Photoshop Magazin
 


Popüler Kültürden Geleneğin Evrimine Neville Brody

01 May 2008 | Sayı: May 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0

The Times, The Observer, The Guardian gibi köklü, saygın gazetelerin ve Avrupa'da yayımlanan birçok popüler derginin sanat yönetmenliğini üstlenen Neville Brody 23 Nisan 1957de Londra’da
dünyaya geldi. Çalışmalarına Punk’ın asi tavrını ve çarpıcı renk bütünlüğünü yansıtan Brody, kendinden önce alışılmış tüm kuralların dışına çıkmayı başarmış bir tasarımcı olma ünvanına sahip.
Sanat yönetmeni, font tasarımcısı ve grafik tasarımcı olarak dünya çapında ünlenen Brody; Depeche Mode, Cabaret Voltair gibi ünlü grupların da albüm kapaklarını tasarlamış. Dünyayı sarsan akımları çalışmalarında hissettirerek modern grafik tasarımın bir başka boyuta taşınabileceğini kanıtlamış.

hspace=0
hspace=0
hspace=0

hspace=0hspace=0hspace=0

Brody görsel dilin tüm zenginliklerinden faydalanarak olağanüstü renk ve tipografik denemelerle yeni çalışmalara imza atmaya devam ediyor

Grafik sanatlar, başlangıcından günümüze kadar siyasal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmelerden en çok etkilenmiş sanat dallarından biridir. Tüm sanat dalları gibi grafik tasarım da içinde bulunduğu dönemin, kültürün ve sanatçılarının izlerini taşır. Geçmişe dönüp baktığımızda sanat tarihindeki kırılma dönemlerinde bu izleri net bir şekilde görürüz. 1960'lı yıllarda grafik sanatları etkileyen en önemli gelişme, kuşkusuz bilgisayar teknolojisiydi. Ancak, birçok tekniğin birarada kullanıldığı, farklı estetik bakış açılarıyla geliştirilen grafiğin o dönemde Pop arttan etkilenmemesi de mümkün değildi elbette.

1970’lı yıllarda ise afiş sanatında siyasi konular ağırlık kazandı. Bu yıllar daha önceki dönemlerden farklı olarak kural tanımayan ve sonsuz anlatım özgürlüğünü savunan akımlara sahne oldu. Punk bunlardan biriydi. Punk müziğin Londra’da büyük bir kültürel etkiye sahip olduğu yıllarda, grafik tasarım da bu akımdan kaçınılmaz bir şekilde etkilendi. Punk’ın asi ve kuralları yıkan tarzı, Brody’nin çalışmalarına da ilham kaynağı oldu. Manipüle edilmiş kraliçe tasarımından dolayı 1977 yılında fakülteden atıldığında, gelecekte benimseyeceği tarza yaklaşmıştı Brody. Fakat yaşadığı olumsuzlukları avantaja dönüştürerek okulda gerçekleştirilen konserlere afişler yaptı. Birçok albüme kapak tasarımları yapan Brody, Cabaret Voltaire ve Depech Mode’un albüm kapaklarıyla sanatsal tavrını geniş kitlelere duyurdu. Peki bu tavrını nereye dayandırıyordu? Tabi ki Dada, Popart ve Punk’a.

Gazete kupürleri, renkli kağıt parçaları, ya da fotoğraf parçalarının yapıştırılıp düzenlenmesinden oluşan kolaj ve fotomontaj teknikleri Dadacıların ve Gerçeküstücülerin yaygın biçimde kullandığı tekniklerdi. Dada’nın ve Güncel Sanat’ın rastlantısal birlikteliği Brody’nin çalışmalarının kimliksel niteliğini oluşturuyordu. Çevresinde genç sanatçıları da toplayarak üretim sürecini hızlandıracak deneysel web tasarımlarına ve afişlere odaklandı. Multimedya alanında da başarılı işlere imza atan Brody, aynı dönemde Londra, San Francisco ve Berlin’de konferanslara katıldı. Bu çabası, modern ve sıradışı tasarımlarını uluslararası mecraya iletmek amacını taşıyordu. 1988 yılında grafik tasarım konulu iki kitabı yayımlandı. Kitap yaklaşık 120 bin adet satıldı. 1994 yılında Fwa Richards ile birlikte Londra’da Research Studios’u kurdu. Ardından Paris, Berlin, New York’ta yeni stüdyolara imza attı.

hspace=0hspace=0

FontWorks'ün kurucularından Brody birçok yazı fontu tasarladı. Diğer uluslararası dergi ve gazetelerde tasarımları yayınlandı. City Limits, Lel, Per Lul, Actual and Arena, bunlarla birlikte Londrada yayın yapan The Guardian, The Observer gazetelerinde çalışmalar yürüttü. Tasarımları Victoria and Albert Musium’da 40 bin ziyareteçi tarafından izlendi. İngiltere ve Japonya eksenli turlarla sergilenmeye devam etti. İngiltere’nin 223 yıllık saygın gazetesi The Times’ın logosunu 2006 yılında modern zamanlara uyarladı. Neville Brody’nin yönetiminde oluşturulan tasarımlar The Times’ın geleneğin evrimi” diye nitelediği tasarımlardır. Kendini adadığı çalışmalarında yaratıcılığın sınırlarını her zaman zorlayan Brody görsel dilin tüm zenginliklerinden
faydalanarak olağanüstü renk ve tipografik denemelerle yeni çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Görsel iletişimin tüm alanlarında deneysel tasarımlarıyla,bu alanda çalışma yapmak isteyenlere ışık tutuyor..

 

May 2008

 


İnceleme