Photoshop Magazin
 


Çizim ve Path'ler

01 August 2008 | Sayı: Aug 2008
 
1 2 3 4 5
 

Çizim Yapma
Çizim yapmak için bu uygulamaları kullanabilir, sonra da programlar arasında istediğiniz gibi kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Ayrıca, hem Adobe Illustrator hem de Adobe Flash’ta kullanmak üzere semboller de oluşturabilirsiniz.

Temel çizim bilgileri
Vektör grafikler

Vektör grafikleri (bazen vektör şekilleri veya vektör nesneleri olarak da adlandırılırlar) vektör olarak adlandırılan ve görüntüyü geometrik nesne özelliklerine göre çizgiler ve eğrilerle tanımlayan şekillerdir. Şekiller geometrik karakteristiğine göre tanımlanır. Vektör grafikleri, detaylarda herhangi bir kayıp yaşamadan serbestçe taşıyabilir, modifiye edebilirsiniz.

hspace=0

Çünkü çözünürlük sorunları yoktur. Vektör grafikler yeniden boyutlandırıldıklarında, bir PostScript yazıcıda yazdırıldıklarında, bir PDF dosyasına kaydedildiklerinde ya da vektör tabanlı
bir grafik uygulamasına import edildiklerinde netliklerini hiçbir şekilde kaybetmezler.

Sonuç olarak, vektör grafikleri örneğin logo / amblem gibi çalışmalar için en iyi çözümdürler; çeşitli boyutlarda ve çeşitli çıktı ortamlarında rahatça kullanılabilirler. Adobe Creative Suite içindeki çizim ve şekil araçlarını kullanarak oluşturduğunuz vektör nesneleri vektör grafiklerine birer örnektir. Vektör grafiklerini Creative Suite bileşenleri arasında copy-paste ile çoğaltarak kullanabilirsiniz.

Path’ler (Yollar)
Çizim esnasında path olarak adlandırılan bir çizgi oluşturursunuz. Bir path, bir ya da daha fazla düz ya da eğri parçadan oluşur. Her parçanın başlangıcı ve sonu, tıpkı bir kabloyu sabit tutan pimler gibi işlev gören bağlantı noktaları (anchor points) tarafından işaretlenir.

Bir path, örneğin bir daire gibi kapalı ya da örneğin bir dalgal ıçizgi gibi belli uç noktaları olan açık bir yapıda olabilir. Bir path'in şeklini bağlantı noktalarından (anchor points) sürükleyerek, bağlantı noktalarındaki yön çizgilerinin (direction lines) sonundaki yön noktalarını (direction points) kullanarak ya da path'in direk kendisini sürükleyerek değiştirebilirsiniz.
hspace=0

Bir Path’in Parçaları
A. Seçili bitiş noktası (end point) B. Seçili bağlantı noktası (anchor point) C. Seçili olmayan bağlantı noktası D. Eğri path parçası E. Yön Çizgisi (direction line) F. Yön Noktası (direction point) Path'de iki tür bağlantı noktası (anchor point) olabilir; köşe noktaları (corner points) ve yumuşak noktalar (smooth points). Köşe noktasında path aniden yön değiştirir.

Yumuşak noktada ise path’in parçaları devam eden bir eğri olarak bağlanır. Hem köşe noktalarının hem de yumuşak noktaların dilediğiniz bir kombinasyonunu kullanarak dilediğiniz gibi bir path çizebilirsiniz. Eğer yanlış nokta çizerseniz her zaman değiştirebilirsiniz.

Path Üzerindeki Noktalar
hspace=0

A. Dört köşe noktası B. Dört yumuşak nokta C. Köşe ve yumuşak noktaların kombinasyonu
Bir köşe noktası herhangi iki düz ya da eğri parçayı birbirine bağlayabilir. Bir yumuşak nokta ise daima iki eğri parçayı birbirine bağlar.

Not: Köşe noktalarını ve yumuşak noktaları düz ve eğri parçalarla karıştırmayın. Bir path’in dış çizgisi kontur (stroke) olarak adlandırılır. Açık ya da kapalı bir path’in içine uygulanan renk ya da
degrade dolgu (fill) olarak adlandırılır.

Bir konturun ağırlığı / kalınlığı (thickness), belli bir rengi ve çizgi deseni (dash pattern) (Illustrator ve InDesign’da) ya da stilize edilmiş bir çizgi deseni (line pattern) (InDesign’da) vardır. Bir path ya da şekli oluşturduktan sonra konturunun ve dolgusunun özelliklerini değiştirebilirsiniz.
hspace=0


Path’in InDesign’daki durumuyla ilgili bir noktada şu; InDesign’da, her path şeklin tam ortasını işaretleyen ancak path’in bir parçası olmayan bir orta noktayı görüntüler. Bu noktayı kullanarak path’i sürükleyebilir, diğer öğelerle hizalamak için kullanabilir ya da path’deki tüm bağlantı noktalarını seçmek için kullanabilirsiniz. Orta nokta her zaman görünür vaziyettedir; gizlenemez ya da silinemez


 

August 2008

 


Illustrator