Photoshop Magazin
 


Emre Uzer

01 May 2008 | Sayı: May 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0hspace=0
Emre Uzer'le Pangaltında 44b'de buluştuk. 44b ilk bakışta bir fotoğraf stüdyosu gibi görünse de Emre Uzerin farklı disiplinlerden gelen sanatçıları buluşturmak için oluşturduğu bir üretim platformu. Türkiye’de reklam fotoğrafçılığı üzerine biraz sohbet ettik. Bana genel piyasa sorunlarından, işleyişten ve olması gerekenlerden bahsedip mesleği daha ileriye götürmek için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Emre Elle, Elle Decor, Country Homes, Living, Art Decor, Form Sante, Hülya, Elele dergilerine çekimler yaptı. Moda, yaşam tarzı, endüstri ve katalog fotoğraf çekimlerine devam eden Emre çok yakında bir sanat okulunda eğitmenlik yapacak.

hspace=0

hspace=0

hspace=0

hspace=0

İzmir'de bir vapur iskelesinde, İstanbulda tünelde ve büyük bir alışveriş merkezinde gözaltına alınmış olmam bunun en net göstergesidir. Görevli memurlar fotoğrafın nasıl bir güce sahip olduğunu anlamış olmalılar ki fotoğraf çekme eylemini böyle büyük bir tehdit olarak algıladılar.”


Okulu bıraktım ve fotoğrafa başladım

Fotoğrafa nasıl başladınız?
Ortaokul ve lise hayatımda, gittiğim her yere götürdüğüm ve sürekli çekim yaptığım bir fotoğraf makinem vardı. Bir meslek olarak seçmeyi ya da eğitimini almayı düşünmemiş olsam da giderek daha fazla çekim yapmaya ve fotoğrafları biriktirmeye başlamıştım. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri okurken, yerel bir televizyon kanalında çalışmaya başlamam görsel sanatlara karşı bir ilgi ve yeteneğim olduğunu keşfetmemi sağladı.
Televizyon ortamı oldukça kalabalık ve işin insanlara tabi olduğu bir ortamdır. Ben daha bireysel olmak, işin sorumluluğunu tek başıma yüklenmek ve kendi yorumumu katabilmek için daha özgür olabileceğim bir dal olan fotoğrafın ihtiyaçlarıma karşılık verebileceğini hissettim. Oldukça ani bir kararla okulumu bırakıp fotoğraf okumaya başladım.

Fotoğraf çekerken başınızdan geçen ilginç olaylar
olmuştur mutlaka…
Ben fotoğrafın bir tasarım süreci dahilinde oluştuğuna inananlardanım. Yani çekmeden önce ne, nasıl olacak bilirim. Asıl işi çekmeden önce yaparım. Araştırır, iyice inceledikten sonra basarım deklanşöre. Ama tabi dış çekimlerde gerek insan gerek gündelik hayat faktörleri çekim yapmak için uygun koşulların oluşmasını engelleyebiliyor. Mesela İzmir'de bir vapur iskelesinde, İstanbulda tünelde ve büyük bir alışveriş merkezinde gözaltına alınmış olmam bunun en net göstergesidir. Görevli memurlar fotoğrafın nasıl bir güce sahip olduğunu anlamış olmalılar ki fotoğraf çekme eylemini böyle büyük bir tehdit olarak algıladılar.

Evrensel kriterler ve yaratıcı vizyon
İyi bir reklâm fotoğrafçısı olmak için ne gibi özelliklere sahip olmak gerekir?

hspace=0

hspace=0

hspace=0

hspace=0

İzmir'de bir vapur iskelesinde, İstanbulda tünelde ve büyük bir alışveriş merkezinde gözaltına alınmış olmam bunun en net göstergesidir. Görevli memurlar fotoğrafın nasıl bir güce sahip olduğunu anlamış olmalılar ki fotoğraf çekme eylemini böyle büyük bir tehdit olarak algıladılar.”


Okulu bıraktım ve fotoğrafa başladım

Fotoğrafa nasıl başladınız?
Ortaokul ve lise hayatımda, gittiğim her yere götürdüğüm ve sürekli çekim yaptığım bir fotoğraf makinem vardı. Bir meslek olarak seçmeyi ya da eğitimini almayı düşünmemiş olsam da giderek daha fazla çekim yapmaya ve fotoğrafları biriktirmeye başlamıştım. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri okurken, yerel bir televizyon kanalında çalışmaya başlamam görsel sanatlara karşı bir ilgi ve yeteneğim olduğunu keşfetmemi sağladı.
Televizyon ortamı oldukça kalabalık ve işin insanlara tabi olduğu bir ortamdır. Ben daha bireysel olmak, işin sorumluluğunu tek başıma yüklenmek ve kendi yorumumu katabilmek için daha özgür olabileceğim bir dal olan fotoğrafın ihtiyaçlarıma karşılık verebileceğini hissettim. Oldukça ani bir kararla okulumu bırakıp fotoğraf okumaya başladım.

