Photoshop Magazin
 


Object Styles (Nesne Stilleri) 3

01 August 2008 | Sayı: Aug 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0

Bir Nesne Stilini Silme
1 Bir nesne stilini silmek için önce Object Styles panelinden bir nesne stili seçin.
2 Panel menüsünden delete Object Style’ı seçin ya da stili panelin altındaki delete ikonu üzerine sürükleyip bırakın.
3 Eğer herhangi bir nesneye uygulanmış bir nesne stilini silerseniz ya da diğer stillerin temeli olan bir stili silerseniz, yerine geçecek olan stili delete Object Style’da belirtmeniz gerekiyor. Peki bu nasıl olacak? Bunun için;
hspace=0

• Silinmiş stili kullanmakta olan nesneye yeni bir stil uygulamak için istediğiniz bir stili seçin ve OK’e tıklayın.
• Nesneleri değiştirmeden bırakmak için [None]’ı seçin. Bu arada Preserve Formatting (formatlayı sakla) seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun ve OK’e tıklayın. Silinen stili kullanan nesneler aynı özellikleri korur ancak artık stille ilişkilendirilmezler.

• Uyguladığınız tüm nitelik ayarlarını kaldırmak için [None]’a tıklayın. Preserve Formatting’in seçilirliğini kaldırın ve OK'e tıklayın.

hspace=0

Not: Nesnelere uygulanmamış tüm stilleri silmek için Nesne Stilleri panel menüsünden select All Unused’ı seçin, ardından delete’e tıklayın.

hspace=0

Nesne Stiline Bağlantıyı Kaldırma
Nesne ile stil arasındaki bağlantıyı kaldırabilirsiniz. Nesne benzer nitelikleri muhafaza eder ancak stil değişirse artık
nesne değişmez.

1 Nesne stili uygulanmış bir nesne seçin.
2 Nesne Stilleri paneli menüsünden Break Link To Style’ı seçin.

Nesne stilinin formatını korumak istemiyorsanız, Object Styles panelinden [None]’ı seçin.

hspace=0

Nesne Stilini Yeniden Tanımlama (Redefine)
Bir nesne stilini uyguladıktan sonra ayarlarından herhangi birini geçersiz kılabilirsiniz. Belli bir nesnede yaptığınız değişikliklerden memnun kalırsanız, stili, değiştirdiğiniz nesnenin formatıyla eşleşecek biçimde yeniden tanımlayabilirsiniz.

Redefine Object Style komutunun yalnızca açık veya kapalı kategorilere uygulandığını, ignore edilmiş kategorilere uygulanmadığını aklınızdan çıkarmayın. Eğer nesne ek ayarlar içeriyorsa bu ayarları stile ayrı ayrı uygulamanız gerekebilir ya da basitçe yeni bir nesne stili de oluşturabilirsiniz.

1 Değiştirmek istediğiniz stili kullanan bir nesne seçin.
2 İstediğiniz görünüm niteliklerini ayarlayın.
3 Object Styles panelinde, menüden Redefine Object Style’ı seçin.

Nesne stili tanımı, uyguladığınız geçersiz kılma (override) ayarlarıyla eşleşmek üzere değişir. Dokümandaki nesne stilinin tüm yinelemeleri yeni ayarları kullanmak üzere güncelleştirilir.

Not: Redefine Object Style seçeneği aktif değilse, ayarladığınız nitelikler nesne stili tanımının bir bölümü değildir. Stil tanımını doğrudan değiştirmek için bu seçenek yerine Object Style Options'ı seçin ya da nesneden yeni bir stil oluşturun

 

August 2008

 


Indesign