraf Laboratuvarı ,
Fotoğraf, Film, Video Çekim ve Montaj Stüdyoları, Özgün Baskıresim Atölyeleri ve Bilgisayar Laboratuvarlarında yapılmaktadır. Günümüzde Grafik Tasarım Eğitimi daha çok bilgisayar ortamında verildiğinden Grafik Tasarım Bölümü 2007-2008 Eğitim Yılı'nda mevcut atölyelerin geliştirilmesinin, yeni atölyelerin açılmasının yanında, iMac'lerden oluşan ikinci bilgisayar atölyesini de hizmete sunmuştur.Tamamen grafik tasarım dersleri için kurulmuş olan laboratuarlarda iMac'ler, video projektörler, giriş ve çıkış üniteleri bulunmaktadır. Bilgisayarlara proje tasarımları için gerekli tüm yazılımların en son sürümleri yüklenmekte ve her yıl güncellenmektedir.

hspace=0

hspace=0

hspace=0

Ayrıca öğrencilerimiz PC'lerden oluşan dört ayrı atölyede de çalışmalarını yapmakta ve internet hizmetinden yararlanmaktadır. Üniversitemizin bünyesinde tam donanımlı ve internet bağlantılı dört adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Her öğrencinin 50 Mb sistem alanı ve 25 Mb'lık e-mail hesabı vardır. Öğrenci evinden veya istediği herhangi bir PC'den okuldaki e-mail adresine ulaşıp kullanabilmektedir.
Bilindiği gibi iyi bir eğitim için, eğitim kadrosunun yetkinliği ve deneyimi çok önemlidir. Bölümümüz, eğitim kadrosunu oluştururken öğrencinin yaşamında başarılı olabilmesi için, onu anlayıp yönlendirecek ve alanını sevdirecek nitelikteki öğretim elemanı ile karşılaşmasının önemli olduğu gerçeğinden hareket etmektedir. Grafik Bölümünün eğitim kadrosu alanında yetkin, deneyimli, ülkemizin tanınmış sanatçı ve tasarımcı öğretim elemanlarından oluşturulmuştur. Eğitim kadromuzdaki öğretim elemanlarımızın Ulusal ve Uluslararası düzeyde çok sayıda ödülleri ve yayınları bulunmaktadır. Bölümümüzde , 1 Profesör, 2 Yardımcı Doçent, 2 Araştırma Görevlisi kadrolu, 22 yarı zamanlı Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi olmak üzere 25 öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümde beş öğrenciye bir öğretim elemanı düşmektedir.
Bölümümüze her yıl 10'u burslu 50 öğrenci alınmaktadır. Bu öğrencilerin altısı yarım, dördü tam bursludur. Ayrıca derslerinde başarı gösteren öğrencilere okuduğu dönem içerisinde öğrenci başarı bursu da verilmektedir. Birinci ve ikinci yarıyıllarda öğrencilerimiz, belirli koşulları yerine getirmek kaydıyla Sanat ve Tasarım Fakültesi içindeki bölümler arasında program değiştirebilmektedir.