Fotoğraf çekerken başınızdan geçen ilginç olaylar
olmuştur mutlaka…
Ben fotoğrafın bir tasarım süreci dahilinde oluştuğuna inananlardanım. Yani çekmeden önce ne, nasıl olacak bilirim. Asıl işi çekmeden önce yaparım. Araştırır, iyice inceledikten sonra basarım deklanşöre. Ama tabi dış çekimlerde gerek insan gerek gündelik hayat faktörleri çekim yapmak için uygun koşulların oluşmasını engelleyebiliyor. Mesela İzmir’de bir vapur iskelesinde, İstanbul’da tünelde ve büyük bir alışveriş merkezinde gözaltına alınmış olmam bunun en net göstergesidir. Görevli memurlar fotoğrafın nasıl bir güce sahip olduğunu anlamış olmalılar ki fotoğraf çekme eylemini böyle büyük bir tehdit olarak algıladılar.

hspace=0


hspace=0

hspace=0

hspace=0

hspace=0

hspace=0

Reklâm aynı zamanda büyük bir yatırımdır. Bu sebepten dolayı, içinde ciddi bir ticaret anlaşması ve etiği barındıran reklâm fotoğrafçılığı, sanat yönetmenleri tarafından yönlendirilir ve ürünün tanıtımı için hazırlanan ortam yani prodüksiyon bir anlamda reklam fotoğrafının kalitesini ve etkinliğini belirler.”

Reklam belli ihtiyaçlar doğrultusunda açığa çıkan bir olgudur. İyi bir reklam fotoğrafçısı bu ihtiyaçları doğru okur. Ürüne yüklenmiş fonksiyon ve anlamı doğru değerlendirip, üreticinin reklam fotoğrafından en fazla faydayı sağlamasını hedefler. Reklam aynı zamanda büyük bir yatırımdır. Bu sebepten dolayı, içinde ciddi bir ticaret anlaşması ve etiği barındıran reklam fotoğrafçılığı, sanat yönetmenleri tarafından yönlendirilir ve ürünün tanıtımı için hazırlanan ortam yani prodüksiyon bir anlamda reklam fotoğrafının kalitesini ve etkinliğini belirler.

Reklam fotoğrafçılığında fotoğrafçı, unsurlardan sadece bir tanesidir. Gerek ışıkla kurduğu ilişki gerekse de ürüne yaklaşımı oldukça belirleyici olsa da, reklam fotoğrafını oluşturan diğer unsurların kalitesi ve mantık dizini ortaya çıkacak işin karakterini belirler. Fikir, prodüksiyon, bütçe, fotoğrafçı ve nihayetinde ürün bir araya gelerek reklam fotoğrafçılığını meydana getirirler. Her unsur bir diğerini tanımlar, destekler ve kanıtlar.

İyi bir reklam fotoğrafçısı, yukarıda anlatılanları işine yansıtmayı başaran, iyi gözlem yapan, kendini doğru ifade eden, her türlü disiplinden faydalanan, araştıran, sentez yapan, dayatılan gerçeklerin değil hakikatin peşinden koşan, işini yüceltmek için çaba harcayan, lokal değil evrensel kriterlere uyum sağlayan, her seferinde en iyiye ulaşmaya çalışan ve yaratıcı vizyon sahibi olan bireydir.

hspace=0

hspace=0

Reklâm aynı zamanda büyük bir yatırımdır. Bu sebepten dolayı, içinde ciddi bir ticaret anlaşması ve etiği barındıran reklâm fotoğrafçılığı, sanat yönetmenleri tarafından yönlendirilir ve ürünün tanıtımı için hazırlanan ortam yani prodüksiyon bir anlamda reklam fotoğrafının kalitesini ve etkinliğini belirler.”

Reklam belli ihtiyaçlar doğrultusunda açığa çıkan bir olgudur. İyi bir reklam fotoğrafçısı bu ihtiyaçları doğru okur. Ürüne yüklenmiş fonksiyon ve anlamı doğru değerlendirip, üreticinin reklam fotoğrafından en fazla faydayı sağlamasını hedefler. Reklam aynı zamanda büyük bir yatırımdır. Bu sebepten dolayı, içinde ciddi bir ticaret anlaşması ve etiği barındıran reklam fotoğrafçılığı, sanat yönetmenleri tarafından yönlendirilir ve ürünün tanıtımı için hazırlanan ortam yani prodüksiyon bir anlamda reklam fotoğrafının kalitesini ve etkinliğini belirler.

Reklam fotoğrafçılığında fotoğrafçı, unsurlardan sadece bir tanesidir. Gerek ışıkla kurduğu ilişki gerekse de ürüne yaklaşımı oldukça belirleyici olsa da, reklam fotoğrafını oluşturan diğer unsurların kalitesi ve mantık dizini ortaya çıkacak işin karakterini belirler. Fikir, prodüksiyon, bütçe, fotoğrafçı ve nihayetinde ürün bir araya gelerek reklam fotoğrafçılığını meydana getirirler. Her unsur bir diğerini tanımlar, destekler ve kanıtlar.

