Photoshop Magazin
 


Photoshop Blend Mode'ları

01 April 2008 | Sayı: Apr 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0

Blending (harman) mode'larını tuval üzerine resim yapmakla kıyaslayabilirsiniz. Zaten boyalı olan yüzeye farklı renklerle resimler yaparak farklı etkiler elde edilir. İşte bunun dijital karşılığı da blending mode'larıdır. Bu size layerların birbirleriyle etkileşimlerini yönetme imkanı sunar. Ayrıca herhangi bir fotoğrafın üzerindeki bir layera renk uygulamak suretiyle fotoğraf pixelleriyle renk pixellerinin nasıl bir arada çalışabileceğini ayarlayabilirsiniz.

hspace=0

Blending mode'larını farklı şekillerde uygulayabilirsiniz. En çok kullanılan biçimi Layer paletindeki menüsünden kullanımdır. Bunun yanında farklı menülerde de kullanımları var. Örneğin Layer Style (Layer > Layer Style > Blending Options), Fill (Edit > Fill), Stroke (Edit > Stroke) gibi paletlerden de blending mode'ları çalışmanıza uygulayabilirsiniz. Bazı blend mode’ları (Color Dodge, Color Burn, Darken, Lighten, Difference, Exclusion) Lab imajlarda uygulanmaz. Çoğu blending mode için Photoshop, kanal bazlı değişikliklerde sonuç verir. Yani blending mode layerındaki örneğin mavi rengin açıklığı, temel alınan layerdaki ilişkili pixelle kıyaslanarak sonuç üretilir. Yani her şey temel alınan layerdaki değerlere bağlıdır.

hspace=0

Blending mode'ları 6 farklı bölüme ayrılmıştır. Temel birkaç mode, temel pixelleri hedef alır ve onları değiştirir. Darken (koyu) olanlar temel pixelleri koyulaştırırken lighten (açık) olanlar bunları açarlar. Kontrast olanlar kontrastlık etkisini artırıp azaltırlar. Kıyaslamalı olanlar temel renkleri tersine çevirirler. HSCL (Hue, Saturation, Color, Luminosity) ise özel renk uygulamalarını içerir.

hspace=0

hspace=0hspace=0
Burada blend mode’larını tek resim ya da altlı üstlü resimleri baz alarak uyguladık, böylece etkilerini ya da hangisinin hangi ortamda doğru etkiyi vereceğini görebilirsiniz. Sizinde göreceğiniz üzere blend mode’un kendisi kadar Opacity ayarı kullanımı da önemli. Blend mode’larla ilgili en sık rastlanan sorun uygulanan
etkinin biraz “fazla” kaçabilmesi. Burada aslında her şey temel alınan resmin rengine, uygulanan blending modedeğerlerine ve elbette opacity değerine bağlı. Bazı bland mode’larda opacity değerlerinde ufak oynamalar yaparak en doğru etkiyi verebilirsiniz. Yine de unutmayın, zaman gibi doğru da görecelidir ve en
doğru sonuç yine sizin ne yapmak ve bunu nasıl yapmak istediğinize bağlı.

Normal
Temel renk pixelleri etkilenir. Burada siyah ve beyaz tonların %80 opacity değeriyle sonucunu görüyorsunuz. %100 kullanımda salt renk uygulanır
hspace=0

Dissolve
Dissolve mode’u kumlu bir doku etkisi verir. Açık ya da koyu renk tonlarıyla, düşük ya da yüksek opacity
değeriyle uygulanabilir. Yüksek opacity değerinde doku etkisi daha net ortaya çıkar

hspace=0
hspace=0


Darken
Altlı üstlü iki görüntü (iki layer) varken üsttekine Darken mode’u uyguladığınızda, üstteki resmin renk değer-
lerinden koyu tonlarda bir değişiklik olmaz ancak açık tonlar geçirgenleşir ve alttaki resimdeki renkleri
de görebilirsiniz.
hspace=0
hspace=0


