Photoshop Magazin
 


Antalya'lı Noel Baba

01 January 2008 | Sayı: Jan 2008
 
1 2 3 4 5
 

Noel Babanın yaşadığı Demre kasabasında yaşayan vatandaşlar 'Onun adı Noel Baba değil Nail Baba’dır' diyorlar. Dünyanın en meşhur simalarından biri muhakkak ki Noel Baba’dır. Onu yalnız büyükler değil 7'den 70'e herkes tanır ve bilir. Hatta Hıristiyan aleminde çocukların en ufak yaşlarda
ilk tanıdıkları adam güleç yüzlü, uzun beyaz sakallı ve kırmızı elbisesiyle bu tonton adamdır kuşkusuz. Bizim dinimizde Noel Baba’nın yeri yoksa da Hıristiyan âleminin bu sembol olmuş şahsiyeti ülkemizde Antalya civarında dünyaya gelmiş, gençliğini Patara’da geçirmiş, daha sonra Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı yaklaşık 60 km doğusundaki Demre kasabasında Piskopos olarak çalışmış ve orada ölmüştür.


hspace=0
Noel Baba’nın Hikâyesi
M.S 3. yüzyılın sonlarına doğru Güney Anadolu’nun Patara
liman şehrinde zengin bir ailenin bir çocuğu dünyaya gelmiş. Nikola adı verilen bu çocuk bir rivayete göre doğduğunun ilk günü yıkanırken; “Allah’ım! Sana şükürler olsun ki beni bu dünyada yaşamaya layık gördün” diye şükrederek herkesi hayretler içinde bırakmış. Nikola zengin bir ailenin tüm olanak ve nimetleri içinde büyümüş fakat genç yaşta anne ve babasını kaybetmiş. Böylelikle yalnız başına büyük bir servetin sahibi olmuş.

Genç Nikola çok iyi kalpli olması ve çocukları çok sevmesinin yanında fakir ve kimsesizlere de yardım ediyor, düşkünleri koruyor, hastaların imdadına yetişiyormuş. Yine bir rivayete göre Nikola’nın komşuları arasında fakir düşmüş bir asilzadenin üç güzel kızı varmış; çok kötü
halde olan bu ailenin evlenme yaşına gelen kızları yokluktan evlenemez ve çeyiz yapacak paraları olmadığı için talip çıkmıyor, onlar gözyaşları içinde bir yaşam sürdürüyorlarmış. Bunun üzerine ailenin en küçük kızı kendini esir pazarında satıp parasıyla ablasını evlendirmeye karar vermiş. Bu
teklif aileyi büyük üzüntüye sokmuş. Bir gece, kız pencere önünde gözyaşları dökerken önüne bir torba düşmüş. Bu bir kese altınmış. Dışarı bakmış ama kimse yokmuş. 'Bunu Allah gönderdi' diye düşünüp sevinmişler. Abla evlenmiş, ortanca ve küçük kardeşler için de benzer olay olaylar
gelişmiş ama sonuncusunda karanlığın içinde hızla uzaklaşan bir adam görünmüş; İyi kalpli Nikola yakayı ele vermiş. Yaklaşık 1750 yıl evvel gelişen bu hikâye asırlar boyu yaşamış. İşte Noel gecesi çocuklara hediye verilirken bunları Noel Baba’nın gönderdiği rivayeti bu hikâyeden çıkmıştır.


Noel Baba Demre’de
Saygıdeğer Nikola Patara’da doğmuş ama bir süre sonra Kudüs’e hacca gitmiştir. Dönüşünde ise Kaş ilçesinin 60 km doğusundaki Demre’ye (Myra) yerleşmiş, orada bir kiliseye papaz olmuştur. Piskopos seçildikten sonra babasından kalan serveti fakir fukaraya dağıtmış ve 6 Aralık 342’de ölmüştür. Kilise yakınına gömülmüş ve Aziz ilan edilmiş. Kiliseye de Aya Nikola adı verilmiştir.
1087’de ticaret maksadı ile gelen Barili İtalyanlar çok sevdikleri Aya Nikola’yı müslümanların elinde kalmasın diye kemiklerini mezardan çıkarıp Bari’ye götürüp orada Nikola adına bir kilise inşaa etmişler. Çok aceleci davrandıklarından kemiklerin tamamını götürememişler. Bugün Nikola’ya ait bir çene ve bir omuz kemiği Antalya Müzesinde bir kutu içinde saklanmaktadır. Aya Nikola 6
Aralık’ta ölmüş olmasına rağmen yortusu İsa’nın doğumu olan 25 Aralık’a kadar uzanmış ve Noel ile birleşmiştir. Noel Baba mı? Nail Baba mı? Aya Nikola’nın Hıristiyan aleminde çeşitli isimleri vardır;
Saint Nicol, Saint Nic, Santa Claus, Saint Nicholas, Papa Noel, Babbo Natale, Le Pére Noél... Yıllar önce Demre’li vatandaşlarımız 'Onun adı Noel Baba değil Nail Baba' derler.
İyilik edip sevaba nail olan bu iyi kalpli adama Avrupalılar Nail Baba diyemedikleri için onu biraz
bozarak Noel demişler. Galiba doğru Aya Nikola kilisesi ve büstü restore oldu. Günde 3.000 turistin ziyaret ettiği Noel Baba bizi turizm nimetlerine nail ederse ona neden “Nail Baba” demeyelim?
Kültür ve Turizm Bakanı’ımız S. Ertuğrul Günay’ın kuruma getirdiği ileri bakış ve vizyonu tebrik ediyor ve destekliyorum. Tüm okurlara gönüllerince bir yeni yıl diler sevgi ve saygılarımı iletirim.

 

January 2008

 


Periskop Bakışı