hspace=0

Eğitimde misyonumuz, içinde bulunduğumuz yüzyılın kaçınılmaz gerekleri olan genel kültür ve iletişim becerilerine sahip, dünyanın
her yerinde çalışabilecek nitelikte başarılı tasarımcılar yetiştirmektir.
Lisans Eğitimi için hazırlanan programın amacı, öğrencinin grafik sanatlar ve tasarım alanlarında yetkin, çağını anlayıp sanatsal
etkinlik ve tasarımlarına yansıtabilecek duyarlılığa kavuşmasını sağlamaktır. Dört yıl süreli Lisans Eğitimi'nin ilk yılında
''Sanat ve Tasarım'' dersinde sanat ve tasarımın temel biçimlendirme ilkeleri öğrenciye verilen uygulama projeleri ile yaşatılarak
öğretilmekte, 'Tasarımda Bilgisayar' dersinde bilgisayar donanımı ve temel tasarım programları, en gelişmiş bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı olarak öğretilmektedir. ''Uygulamalı Desen'' eğitiminde öğrencinin tasarımlarını eskiz ve çizimlerle ortaya koyabilme yetisi geliştirilirken, ''Sanat Tarihi'' ve Fakülte Seçmeli Dersler ile de sanat ve tasarımın gelişimi ve bunların farklı alanlarla bağlantıları kuramsal olarak öğretilmektedir.
İkinci yıl, mesleki alanda İllüstrasyon, Fotoğraf, Tipografi, Özgün Baskıresim, Grafik Tasarım derslerinde temel bilgiler verilmekte
ve uygulamalı projeler yaptırılmaktadır. Grafik Üretim Teknikleri, İletişim Kuramları ve Grafik Sanatlar Tarihi konularında ise kuramsal
bilgiler verilmektedir. Üçüncü yıl, Ambalaj Grafiği, Reklam Grafiği, Etkileşimli Çoklu Ortam gibi mesleğin giderek daha özelleşen alanlarında deneyim ve bilgiler aktarılmakta ve projeler yaptırılmaktadır. Öğrenci artık bu aşamada kendi özgün tasarım ve becerilerini ortaya koymaktadır.
Bu dönemde öğrencinin grafik tasarımın her alanında genel bilgi ve uygulama deneyimi kazanması sağlanırken aynı zamanda uzmanlaşmak istediği alanı seçmesi konusunda da ona yol gösterilmektedir.

hspace=0


hspace=0


Dördüncü yıl öğrencinin 'Yazı Tasarımı', ''Kurumsal Kimlik Tasarımı'', ''Yayın Grafiği'' gibi mesleğin daha özel alanlarında eğitimini
geliştirdiği ve derinleştirdiği yıldır. ''Portfolyo'' dersinde ise, öğrencinin kendi çalışmalarından tasarlayıp uyguladığı Portfolyo
(Çalışma Dosyası) ile mezuniyetinden sonra, piyasa koşullarında kendisini daha etkin olarak tanıtması amaçlanır. Mezuniyeti için
lisans döneminde edindiği birikim ve deneyimi ortaya koyabileceği bir 'Bitirme Projesi' yapar. Dört yıllık müfredat içerisinde öğrencinin okulda aldığı bilgi ve edinimi gerçek hayatta uygulayabilmesi için de 60 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Öğrencilerimiz, Doğuş Üniversitesi’nin dahil olduğu Erasmus Öğrenci Değişimi Programı ile yurt dışında anlaşmalı olduğumuz birçok eğitim kurumunda eğitim alma imkanına sahiptir. Eğitim programında temel ve zorunlu derslerin yanı sıra sanat ve tasarımın daha özel alanlarında seçmeli dersler mevcuttur, ayrıca öğrencilerimizin çok çeşitli konularda düzenlenen (bilim, sanat, kültür vs) ülkemizin kendini alanında kanıtlamış bilim, sanat insanları ve düşünürlerinin konuk edildiği kültürel gelişim seminerlerine en az yılda dört kez katılması gereklidir. Ambalaj Grafiği gibi farklı alanları da kapsayan dersler Grafik ve Endüstri Tasarımı Bölümlerinin öğretim üyelerince her iki bölüm öğrencilerine yönelik ortak proje olarak verilmektedir.

