Photoshop Magazin
 


drop Caps ve Nested Styles

01 May 2008 | Sayı: May 2008
 
1 2 3 4 5
 

Merhaba PM okurları, bu ay InDesign CS3'te drop Caps ve Nested Styles özelliklerine bir göz atacağız.

hspace=0

InDesign'da drop Caps ve Nested Styles özelliklerini kullanmak için iki yol bulunmaktadır; drop cap'e karakter stili uygulama ya da paragrafın başında metne nested style uygulama.

drop cap'e karakter stili uygulama
Paragraf içinde drop cap karakterine ya da karakterlerine karakter stili uygulayabilirsiniz. Örneğin drop cap karakterinin, paragrafın geri kalanından farklı bir renkte ve fontta olmasını istiyorsanız, bu özelliklerde bir karakter stili tanımlayabilirsiniz. Sonrada karakter stilini doğrudan paragrafa uygulayabilir ya da karakter stilini paragraf stiline gömebilirsiniz.
hspace=0
1- drop-cap karakteri için kullanmak istediğiniz formatta bir karakter stili oluşturun.

hspace=0


2 • drop-cap'i tek bir paragrafa uygulamak için Paragraf ya da Control panelinden drop Caps ve Nested Styles'ı seçin.
• Karakter stilini paragraf stiline gömmek için paragraf stiline çift tıklayın, ardından drop Caps ve Nested Styles'ı tıklayın.

3- drop Caps satır ve karakterlerinin sayısını belirtin, sonrada karakter stilini seçin.

4- Eğer drop caps sol kenardan çok uzağa hizalanmışsa, Align Left Edge ile sola hizalayabilirsiniz. Bu seçeneğin belirlenmesiyle, daha büyük değer yerine drop cap karakterinin orijinal sol yan boşluğu kullanılır. Bu özellik, Sans Serif fontları kullanılarak formatlanmış drop caps'lerde oldukça kullanışlıdır.

5- Eğer drop cap karakteri altındaki textin üzerine binerse, Scale For Descenders ile harfin alt çıkıntısı için ölçeklendirme yapabilirsiniz. OK ile işlemi tamamlayın. drop cap'in ardından herhangi bir karaktere farklı bir nested style uygulamak isterseniz, New Nested Style'ı kullanın.

Nested style oluşturma

hspace=0

Bir paragraf içindeki bir ya da daha çok text için karakter seviyesinde formatlama belirtebilirsiniz. Ayrıca birlikte çalışabilecek, biri bittiğinde diğerinin çalışabileceği iki ya da daha çok nested style oluşturabilirsiniz. Bu yapıda yinelenen bir formatı olan paragraflar için sırasıyla ilk stile bile dönebilirsiniz.

Nested stylelar genel olarak içeriye yönelen başlıklarda kullanışlıdır. Örneğin, bir karakter stilini paragraftaki ilk harfe, bir diğerini de ilk iki nokta üst üste işareti (:) boyunca uygulayabilirsiniz. Her nested style için stili sonlandıran, tab karakteri ya da kelime sonu gibi bir karakter tanımlayabilirsiniz.

hspace=0

Bir veya daha fazla nested style oluşturma
1- Karakter formatında kullanmak üzere bir veya daha fazla karakter stili seçin.
2- • Paragraf stiline nested style eklemek için paragraf stiline çift tıklayın ve ardından drop Caps and Nested Styles'e tıklatın.

• Tek bir paragrafa nested style eklemek için Paragraph ya da Control panel’den drop Caps and Nested Styles'ı seçin.

Not: En iyi sonuç için nested styles’ı paragraf stillerinin bir parçası olarak uygulayın. Nested styles’ı lokal paragrafı geçersiz kılma amacıyla uygularsanız, nested styles değişikleri, stilin uygulandığı metinde beklenmedik karakter formatlamalarına neden olabilir.

3- New Nested Style’a bir veya daha çok kez tıklatın.

4- Her stil için aşağıdakilerden birini yapın ve OK’e tıklatın:
• Karakter stili alanına tıklayın. Paragrafın bu bölümünün görünümünü belirlemek üzere bir karakter stili seçin.
• Karakter stil formatını sonlandıran öğeyi belirleyin. Bu arada iki nokta (:) gibi bir karakter, belirli bir harf ya da rakam da yazabilirsiniz ancak kelime yazamazsınız.
• Seçili öğede kaç yinelemenin (karakter, kelime veya cümle olarak) gerekli olduğunu belirtin.
• Through (arasında) ya da up to (üzerinde)’yi seçin. Through seçeneği nested style’ı sonlandıran karakterleri
içerirken up to seçeneği bu karakterden önceki karakterleri formatlar.
• Bir stil seçin ve yukarı butonu ya da aşağı butonuyla listedeki stillerin sırasını değiştirin. Stillerin sırası, formatlamanın uygulanma sırasını belirler. İkinci stille tanımlanan format birinci stilin sona erdiği yerde başlar. Eğer drop cap'e karakter stili uygularsanız, drop cap karakter stili ilk nested stil olarak davranır.

Nested Styles boyunca döngü
Paragraf genelinde iki ya da daha fazla nested style serisini tekrar edebilirsiniz. Paragraftaki kırmızı ve yeşil kelimelerin yer değiştirmesi bir örnektir mesela. Yinelenen desen, paragrafa kelime ekleseniz ya da çıkarsanız da etkin olacaktır.

