Photoshop Magazin
 


Delicious - Himmet Öcal 29 Yıl

01 October 2008 | Sayı: Oct 2008
 
1 2 3 4 5
 

Content
Yazar: Basheer
Tür: Grafik Tasarım
Sayfa: 224
Boyut: 24 x 24 cmhspace=0


Popüler kültürün tüketilebilirlik katsayısını yükseltmesiyle, tasa- rım dünyası da bu post-modern durumdan nasibini fazlasıyla almış gibi görünüyor. Grafik tasarımın iletişim aracı olmasının yanısıra sanatsal ve estetik kay- gılarının, kişilerin imgesel dün- yasında küçük odacıklar açtığını düşünürsek birçok görüntünün üstüste binmesiyle belleklerde nasıl bir kaos yarattığını siz hayal edin. Her şeyin görüntü ve sese dönüştüğü devasa enformasyon çöplüğü. Ve üzerimize yağan ola- ğanüstü bir bombardıman... Ancak bu olumsuz durumu değiştiren tasarımlar da yok değil.


hspace=0Öyle ki bu dünyayı kendi bakir alanları olarak gören Stefan Sagmeister ve David Carson gibi usta yetenekler de mevcut. Özgün, özgür ve bağımsız çalış- malar...CR Content'de anlatmaya çalıştığım özgün başarılı çalış- malarını bünyesinde toplayarak bizlere görsel bir ziyafet sunmakta. Grafik ve reklamcılık konu- larında, dünyanın en iyi yaratıcı çalışmalarını, en beğenilmiş 12 sayısını içerisinde topladığı bu kitapta beğenilerimize sunmuş. Müzikten modaya, ev teksti- linden kültür sanata, kısacası aklınıza gelen her alanda çalış- maların yer aldığı kitap bizi görsel bir doyuma ulaştırıyor. 12 ana bölümle ve zengin bir muh- teviyatla karşımıza çıkan kitap bulunmaz bir arşiv niteliğinde.

Himmet Öcal 29 Yıl
Yazar:
Himmet Öcal
Tür: Logo Tasarım
Sayfa: 499
Boyut: 16 x 16 cm
hspace=0

Görsel dünyanın iletişim kanallarını giderek görsel kodlara indir- gemesiyle, kurumsal kimliğin önemini artırdığını söylemek hiç de abartılı olmaz. Uzun bir tarih- sel sürece sahip olan kurumsal kimlikler, akılda kalıcılık açısın- dan yerini başka bir olguya asla bırakmayacak gibi. Bu ay incele- miş olduğum kitap da kurumsal kimlik adına söylenmesi gereken herşeyi söylemiş gibi görünüyor. Grafik sanatçısı Himmet Öcal'ın 29 yılını verdiği sanat yaşamının bir özeti niteliğini taşıyan kitap, bu alanla ilgilenen gençlere ışık tutacak nitelikte. Kitabın içe- riğinden bahsetmeden kapak tasarımını anlatmak istiyorum. Kitap fiziki olarak oldukça ağır. Bu ister istemez içeriğinin dolu- luğuyla eş güdümlü olduğu izle- nimi veriyor. Ve kapağının özel tasarımıyla bir hatıra defterini andırıyor. Kilidini kolayca açabi- leceğiniz bir hatıra defteri. Prof. Süleyman Saim Tekcanın öğrencisi olan Himmet Öcal’ın 29 yıllık sanat yaşamından bugüne kadar derlenmiş yak- laşık 500 kurumsal kimlik çalışması. Pek tabi bu çalışmalar çini mürekkebi, fırçalar, rapido kalemlerinin yüksek sadakatin- den dijital yolculuğa gidişin de bir öyküsü... Süleyman Saim Tekcan’ın kita- bın başındaki yazısından küçük bir alıntı sanırım herşeyi özet- liyor. 'Her seferinde yeniden keşif’..

 

hspace=0

 

October 2008

 


Kitap Köşesi