Photoshop Magazin
 


Gençlerimiz Yalnızca Yarının Liderleri Değil, Bugünün de Ortakları

01 November 2008 | Sayı: Nov 2008
 
1 2 3 4 5
 


Nisan 2007'de Gençliğin Yetkilendirilmesinin Önemi başlıklı yazımda bu konuya değinmiştim. Habitat için Gençlik Derneği 10 yılın ardından devam eden, Geleceğin Yeniden Şekillenmesi sürecinde karşılık beklemeden yaptığımız faaliyetler daha da güçlenerek devam etti. Bu oluşumda, hoşgörü temeli üstüne kurulmuş çok renkli bir mozaik oluşturduk. Bu da bize ortak davranabilme kültürünü öğretti.


Habitat için Gençlik Derneği 1995 yılında gerçekleşen Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesinde değişik, dil, din, ırk, kültür ve ulustan gençlik temsilcisinin oluşturduğu, 100’e yakın ülkede yaklaşık 300 gençlik organizasyonunun üye olduğu Youth for Habitat Uluslararası İletişim Ağı’nın bir parçası olarak 1997 yılında kuruldu ve bu iletişim ağının dünya sekretaryalığını üstlendi. Habitat için Gençlik Derneği, gençlerin kapasitelerini geliştirmeyi ve onların aktif, katılımcı, çözüm üreten ve uygulayan gençler olabilmeleri için gençliği yapabilir kılmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Bu doğrultuda derneğimiz, hem ulusal ve uluslararası süreçleri ve gelişmeleri takip ederek gençlerin bu süreçlere katılımını sağlamakta hem de somut uygulamaya yönelik projeler üretmekte ve gençlerin de aktif katılımıyla bu projeleri uygulamaktadır.


Gençleri yapabilir kılma hedefi ile derneğimiz 1997 yılından itibaren Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlik STK’larının, lise ve üniversite öğrenci birlikleri ve kulüp temsilcilerinin, oda ve birliklerin gençlik temsilcilerinin, mahalle temsilcilerinin ve örgütsüz gençlerin bir araya geldiği yerel sivil gençlik meclislerinin oluşturulmasını kolaylaştırmıştır. Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmada bilgi ve iletişim teknolojilerinin rolü büyüktür. Sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü olan gençlerin bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanımı Türkiye’nin e-yönetişime geçiş sürecini hızlandıracak ve ülkemizin küresel bilgi ekonomisindeki etkinliğinde kilit rol oynayacaktır.


Habitat için Gençlik Derneği bilişim alanında yürüttüğü projelerle, gençlerin bilgiye erişim olanaklarını arttırarak bilişim sektöründe uzman açığının mevcut olduğu ülkemizde nitelikli ve kalifiye genç eleman eğitimi yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır. Gençlerin toplumsal süreçte aktif birer ortak olarak görülebilmesi doğrultusunda kapasite gelişim programlarını yürütmekte olan Habitat için Gençlik Derneği gençlerin karar alma, planlama ve uygulama süreçlerine dahil olduğu uluslararası ve ulusal bir çok projeye imzasını atmıştır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz;


Bilişim Treni - Paylaşalım Bilişimle Buluşalım


Habitat için Gençlik Derneği’nin Ayhan Şahenk Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı, Microsoft ve TC Devlet Demiryolları ortaklığında geliştirdiği Bilişim Treni Projesi ile tüm Türkiye’de 6000 bilgisayar gençlik çalışmalarını desteklemek amacı ile Mayıs 2006 tarihinde farklı kurum ve kuruluşlara hibe olarak verilmiştir.


Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Programı


Habitat için Gençlik Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Microsoft Türkiye ortaklığında yürütülen “Türkiye’de E-Yönetişimin Gelişimi için Gençlerin Etkin Kılınması Projesi” 2005 yılının Mart ayından bugüne, 100.000 gencin bilgi ve iletişim konularında kapasitelerini geliştirerek Türkiye’nin e-yönetişime geçiş sürecinde gençleri etkin kılmayı hedeflemektedir.


www.bilenlerbilmeyenlerebilgisayarogretiyor.net


Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak: Bilişimde Hedef 1.000.000 Genç


Ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın bilgi ve iletişim teknolojileri ile güçlendirilmesi amacı ile Habitat için Gençlik Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Vodafone Vakfı Microsoft’un “Türkiye Bilişimle Kalkınıyor” vizyonunu desteklemiş ve Dijital Uçurumun Kapatılması: Türkiye’nin E-Dönüşümü için Gençliğin Etkin Kılınması Projesi’ni geliştirmiştir.


2007 – 2009 yılları arasında uygulanacak Proje ile 3 toplam 1.000.000 gence internet aracılığı ile Avrupa Bilgisayar Yeterlilik Sertifikası (ECDL) eğitimi ulaştırılmaktadır.


www.bilgitoplumu.net


Akdeniz Gençlik Teknoloji Kulübü


Akdeniz Gençlik Teknoloji Kulübü (MYTecC), Akdeniz havzasında yer alan ülkelerin gençlerini ortak bir platformda bir araya getirerek, onların toplumları için sorumluluk sahibi potansiyel liderler olarak kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.


http://www.mytecc.com


Bilişimde Genç Hareket


“Bilişimde Genç Hareket” Türkiye’nin farklı şehirlerindeki yüzlerce genci, bilgi temelli toplumun ve ekonominin bir parçası haline getirebilmek amacıyla Habitat için Gençlik Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Cisco Systems Türkiye ortaklığında başlatıldı.


Hedef sosyo-ekonomik durumu güç gençler Projede eğitim alan öğrenciler 16–26 yaş arasında, en az lise mezunu, yeterince İngilizce bilen gençler arasından seçiliyor. Proje kapsamında ekonomik durumları kısıtlı olan gençlere ve kız öğrencilere öncelik veriliyor.


www.bilisimdegenchareket.com


Türkiye’de Gençlik Ağlarının Güçlendirilmesi Projesi


Habitat İçin Gençlik Derneği, Teachers Without Borders, Cisco Systems ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında geliştirilen “Türkiye’de Gençlik Ağlarının Güçlendirilmesi Projesi” (TGAG), gençlik alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında iletişimin ve paylaşımın geliştirilmesini hedeflemektedir.


http://www.ulusalgenclikparlamentosu.net


Detaylı bilgi için; www.habitatiçingenclik.org.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz

 

November 2008

 


Periskop Bakışı