Photoshop Magazin
 


Object Styles (Nesne Stilleri) 2

01 July 2008 | Sayı: Jul 2008
 
1 2 3 4 5
 

 


hspace=0


Varsayılan nesne stillerini kullanmahspace=0
Ne zaman bir obje oluştursanız, bir nesne stili ona hemen uygulanır. Default olarak eğer bir text frame oluşturursanız,[Basic Text Frame] nesne stili ona uygulanır. Bir path ya da bir şekil çizerseniz [Basic Graphics Frame] nesne stili uygulanır. Place ile bir resim yerleştirirseniz [None] nesne stili uygulanır. Bu obje türlerinin her biri için default olarak
hspace=0kullanmak üzere farklı obje stilleri seçebilirsiniz.
* Bir text frame için default stili değiştirmek için Object Styles menüsünden Default Text Frame Style'ı seçin. Ardından object stilini seçin.
* Grafik frame için default stili değiştirmek isterseniz
Object Styles panel menüsünden Default
* Herhangi bir obje türü için default stili değiştirmek için varsayılan obje tipini belirten simgeyi bir nesne stilinden diğerine sürükleyin.
Not: Herhangi bir frame seçili değilken bir nesne stili seçerseniz, o nesne stili, text ya da grafik için araç kutusunda hangi aracın seçili olduğuna da bağlı olarak default nesne stili olur. Bu arada [Basic] stilleri edit edebilirsiniz ancak bunları silemezsiniz.


Nesne stili geçersiz kılmalarını temizleme

hspace=0
Bir objeye, uygulanan stil formatının bir bölümünden farklı bir formatlama uygulandığında, buna geçersiz kılma (override) denir. Geçersiz kılma içeren bir obje seçildiğinde, stil isminin yanında bir artı işareti (+) görüntülenir. Nesne stilinde açık ya da kapalı olsun, formatlamayı geçersiz kılmak için Clear Overrides'ı kullanın; yok sayılan nitelikleri temizlemek için Clear Attributes Not Defined By Style'ı kullanın.


hspace=0


1- Değiştirmek istediğiniz obje ya da grubu seçin.
2- Object Styles panelinde, panelin altındaki Clear Overrides butonuna tıklayın.
Bir geçersiz kılma işlemi, uygulanan niteliğin stilin bir parçası olduğu durumda görüntülenir.


Nesne stilinde ignore edilmiş nitelikleri temizleme


hspace=0Nitelikler (attributes) stilde ignore edilmiş yani yok sayılmış olsalar bile bunları tamamen kaldırmak isteyebilirseniz.
Örneğin, bir nesne stilinde Fill kategorisi yok sayılmışsa ve nesne stilinin uygulandığı çerçeveye kırmızı rengi uygularsanız, Clear Attributes Not Defined By Style'ı seçerek kırmızı rengi kaldırabilirsiniz.
Not: Bir nesne stili kategorisi yok sayılmak yerine kapatılmışsa (işaretlenmemişse), Clear Overrides komutuyla stili geçersiz kılabilirsiniz.
1- Değiştirmek istediğiniz obje veya grubu seçin.
2 -Object Styles panelinin altındaki, Clear Attributes Not Defined By Style butonuna tıklayın.


Nesne stilini yeniden adlandırma


hspace=0

1- Herhangi bir objenin seçili olmadığından emin olun, böylece stil yanlışlıkla uygulanmaz.
2- Object Styles panelinde, yeniden adlandırmak istediğiniz nesne stiline çift tıklayın.
3- Object Styles Options iletişim kutusunda, stil için yeni bir ad girin ve OK'e tıklayın.
Bir nesne stilini doğrudan panelden de düzenleyebilirsiniz. Stil ismini edit etmek için stile tıklayın, pause edin ve ardından yeniden tıklayın.

 

Obje stillerini düzenleme

hspace=0l

1-* Seçili çerçeveye stili uygulamak ya da onu varsayılan olarak ayarlamak istemiyorsanız, Object Styles panelinde stil adına sağ tıklayın (Mac OS'ta Control tuşunu basılı tutarak tıklayın) ve Edit [style name] öğesini seçin.
* Object Styles panelinde stilin adını çift tıklayın veya stili seçin. Ardından Styles panel menüsünden Style Options'ı seçin. Bu işlemin, stili herhangi seçili bir objeye uygulayacağını ya da varsayılan obje tipi olarak ayarlayacağını unutmayın.
2- Object Style Options iletişim kutusunda değiştirmek istediğiniz seçenekleri içeren kategoriyi seçin ve istediğiniz ayarları değiştirin.
3- Object Styles kategorilerinin açık, kapalı ya da yok sayılmış olup olmayacağını belirleyin. OK'e tıklayın.

Ebru Kılıçaslan

 

July 2008

 


Indesign