Photoshop Magazin
 


Grup Stilleri

01 October 2008 | Sayı: Oct 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0Stilleri, Karakter Stilleri, Paragraf Stilleri, Nesne Stilleri, Tablo Stilleri ve Hücre stilleri panelinde, farklı klasörlerde gruplayabilirsiniz. Grupları, gruplar içinde de yuvalayabi- lirsiniz. Stiller grup içinde olmak zorunda değildir; onları bir gruba ekleyebilir ya da panelin kök düzeyine ekleyebilirsiniz.

Stil grubu oluşturma
hspace=0
1
Stiller panelinde; • Kök düzeyinde grup oluşturmak için tüm stillerin seçimi- ni kaldırın. • Grup içinde grup oluşturmak için bir grubu seçin ve açın. • Gruptaki mevcut stilleri dahil etmek için (include) stilleri seçin.

2 Stiller paneli menüsünden Yeni Stil Grubu'nu (New Style Group) seçin ya da seçili stilleri yeni gruba taşımak için Stillerden Yeni Grup (New Group From Styles) seçeneğini belirleyin.


hspace=0

3 Grubun adını yazın ve OK'e tıklayın.
4 Stili gruba taşımak için, stili stil grubunun üzerine sürük- leyin. Stil grubu vurgulandığında, farenin düğmesini bırakın.

Gruba stiller kopyalama
hspace=0
Bir stili farklı bir gruba kopyaladığınızda, stiller bağlan- tılanmaz. Aynı ada sahip olsalar bile bir stilde yapılan düzenleme diğer stilin özelliklerini değiştirmez.
1 Kopyalamak istediğiniz stili ya da grubu seçin.
2 Stiller paneli menüsünden Gruba Kopyalayı (Copy To Group) seçin.
hspace=0
3 Stilleri kopyalamak ya da grup oluşturmak istediğiniz grubu (ya da Kök düzeyini) seçin ve ardından OK’e tıkla- yın. Grupta, kopyalananlarla aynı ismi taşıyan stiller varsa, gelen stiller yeniden adlandırılır.

Stil gruplarını genişletme ve daraltma
hspace=0hspace=0
Sadece tek bir grubu genişletmek veya daraltmak için yanındaki üçgen simgeyi tıklatın. • Grubu ve tüm alt gruplarını genişletmek veya daraltmak için Ctrl tuşuyla (Command - Mac OS) üçgene tıklayın.

Stil gruplarını silme
hspace=0
Bir stil grubunu silme, grubu ve stiller ile diğer gruplar da dahil olmak üzere içindeki her şeyi siler.

1 Silmek istediğiniz grubu seçin.
2 Stiller paneli menüsünden Stil Grubunu Sil’i (delete Style Group) seçin ve Yes’e tıklayın.
3 Gruptaki her stil için bir değiştirme stili belirleyin ya da [None] öğesini seçin ve ardından OK’e tıklayın. Eğer tüm stiller için aynı değiştirme stilini kullanmak istiyorsanız, Tümüne Uygula’yı (Apply To All) seçin. Herhangi bir değiştirme stilini iptal ederseniz, grup silin- mez. Edit > Undo delete Styles’ı seçerek silinen stilleri geri alabilirsiniz.

Stilleri taşıma ve yeniden düzenleme
hspace=0
Oluşturduğunuz stiller varsayılan olarak stil grubunun ya da panelinin altında görüntülenir. 

Gruplar içindeki tüm grup ve stilleri alfabetik sıraya göre düzenlemek için Stiller paneli menüsünden Ada Göre Sırala’yı (Sort By Name) seçin. 
Bir stili taşımak için stili yeni bir konuma sürükleyin. Siyah bir çizgi stilin nereye taşınacağını belirtir; vurgulan- mış grup klasörü, stilin bu gruba ekleneceğini belirtir.

 

October 2008

 


Indesign