Grafik Tasarım Bölümü tarafından 2006-2007 Eğitim Yılı'nda öğretim elemanlarımız ve Ambalaj tasarımcılarının katılımıyla düzenlenen 'Raftaki Sessiz Satıcı' adlı panel Grafik ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinin öğrencileri tarafından ilgiyle izlenmiştir.
Fakültemiz Tarafından ilki 2007-2008 Eğitim Yılı'nda düzenlenen Ulusal Sanat Sempozyumunda 'Medyada Sanat ve Estetik' konusu ülkemizin çeşitli Üniversitelerinden ve Medya dünyasından gelen uzmanlar arasında öğrencilerimizin de katıldığı oturumlarda tartışılacaktır.
Öğrencilerimiz bu etkinliklerin düzenlenmesinde sürekli olarak yer almaktadır. Yerleşkemiz içinde üç ayrı mekanda bulunan Sanat galerilerinde ülkemizden tanınmış sanatçıların, sanatçı öğretim elemanlarımızın ve öğrencileri mizin çalışmalarından oluşan sergiler yer almaktadır.
Sanatçı ve tasarımcı öğretim elemanlarımızın İstanbul CKM, Balıkesir Devrim Erbil Müzesinde açtıkları 'Doğuş'ta Sanat I ve Doğuş’ta Sanat II' sergileri, Bodrum Safran Sanat Galerisi'nde Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Karma Resim Sergisi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin 50. Yılı nedeniyle Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezinde düzenlenen 'Güzel Sanatlar Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi'nde Fakültemiz öğretim kadrosuyla yer almıştır.

hspace=0Bu kapsamda, kuruluşumuzdan beri, her yıl düzenlenip ilgiyle izlenen ''Yıl Sonu Öğrenci Sergileri'' o yıl yapılan öğrenci çalışmalarından oluşmakta ve öğrencilerimizin katıldığı çalışmalarla ortaya çıkmaktadır. 2006-2007 Eğitim Yılında Fotoğraf dersi kapsamında düzenlenen Grafik Tasarım Bölümü Öğrenci Sergisi Caddebostan Kültür Merkezinde açılmıştır. Doğuş Okullar Grubu'na yönelik 'Resimli Çocuk Kitabı Basımı Projesi' kapsamında ikinci sınıf öğrencilerimizin İllüstrasyon dersinde yazıp resimledikleri çocuk kitaplarından her yıl seçilen yaklaşık on kitap baskıya hazırlanmaktadır.

hspace=0Şehir merkezinde yer alan Üniversitemizde öğrencilerimiz, dünyanın önemli sanat merkezlerinden birisi olan İstanbul Metropolündeki sanat etkinliklerini kolaylıkla izleyebilmekte, sık sık düzenlenen periyodik gezilerle de derslerinin bir kısmını bu ortamlardan yararlanarak yapabilmektedir. Dünyanın önemli üniversitelerinin kütüphaneleriyle web ortamında bağlantısı olan üniversite kütüphanemiz özellikle sanal ortamdaki araştırmalar için önemli bir kaynaktır. Ayrıca öğrencilerin ilgi duydukları çok çeşitli alanlarda kurdukları ''Kültürel – Sanatsal'', ''Akademik'' ve ''Spor '' içerikli olmak üzere üç grupta toplanan kulüpler, Öğrenci Dekanlığı'nın eşgüdümüyle devam etmektedir.

hspace=0ÖSS'de herhangi bir puan türünde160 ve üzeri ham puan almış adaylar Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin Özel Yetenek Sınavı’na başvurabilir. Özel Yetenek Sınavı, Genel Kültür ve Yetenek Sınavı olmak üzere tek oturumda iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir. Genel Kültür ve Yetenek Sınavı’nda başarılı olmuş burslu okumak isteyen öğrenciler için ayrıca burs sınavı yapılmaktadır.
Genel Kültür Sınavı'nda adayın sanatsal, kültürel alandaki genelbilgileri ve eğilimleri ölçülmeye çalışılır. Genel Yetenek Sınavı’nda gözlem ve hayal gücünü anlamaya yönelik bir çizim yaptırılır. Örneğin geçen yıl Genel Yetenek Sınavında Grafik Tasarım Bölümüne girmek için başvuran adaylara fosforlu keçeli kalem verilerek, kalemi, hayali açık bir kitap üzerinde gösteren bir kompozisyon yapması istendi. Adayların sınava hazırlık için klasik desen çalışmalarına ağırlık vermeleri, genel ve güncel sanat olaylarını süreli yayınlardan (Gazete ve dergilerden) izlemeleri ve lise düzeyinde Sanat Tarihi ile ilgili olmaları yeterlidir.

Hazırlayan: Gökhan Uz
[email protected]

 

December 2007

 


Atölye