Photoshop Magazin
 


Photoshopta Bit Derinlikleri

01 August 2008 | Sayı: Aug 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0

Bit derinliği
Bit derinliği, bir resimde her piksel için ne kadar renk bilgisi lduğunu belirtir. Piksel başına ne kadar fazla bilgi biti o

hspace=0

kadar çok renk kullanımı ve o kadar çok doğru renk görüntülenmesi nlamına gelir. Örnek olarak 1 bit derinliği olan ir resmin iki olası değeri olan pikselleri vardır; siyah ve eyaz.  bit derinliği olan görüntünün 28 ya da diğer bir ifadeyle 56 olası renk değeri vardır.

hspace=0

Eğer elimizde Grayscale modunda bir resim varsa ve bu esim 8 bit derinliğindeyse bu resmin 256 olası gri değeri lduğu anlamına geliyor. elelim RGB resimlere… RGB görüntüler üç renk kanalından
oluşur. Piksel başına 8 biti olan bir RGB resim, her kanal çin 256 olası değere sahiptir ki bu da resmin 16 milyon olası enk değeri taşıdığı anlamına geliyor.

hspace=0

- bpc), bazen 24 bit'lik resimler olarak adlandırılır. Peki eden? Bunun nedeni 8 bit x 3 kanal = Her piksel için 24 itlik veri anlamına gelmesidir. -bpc görüntülere ek olarak Photoshop ayrıca 16-bpc ya da 2-bpc resimlerle de çalışabilir. 32-bpc resimler aynı zamanda igh dynamic range yani yüksek dinamik aralık (HDR) örüntüler olarak da bilinir.

16-bit resimlere Photoshop desteği
Photoshop, 16-bpc resimlerle çalışmak üzere aşağıdaki desteği

hspace=0

teği
sağlar;
• Grayscale, RGB, CMYK, Lab ve Multichannel modlarla alışabilirsiniz.  Araç kutusundaki tüm araçlar (Art History Brush aracı ariç) 16-bpc resimlerle kullanılabilir.

• Variations yani çeşitlemeler dışında tüm renkler ve ton yarlama komutları kullanılabilir.

• 16-bpc resimlerde adjustment layers da dahil olmak üzere ayerlarla çalışabilirsiniz.

• Liquify da dahil olmak üzere bazı filtreleri 16-bpc resimlerde ullanabilirsiniz. xtract, Pattern Maker (ve filtrelerin bazıları) gibi Photoshop zelliklerinden faydalanabilmek için 16-bpc görüntüleri
8-bpc görüntülere dönüştürebilirsiniz. En iyisi Save As omutuyla orijinal dosyanın bir kopyasını çıkarmak ve onun üerinde çalışmak; bu arada tüm 16-bpc görüntü verilerini bir yerde tutarak çalışmaktır.

Bit derinlikleri arasında dönüşüm 
• 8-bpc ve 16-bpc arasında dönüştürme işlemi yapmak için

hspace=0
hspace=0

Image > Mode > 16 Bits/Channel'ı ya da 8 Bits/Channelı seçin.
• 8-bpc ya da 16-bpc görüntüyü 32-bpc’ye dönüştürmek için
Image > Mode > 32 Bits/Channel’ı seçin.

hspace=0

 

August 2008

 


Periskop Bakışı