1- Kullanmak istediğiniz karakter stillerini oluşturun.
2- Paragraf stilini oluşturun ya da düzenleyin. Veya formatlamak istediğiniz paragrafa bir ekleme noktası yerleştirin.
3- drop Caps ve Nested Styles bölümünde ya da iletişim kutusunda, New Nested Style’a en az iki kez tıklayın ve her stil için ayar seçin.
4 New Nested Style’a tekrar tıklayın, karakter stili alanında [Repeat]’i seçin ve kaç kez nested styles’ın tekrar edileceğini belirtin.

Bazen ilk stil ya da stilleri atlamak isteyebilirsiniz. Örneğin bir etkinlik takvimi paragrafı, haftanın belirli günlerini ve etkinliklerini izleyen Bu Haftanın Etkinliklerini içerebilir. Bu durumda, beş nested style oluşturabilirsiniz; Biri Bu Haftanın Etkinlikleri için, bir tane her bir gün için, etkinlik ve etkinlik zamanı için ve son stilde 3 [Repeat] değeri için.

Böylece ilk nested style'ı döngü dışında bırakır. Ardından OK'e tıklayın.

Nested Style karakter stil seçenekleri
hspace=0

Nested style'ı tanımlarken, karakterin nested syle formatında yer almasını istemiyorsanız, Through yerine Up To'yu seçin. Nested karakter stilinin nasıl sona ereceğini belirlemek için aşağıdakilerden birini seçin:

Sentences (Cümleler): Noktalar, soru işaretleri ve ünlem işaretleri cümle sonunu belirtir. Tırnak işaretini bir noktalama işareti izliyorsa, cümlenin bir parçası olarak dahil edilir.

Words (Sözcükler): Herhangi bir boşluk veya beyaz boşluk kelimenin sonunu belirtir.

Characters (Karakterler): Sıfır genişlik işaretleri dışındaki herhangi bir karakter (bağlantılar, dizin işaretleri, XML etiketleri ve benzerleri) dahil edilir.

Not: Characters'ı seçerseniz, iki nokta ya da nokta gibi nested style’ı sonlandırmak için karakter de yazabilirsiniz.Birden fazla karakter yazarsanız, bu karakterlerden herhangi biri stili sonlandırır. Mesela alıştırma başlıklarınız tireyle, iki noktayla veya soru işaretiyle sonlanabiliyorsa, -:? yazarak bu karakterlerin görüntülendiği herhangi bir yerde nested style'ı sonlandırabilirsiniz.

Letters (Harfler): Noktalama işareti, beyaz boşluk, rakam veya sembollere dahil olmayan herhangi bir karakter.

Digits (Rakamlar): 0 ila 9 arasındaki Arapça rakamlar dahil edilmiştir.

End Nested Style Character: Eklediğiniz Nested style'ı Sonlandır karakteri görüntülenene veya en fazla tekrarlanana kadar nested style'ı uzatır. Bu karakteri eklemek için

Type > insert Special Character > Other > End Nested Style Here'ı seçin.

Tab Characters: Nested style’ı tab karakteri görüntülenene veya en fazla tekrarlanana kadar uzatır.

Forced Line Break: Nested style’ı elle satır sonu görüntülenene veya en fazla tekrarlanana kadar uzatır. (Type > insert Break Character > Forced Line Break’i seçin.)

Indent To Here Character: Nested style’ı “Indent To Here” (Burada Girintile) karakteri görüntülenene ya da en fazla tekrarlanana kadar uzatır. (Type > insert Special Character > Other > Indent To Here'ı seçin.)

Em Spaces, En Spaces, or Non-breaking Spaces: Nested style'ı boşluk karakteri görüntülenene veya en fazla tekrarlanana kadar uzatır. (Type > insert White Space > [space character]’i seçin.)

Inline Graphic Marker: Nested style’ı, satır içi grafiğin eklendiği yerde görüntülenen satır içi grafik işaretleyici görüntülenene veya en fazla tekrarlanana kadar uzatır.

Auto Page Number / Section Marker: Nested style’ı, sayfa numarası veya bölüm işaretçisi görüntülenene veya en fazla tekrarlanana kadar uzatır.

Nested style'ı sonlandırma
hspace=0
Çoğu durumda nested style, tanımlanan stilin koşulu yerine getirildiğinde (üç kelime sonra veya noktanın görüntülendiği yer gibi) sonlanır. Bununla birlikte nested style’ı End Nested Style Here karakteriyle koşul yerine getirilmeden sonlandırabilirsiniz.

1 Nested Style’ın sonlanmasını istediğiniz yere giriş noktası koyun.
2 Type > insert Special Character > Other > End Nested

Style Here’ı seçin.
Bu karakter Nested Style’ın tanımına bakmaksızın Nested
Style’ı o noktada sonlandırır.

Nested Style’ın formatını kaldırma

• drop Caps and Nested Styles iletişim kutularında ya da Paragraf Stil Seçenekleri iletişim kutusunun drop Caps and Nested Styles bölümünde, nested Styles’ı seçin ve delete'e tıklayın.
• Farklı bir paragraf stili uygulayın.

 

May 2008

 


Indesign