Photoshop Magazin
 


Cetveller, Izgaralar ve Kılavuzlar (Rulers, Grids ve Guides)

01 May 2008 | Sayı: May 2008
 
1 2 3 4 5
 

Merhaba PM okurları, bu ay, Illustrator'da kullanıcıların çok işine yarayan Cetvel, Izgara ve Kılavuzlar'a (Rulers, Grids ve Guides) bir göz atacağız.

hspace=0

Cetvelleri Kullanma (Rulers)
hspace=0

Cetveller, illüstrasyon penceresinde yer alan objeleri hassas bir şekilde ölçmenize ve konumlandırmanıza yardımcı olur.

Cetveller, illüstrasyon penceresinin üst ve sol tarafında bulunur. Her cetvelde 0’ın bulunduğu noktaya ruler origin (cetvel başlangıcı) denir. Default ruler origin, çalışma alanının sol alt köşesinde yer alır.

• Cetvelleri görüntülemek için View > Show Rulers’ı seçin.
• Cetvelleri gizlemek için View > Hide Rulers’i seçin.
• Cetvel başlangıcını değiştirmek için, fareyi cetvellerin kesiştiği sol üst köşeye götürün. Ardından yeni cetvel başlangıcının neresi olmasını istiyorsanız işaretçiyi o noktaya kaydırın. Siz sürüklerken, penceredeki ve cetvellerde bir artı işareti görünecektir; bu değişen cetvel başlangıcını gösterir.
hspace=0

• Eğer tekrar varsayılan cetvel başlangıcına dönmek isterseniz, penceresinin sol üst köşesindeki cetvellerin kesiştiği yere
çift tıklatın.

hspace=0

Not: Cetveller, ayrı kırpma alanları için de kullanılabilir. Cetvelleri kırpma alanlarının etrafında ayarlamak için, Crop aracına çift tıklayın ve Crop Area Options iletişim kutusunu açın. Ardından da Show Crop Area Rulers'ı seçin. Ölçü birimini değiştirme Illustrator’da varsayılan ölçü birimi punto (point)’dur. (bir punto 0,3528 milimetreye karşılık gelir). Eğer isterseniz Illustrator'ın genel ölçümlerde, konturlarda ve yazılarda kullandığı ölçü birimini değiştirebilirsin.
hspace=0
Ölçü birimini değiştirme
Illustrator'da varsayılan ölçü birimi punto (point)'dur. (bir punto 0,3528 milimetreye karşılık gelir). Eğer isterseniz Illustrator'ın genel ölçümlerde, konturlarda ve yazılarda kullandığı ölçü birimini değiştirebilirsiniz.
• Varsayılan ölçü birimini değiştirmek için, Edit > Preferences > Units & Display Performance (Windows)
Illustrator > Preferences > Units & Display Performance (Mac OS)'ı seçin. Ardından da Genel, Kontur ve Yazı seçenekleri için ölçü birimleri seçin. Eğer Type Preferences bölümünde Asian Options seçiliyse Asya dillerindeki yazı için kullanılan ölçü birimlerini de seçebilirsiniz.

hspace=0Not: Genel ölçü seçeneği, cetvelleri, noktalar arası mesafe ölçümünü, objelerin taşınması ve dönüştürülmesini, ızgara ve kılavuz aralıklarının ayarlanmasını ve şekil oluşturmayı etkiler.
• Sadece mevcut belgedeki ölçü birimini ayarlamak için, File > Document Setup'ı seçin.
Document Setup iletişim kutusunun sol üst tarafındaki menüden Artboard'u seçin. Kullanmak istediğiniz
ölçü birimini ayarlayın ve OK'e tıklayın.

• Bir kutuya değer girerek ölçü birimini değiştirebilirsiniz. Bunu yaparken, değerin arkasına şu kısaltmalardan birini koyabilirsiniz; inç, in, milimetre, mm, Q (bir Q, 0,25 milimetreye eşittir), santimetre, cm, punto, p, pt, pika, pc, piksel ve px. Picas ve point (punto) ölçü birimlerini bir arada kullanırken değerleri XpY şeklinde girebilirsiniz; burada X ve Y, pika ve punto değerini gösterir (örneğin 10 pika 8 punto için, 10p8).

Izgarayı kullanma (Grids)
Izgara, illüstrasyon penceresinde çalışmanın arkasında görüntülenir ve yazdırılmaz. Yani baskıda görünmez.
• Izgarayı görüntülemek için View > Show Grid’i seçin.
• Izgarayı gizlemek için View > Hide Grid’i seçin.
• Objeleri ızgara çizgilerine yaslamak (snap) için, View > Snap To Grid’i seçin. Taşımak istediğiniz objeyi seçin ve istediğiniz noktaya sürükleyin. Obje, herhangi bir ızgara çizgisinin 2 piksel yakınına girdiğinde, noktaya yaslanacaktır.

hspace=0

Not: View > Pixel Preview seçeneği işaretli olduğunda, Snap To Grid seçeneği Snap To Pixel olarak değişir. Izgara çizgileri arasındaki boşluğu, ızgara stilini (çizgiler ya da noktalar), ızgara rengini ya da ızgaraların çalışma yüzeyinin önünde mi arkasında mı görüneceğini Edit > Preferences > Guides & Grid (Windows), Illustrator > Preferences > Guides & Grid (Mac OS)’den ayarlayabilirsiniz.

Kılavuzları kullanma (Guides)
Kılavuzlar, yazı ve grafik objelerini hizalamaya yardımcı eder. İsterseniz ruler guides (dikey/yatay düz çizgiler) ve guide objects (kılavuzlara dönüştürdüğünüz vektör objeler) oluşturabilirsiniz. Tıpkı guide gibi, kılavuzlar da yazdırılmaz.

hspace=0
İki kılavuz stili (noktalar ve çizgiler) arasında seçim yapabilirsiniz.
Ayrıca önceden tanımlanmış kılavuz renklerini değiştirebilirsiniz.
Color picker yardımıyla dilediğiniz renkleri seçip
kullanabilirsiniz. Default olarak kılavuzlar kilitli değildir. Yani
onları taşıyabilirsiniz, silebilir ya da eski haline geri döndürebilirsiniz.
Ancak isterseniz yerlerine kilitleyebilirsiniz.
• Kılavuzları View > Guides > Show Guides ve View >
Guides > Hide Guides’dan gösterebilir ya da gizleyebilirsiniz.
• Kılavuz ayarlarını ise Edit > Preferences > Guides &
Grid, (Mac için; Illustrator > Preferences > Guides &
Grid)’den değiştirebilirsiniz.
• Kılavuzları View > Guides > Lock Guides’dan kilitleyebilirsiniz.

 

May 2008

 


Illustrator