Photoshop Magazin
 


Illustrator

01 April 2008 | Sayı: Apr 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0

hspace=0hspace=0

View > Show Page Tiling’den sayfa döşemelerini göstererek çalışma alanıyla birlikte sayfa sınırlarını görüntüleyebilirsiniz.
Eğer Page Tiling açıksa, yazdırılabilir ve yazdırılamaz alanlar düz ve kesikli çizgiyle pencerenin dış kenarıyla, sayfanın
yazdırılabilir alanı arasında temsil edilir. Yazdırılabilir alan, içteki kesikli çizgilerle çevrilidir. Bu bölge sayfanın, seçili yazıcının yazdırabileceği kısmını temsil eder. Yazıcıların çoğu kağıdın kenarına yazdıramaz. Yazdırılamaz alan, kesikli iki çizgi arasında kalan ve sayfadaki yazdırılamaz marjinleri temsil eden alandır. Çalışma alanı düz çizgilerle gösterilmiştir ve maksimum yazdırılabilecek alanı gösterir. Çalışma alanı sınırlarını View > Hide Artboard’dan gizleyebilirsiniz. Karalama alanı, çalışma alanının dışında kalan ve 227 inç karelik pencerenin kenarına kadar uzanan alandır. Karalama alanı ön çalışma alanıdır. Yani çalışma alanına taşımadan önce çalışmalarınızı, çizimlerinizi hazırlayabileceğiniz, düzenleyebileceğiniz alandır.
Karalama alanındaki nesneler monitörünüzde görünür ama yazdırılmaz.

hspace=0

Çalışma alanının boyut ve rengini değiştirme
Illustrator'da artboard yani çalışma alanının boyut ve rengini değiştirebilirsiniz; File > Document Setup• ı açın. Document Setup penceresinin sol üst tarafındaki menüden;

*Çalışma alanı boyutunu değiştirmek için, Artboad’u  seçin. Ardından çalışma alanı için boyut (size) ve yönlendirmeyi yani yatay - dikey duruşu (orientation)
ayarlayın.

*Çalışma alanı rengini değiştirmek için sol üst köşe
den Transparency’i açın. Simulate Colored Paper

hspace=0

hspace=0

 (Renkli Kağıda Benzet)’i seçin. Üstteki renk kutusuna tıklatın, açılan renk seçim kutusundan bir renk seçin.

Not: Çalışma alanının rengini değiştirdiğinizde, renkli kağıda baskı alınmış gibi görüntülenir. Örneğin sarı bir arka plan üzerine mavi bir çizgi çizdiğinizde sonuç yeşil görünür. Bu benzetme sadece transparency yani saydamlık ızgarası gösterilmediğinde uygulanır.

hspace=0

Sayfa döşemeleri hakkında
Illustrator varsayılan olarak çalışmayı tek bir kağıda basar. Eğer çalışma, printer'daki kağıttan daha büyük boyuttaysa birden çok kağıda basılabilir. Çalışma alanını yazıcının sayfa boyutlarına bölme işlemine tiling (döşeme) denir. Print diyalog penceresinde Setup bölümünden Tiling menüsünden bir döşeme seçeneği belirleyebilirsiniz. Sayfa döşeme sınırlarını çalışma alanında görüntülemek için View > Show Page Tiling’i seçin.

hspace=0
hspace=0


Çalışma alanını birden fazla sayfa döşemesine böldüğünüzde sayfalar, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru sayfa 1’den başlayarak numaralandırılır. Bu numaralar kılavuz amaçlı ekranda görünür ancak yazıcıda basılmaz. Bu numaraların en büyük avantajı dosyadaki sayfaların tamamını yazdırmanıza ya da belirli sayfaları belirleyip yazdırmanıza olanak tanır.

hspace=0

Çoklu pencere ve görünüm kullanımı
Illustrator'da tek bir dokümanı aynı anda birden çok pencerede (Multiple görünüm) açabilirsiniz. Üstelik her pencerenin farklı bir görünüm ayarı olabilir. Örneğin yakın plan çalışacağınız bir dokümanda fazlaca büyütülmüş bir pencere ayarlayabilirsiniz. Sayfadaki diğer objeler içinse daha az büyütülmüş bir pencere kullanabilirsiniz. Window menüsündeki seçeneklerden açık durumdaki birden çok pencereyi dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Cascade (basamakla) ile pencereleri aşağıdan yukarıya doğru üst üste dizili olarak; Tile (döşeme) komutuyla pencereleri yan yana görüntüleyebilirsiniz.

hspace=0
hspace=0

Multiple pencere gibi multiple görünüm de oluşturabilirsiniz. Her belge için en fazla 25 görünüm oluşturup kaydedebilirsiniz. Aradaki fark şudur; multiple görünüm belgeyle birlikte kaydedilir ancak multiple pencere kaydedilmez.

hspace=0
Yeni görünüm oluşturma
Örneğin resim üzerinde yakın planda çalışacaksınız. Büyüteç aracıyla yakınlaşın. Bu pencere yakın çalışma penceresi olacak. View > New View'ı seçin. Yeni görünüm için bir ad girin ve OK ile kaydedip kapatın. Bu şekilde hazırladığınız görünümler View menüsünün altında listelenecektir.

hspace=0

Bir görünümü yeniden adlandırma veya silme
Kayıtlı bir görünümü yeniden adlandırabilir ya da silip kaldırabilirsinin. Bunun için View > Edit Viewsı açın. Burada kayıtlı görünümleriniz listelenecektir. Üzerinde çalışacağınız bir tanesini seçin ve işleminizi yapın.

hspace=0

Resmin nihai çıktı ortamında önizlemesi
Illustrator, bir resmin basıldığında, web’de ya da mobil bir cihazda görüntülendiğinde nasıl olacağını önizleme sayesinde bize gösterir. Önizleme belli özelliklerinin basıldığında ya da web’de veya bir mobil cihazda görüntülendiğinde nasıl görüneceğini önizleme sayesinde bize gösterir. Önizleme seçenekleri şunlardır;

 

April 2008

 


Illustrator