Photoshop Magazin
 


Kitap Köşesi

01 April 2008 | Sayı: Apr 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0hspace=0

Grafik tasarım tarihinde kilit dönemlerin zengin, büyüleyici atmosferinde gezinmek ve kapsamlı bir Avrupa tarihine göz atmak istiyorsanız bu kitapla birlikte hem keyifl i okumalar yapabilir hem de grafi k tasarım tarihi konusunda sağlam bilgilere sahip olabilirsiniz. Grafik tasarımcı, sanat editörü ve serbest metin yazarı olan Richard Hollis, konunun meraklılarına sunduğu bu kitapla büyük ölçüde bir külliyatı bir arada toplamış. Araştırmacı grafik sanatçılarının vazgeçemeyeceği bir arşiv oluşturmuş bu kitabında yazar. İlk orij inal kitabı Rusya'da çıkan Hollis, 1920lerin Almanya ve Hollanda’sını, yenilikçi grafi k tasarım ve tipografi k uygulamaları konu edinen kitabında, dönemlerin afi ş, broşür ve etiketleme yöntemlerini detaylı bir şekilde incelemiş.

hspace=0hspace=0

İsviçre ekolünden yola çıkarak dönemlerin politik fi kir akımlarıyla da şekillenen tasarımın aşama aşama nasıl değiştiğini, modernizm”in sanat üzerindeki etkisini zengin bir biçimde anlatmış bizlere yazar. Kitabın içeriğinin düzenlenmesine gelince; yazar 1920-1965 yıllarını 5 ana bölüme ayırarak, sanatta kırılma dönemlerini vurgulamış. Örneğin 1920-1938 arası dönemde “Arts and Craft ” ve “Bauhaus” akımlarından 1939-1949 arasında ise “Tipografi ”nin öneminden bahsetmiş. Tasarımın ülkeden ülkeye ve kültürden kültüre nasıl değiştiğini tarihten kesitler sunarak anlatmış yazar. Kısacası kitap, her grafik tasarımcının kitaplığında olması gereken kitaplar arasında.

hspace=0hspace=0

Alfa Yayınları'nın Herkes İçin! sloganıyla başlattığı serinin 24 Saatte Photoshop CS2” kitabını bu ay sizler için inceledik. Serinin diğer kitapları gibi bu kitap da kolay öğrenim teknikleri göz önünde bulundurularak yayıma hazırlanmış. İçeriğindeki konu anlatımları yer yer kullanılan pekiştireçlerle öğrenmenin hız-
lanması sağlanmış. Dijital grafik oluşturmada ilk adımınızı atıyorsanız, bu kitap sizlere oldukça yardımcı olabilecek bir içeriğe sahip. Her sürümünde bir çok yeniliği de beraberinde getiren Photoshop, bu versiyo-
nuyla ilk adım ilkelerini daha kolay kavramanızı sağlaycak nitelikte. Photoshop kullanmaya yeni başlamış olsanız bile kitabın aşama aşama oluşturulmuş alt yapı tekniğiyle öğrenimi ne kadar kolaylaştırdığını göreceksiniz. Kitap 24 ana bölümden oluşuyor. Her bölüm altında ders başlıklarıyla konuların daha detaylı incelenmesi sağlanmış. Kitaba Photoshopun en temel konusu olan “yeni bir görüntüye nasıl başla-
nır?” ve “nasıl yollar izlenmelidir?” gibi en temel soruların yanıtı çok detaylı incelenmiş. Renk ayarları, filtreler, özel efektler, hiç kuşkusuz Photoshop kullanıcıları- nın en çok ihtiyaç duyduğu menüler. Bu Konular örnek çalışmalarla detay- landırılmış. Hiç bir ayrıntıyı gözden kaçırmadan başarıyla anlatan kitap her konunun sonunda sınavlara yer vererek öğrenmeyi kalıcılaştırmayı
amaçlamış.

 

April 2008

 


Kitap Köşesi