Multiply
Multiply mode'u koyu tonlar üzerinde etkilidir. %80 opacity değeriyle gördüğünüz Multiply, koyu bir renkle uygulandığında baz alınan renkleri daha da koyulaştırır. Açık tonlarla uygulandığında ise baz alınan resimdeki açık tonların tinti görünür. Çoklu resim ortamında üstteki resme uygulandığında koyu tonlarında daha da koyulaştığını görebilirsiniz.
hspace=0
hspace=0Color Burn
Color Burn mode'u baz alınan renk pixellerindeki kontrastlığı
(gölgeli alanları koyulaştırıp açık tonlu alanları daha da açarak) artırır. Burada %100 opacity değeriyle tam etkiyi görebilirsiniz. Color Burn’ü tek başına bir resme uyguladığında sonucu göremezsiniz ancak iki resim varken üsttekine Color Burn uygulayarak kontrastlık etkisini net olarak görebilirsiniz. Üstteki layerın açık ton pixellerindeki parlaklık artarken hem üstteki hem de alttaki layerın koyu ton pixellerindeki koyuluk artar.
hspace=0

hspace=0

Linear Burn
Linear Burn mode’u baz alınan renkleri koyulaştırır. Bu mode koyu tonlarla uygulanır çünkü açık ton renklerle uygulandığında ya da doğrudan layera uygulandığında sonuç görünmez. Bu mod daha çok Channels (kanallar) ile kullanılır ve altlı üstlü bir resim varken üsttekine uyguladığınızda layer’daki her pixelin koyuluk derecesini yönetebilirsiniz. Bu modla koyu tonlar daha doygun görünür.

hspace=0

Darker Color
Darker Color’da aynı şekilde baz alınan renkleri koyulaştırır. Açık ton renklerle uygulandığında etkisizdir. Üstteki resme uygulandığında koyu tonların etkisini koruduğunu ancak açık tonların etkisini
kaybettiğini görebilirsiniz.

hspace=0
hspace=0
hspace=0


Lighten
Bu örnekte %80 opacity değeriyle kullandığımız Lighten efekti açık tonlarla uygulanır çünkü burada hedef koyu tonlar ve onların açılmasıdır. Koyu tonlarla uygulandığında bir etkisi olmaz. Üstteki resme uyguladığınızda resimdeki koyu ton pixellerinin nasıl açık tonlara dönüştüğünü görebilirsiniz.

hspace=0
hspace=0

Screen
Bu mode açık tonlarla kullanıldığında oldukça etkilidir. Temel alınan renklerin daha açık görünmesini sağlar.Üstteki resme uygulandığında açık tonlar daha da parlaklaşırken koyu tonlarda bir değişiklik olmaz.

hspace=0

hspace=0


Color Dodge
Color Dodge mode’u baz alınan renklerden koyu tonları açarak görünmeyen detayların görünmesini sağlar. Yani baz alınan renkleri daha da açar. Bu yüzden açık tonlarla kullanılır; koyu tonlarla bir etkisi yoktur. Üstteki bir resme uygulandığında hem üstteki hem de alttaki resimdeki açık renk tonları daha da parlaklaşır.

hspace=0
hspace=0

Linear Dodge
Açık tonlarla uygulandığında (koyu tonlarla bir etkisi yok) baz alınan renklerin parlaklığını artırır. Bu örnekte %80 opacity değeriyle uygulanmıştır. Üstteki bir resme uygulandığında ise üstteki resmin kanal (Channel) bilgilerini kullanarak hem alttaki hem de üstteki resimlerdeki renklerin parlaklığını artırır.

hspace=0
hspace=0

Lighter Color
Baz alınan resimdeki tüm renk tonları daha da açılır ancak asıl hedef koyu tonlardır.
Üstteki resme uygulandığında koyu tonlar neredeyse
tamamen ortadan kalkar.

hspace=0
hspace=0

Overlay
Overlay blend mode’unda baz alınan renklerin değerlerine
göre koyu alanlar daha koyu, açık alanlar daha açık hale gelir yani kontrastlık artar. Hem koyu renk tonlarıyla hem de açık renk tonlarıyla uygulanabilir. Üstteki resme Overlay uygulandığında üstteki ve alttaki resmin koyu tonlarının kesiştiği noktalarda koyuluk artar, açık tonların kesiştiği noktalardaysa açık tonlar daha da parlaklaşır.

hspace=0

hspace=0

Soft Light
Soft Light blend mode’unda baz alınan renklerin kontrastlığı artar ancak bu düşük bir seviyededir (Burada %100 opacity değeri uygulandı). Soft Light hem açık hem de koyu tonlarla uygulanabilir. Üstteki layera uygulandığında üsttekinin renklerine bağlı olarak resim daha da koyulaşır ya da açılır. Üstteki layerda pixeller koyuysa alttakilerde koyulaşır, açıksa alttakilerde açılır.