İyi bir reklam fotoğrafçısı, yukarıda anlatılanları işine yansıtmayı başaran, iyi gözlem yapan, kendini doğru ifade eden, her türlü disiplinden faydalanan, araştıran, sentez yapan, dayatılan gerçeklerin değil hakikatin peşinden koşan, işini yüceltmek için çaba harcayan, lokal değil evrensel kriterlere uyum sağlayan, her seferinde en iyiye ulaşmaya çalışan ve yaratıcı vizyon sahibi olan bireydir.

hspace=0

hspace=0

hspace=0

Photoshop, dijital fotoğrafın kusurlarını azaltmak, analog sistemin yarattığı kristalize olmuş görünümlere yaklaşmak için oldukça faydalı bir araç olarak yerini sağlamlaştırdı.“

İstanbul piyasasında reklâm fotoğrafçıları ve ajanslar arasındaki diyalog nasıl?
Yaşadığımız coğrafya, belli sanat üretimlerinin uluslararası standartlarda kabul görmediği ve iş yapma tekniklerinin feodal yapılar tarafından tespit edildiği, uzmanlaşmanın rağbet görmediği, ortaya çıkan işlerin doğru analiz edilip sonuçların verimli biçimlerde kullanılmadığı bir ortam. Aynı şekilde reklâmın daha çok anlık ihtiyaçlara karşılık verebildiği, bunun sonucu olarakta ortaya çıkan işlerin sadece yerel marketlerde alıcı bulabildiği bir reklâm ortamına sahip. 

Bu her ne kadar gelişmekte olan bir yapı olsa da, temel, daha kuvvetli oluşumları taşıyabilecek dirençte yapılmadığı için ilerleme çarpık ve düzensiz olmaktadır. Gerek sanat okullarından mezun olan genç insanların işlerini layığı ile yapabilecekleri ortamların hazırlanması, gerekse de mevcut piyasa koşullarının iyileştirilmesi için üretici-reklam ajansıfotoğrafçı ilişkilerinin ehliyetli kişiler tarafından maddikaygıları biraz daha göz ardı ederek, özgünlük ve yaratıcılık olgularının ön plana çıkarıldığı mantıklar doğrultusunda geliştirilmesi gerekmektedir.

Modern insanın rahatsızlığı ve memnuniyetsizliği
Photoshop veya diğer programları kullanıyor musunuz?
Okurlara ne gibi tavsiyelerde bulunmak isterdiniz?
Uzun zamandan beri Photoshop kullanmaktayım. Öğrenmeye kendi başıma başladım. Çeşitli sertifika programları ve ustaların geliştirdikleri tekniklerle de hala gelişimimi sürdürmekteyim. Dijital fotoğraf hayatımıza nüfuz ederken, eksiklerini gidermek için bir yazılımı da beraberinde getirdi

hspace=0

hspace=0


hspace=0

Reklam fotoğrafçılığında fotoğrafçı, unsurlardan sadece bir tanesidir. Gerek ışıkla kurduğu ilişki gerekse de ürüne yaklaşımı oldukça belirleyici olsa da, reklâm fotoğrafını oluşturan diğer unsurların kalitesi ve mantık dizini ortaya çıkacak işin karakterini belirler.”

Photoshop, dijital fotoğrafın kusurlarını azaltmak, analog sistemin yarattığı kristalize olmuş görünümlere yaklaşmak için oldukça faydalı bir araç olarak yerini sağlamlaştırdı. Ancak hedef biraz şaşmış olmalı ki insanlar artık fotoğrafın onlara sunduğu gerçekle yetinmez oldular. Stilize edilmiş, gerçeklikten koparılmış, deforme edilmiş görüntülere duyulan bu arzulu bağımlılık, modern insanın kendinden ne kadar rahatsız ve memnuniyetsiz olduğunun bir kanıtı gibi gözümüze sokulmakta. Türlü dijital estetik operasyonlardan tutun da fotoğraf çekimi esnasında kolayca çözülecek problemlerin bilgisayar ortamına ertelenmesi ya da karikatürize edilmiş görsel tasarıma duyulan ilgi elbette fotoğraf çekimi ve fotoğrafçının kendisini doğrudan etkilemektedir.

Modern teknolojileri araştırmak ve kullanmak elbette ki bir sanatçının hissettiği gereksinimlerdir. Ama göz önünde bulundurulması gereken bir şey var ki dijital makinenin ve Photoshop'un icadından çok önce karanlık odalarda bu tip işlemler, kimyasallar ve agrandizörler yardımı ile yapılmaktaydı ve şu an yapılmakta olan ve her geçen gün de geliştirilen fotoğraf manipülasyonlarının temellerini oluşturdular.

Bu yüzden de ileri olanı, iyiyi ve fayda getireni tercih ederken mevcut düşünce sistemimizi tarihsel süreci göz önüne alarak değiştirmeliyiz. Photoshop bir gereksinim haline geldiyse, her iş gibi zamansal, maddi ve etik olarak karşılığını bulmalı ve hak ettiği gibi ödüllendirilmelidir.

Favori fotoğrafçılarınız kimlerdir?
Josef Koudelka, Man Ray, Ralph Gibson, Erwin Olaf, Juergen Teller, Nick Night, Peter Funch.

 

May 2008

 


Sektörel Photoshop