hspace=0

hspace=0

Hard Light
Burada baz alınan renkler, kullanılan renk tonuna göre (açık ya da koyu renk tonları) kullanılabilir. Hard Light doğrudan layera uygulanabilir. Resimdeki koyu ton pixelleri fazla etkilenmez ancak açık renk pixelleri daha da parlak bir hale gelir.

hspace=0
hspace=0


Vivid Light
Hem açık hem de koyu renk tonlarıyla kullanılabilir. Koyu tonlarla kullanıldığında baz alınan koyu tonları parlaklaştırır, koyu ve kontrast etkisi yüksek hale getirir. Aynı şekilde açık renk tonlarıyla kullanıldığında aynı etkiyi açık tonlara uygular. Üstteki layera uygulandığında, resimdeki renkler orta tondan daha koyuysa alttaki resmin renk kontrastlığı artar, orta tondan daha açıksa alttaki layerda renk kontrastlığı azalır.

hspace=0

hspace=0


Linear Light
Linear Light hem açık hem de koyu renk tonlarıyla uygulanabilir. Koyu renk blend uygulaması, baz alınan renklerin parlaklığını (brigh
tness) düşürerek onları daha da koyultur. Açık renkli blend uygulaması da benzer etkiyi baz alınan renklerdeki açık tonlara uygular. Üstteki layera uygulandığında, eğer resimdeki
genel renk tonları orta ton griden daha açıksa alttaki layerdaki renklerde daha parlak görünür. Orta griden daha koyuysa alttaki layer renkleri değişmez.
hspace=0

hspace=0

Pin Light
Hem açık hem de koyu renk tonlarıyla uygulanabilir. Uygulanan renk tonu %50 gri’den daha açık bir tonsa baz alınan renklerden koyu tonda olanlar değiştirilir. %50 gri’den daha koyu tonsa bu açık tonda olanlar değiştirilir. Üstteki layera uygulandığında, eğer alttaki layerın renkleri Pin light uyguladığımız layerın renklerinden daha açık tondaysa bu renkler değişir.

hspace=0

hspace=0

hspace=0

Hard Mix
Hard Mix blend mode’u, baz alınan renkleri oranlarını düşürerek onları daha düz renklere çevirir. Koyu ve açık renk tonlarıyla uygulanabilir. Koyu tonlu blend layerları daha çok siyah üretirken açık tonlu blend layerları daha çok beyaz üretir. Üstteki layera uygulandığında, alttaki layerın hem koyu hem de açık ton renk pixellerinin doygunluk oranını artırır

hspace=0

hspace=0

hspace=0Difference
Açık tonlarla uygulandığında temel alınan renklerin tam tersini uygular. Koyu tonlarla uygulandığında bir etkisi yoktur. Üstteki bir layera uygulandığında açık ve koyu tonlar, alttaki layerdaki açık ve koyu tonlara bağlı olarak kontrast ya da geçirgenlik etkisine sahip olur

hspace=0

hspace=0

Exclusion
Difference blend mode’a benzer etkiye sahiptir. Açık tonlarla uygulandığında temel alınan renklerin tam tersini uygular. Koyu tonlarla uygulandığında bir etkisi yoktur. Üstteki layera uygulandığında, alttakinin koyu ton alanlarını maske olarak kullanarak iki resim arasında farklı bir görünüm etkisi oluşturur.

hspace=0
hspace=0


Hue
Açık ya da koyu renk tonlarıyla uygulanabilen Hue blend mode’u, baz alınan renklerin oranının artması ya da azalmasını sağlanır. Üstteki layera Hue uygulandığında, alttaki layerın renk değerleri üstteki layerın
renk değerine göre değişir. Bu değişim esnasında parlak tonlara ve doygunluk (saturation) değerlerine dokunulmaz.
hspace=0

hspace=0Saturation
Açık ya da koyu renk tonlarıyla uygulanabilen Saturation blend mode’u, baz alınan renklerin doygunluğunun
artması ya da azalmasını sağlanır. Üstteki layera uygulandığında, buradaki koyu renk tonları alttaki layerın renk doygunluğunu ortaya çıkaran bir maske (mask) işlevi görür.

hspace=0

hspace=0


Color
Color blend mode, baz alınan renklerin monokrom tonlarına dönüşmesini sağlar. Açık ve koyu tonlarda kullanılabilir. Üstteki layera uygulandığında alttakinin renk ve doygunluğunu üstteki layerın renk ve doygunluğuna değiştirir, sadece parlak kısımları değiştirmeden bırakır.


hspace=0
hspace=0

 

April 2008

 


Mercek Altında