Photoshop Magazin
 


Photoshop’tan InDesign’a Görsel Aktarımı ve Katman İlişkisi

01 February 2009 | Sayı: Feb 2009
 
1 2 3 4 5
 


Yazı ve grafik çerçevesini oluşturalım 


Öncelikle A4 boyutunda açtığımız sayfa üzerine yazı yazmak
için Type Tool (T) aracına tıklıyoruz ve sağa dayalı olmak şartıyla ‘Fotoğraf Köşesi‘ ve küçük bir açıklama yazısı yazıyoruz. Ardından araç kutusundan Rectangle Frame Tool (F) aracına tıklayarak dikdörtgeni oluşturmak
istediğimiz alana bir kez tıklıyoruz. Width (en) değerine 90 mm, Height (boy) değerine 60 mm giriyoruz. Bu grafik alanını da sola dayalı olarak yerleştiriyoruz.

 

Photoshop dosyasını ekleyelim


Oluşturduğumuz dikdörtgen alanı seçiliyken File menüsünden Place (Ctrl D) komutuna tıklıyoruz. Açılan pencereden Files of Type seçeneğine tıklarsanız InDesign çalışmanıza hangi formatlarda dosyalar aktarabileceğinizi de görebilirsiniz. Photoshop dosyamızı eklemeden önce pencerenin solunda yer alan Show Import Options seçeneğini işaretliyoruz. Böylece birden fazla katman (layer)dan oluşturduğumuz Photoshop dosyasının her katmanını ayrı ayrı kontrol edebileceğiz.

Katmanları Seçelim
Açılan pencerenin Layers sekmesinde seçtiğimiz Photoshop dosyamızın tüm katmanlarını görebiliriz. Göz simgesinin aktif olduğu her katman eklemek istediğimiz resimler anlamına gelir. Biz sadece en üstteki katmanda bulunan resmi eklemek istiyoruz. Bunun için her katmanın göz simgesine tıklayarak görünürlük (visibility) durumunu iptal etmek yerine Alt tuşu ile birlikte sadece görünmesini istediğimiz katmana tıklıyoruz.

Pencerenin en altında bulunan When Updating Link kutusundan da Keep Layer Visibility Overrides seçeneğini
işaretliyoruz. Bunun nedeni bağlantı kurduğumuz Photoshop dosyasında görünürlük durumları değiştiğinde
kendi çalışma alanımızdaki görünürlük durumlarının değişmemesini sağlamaktır. Aksine Photoshop dosyası ile birlikte güncellenme esnasında değişmesini istiyorsak diğer seçenek olan User Photoshop’s Layer Visibility seçeneğine tıklarız.

 

Grafik çerçevesini çoğaltıyoruz
Resim, seçili olan grafik alanına eklendikten sonra tam olarak çerçeveye yerleşmeyebilir. Resmin en ve boy oranını bozmadan
alana sığdırmak için yukarıda bulunan kontrol panelinden Fill Frame Proportionally kutucuğuna tıklıyoruz.

Resmi yerleştirdikten sonra aynı çerçeveden bir tane daha çoğaltmak için Edit menüsünden Step and Repeat seçeneğine
tıklıyoruz. Bu seçenek ile herhangi bir nesneyi yataydahorizontal, dikeyde vertical seçeneği ile istediğimiz sayıda Repeat count seçeneği ile çoğaltabiliyoruz. Vertical alanına çerçevemizin boy değerinden biraz daha fazlasını giriyoruz ve Preview yani ön izleme seçeneğini tıklayarak kopyalanacak olan çerçevenin nereye yerleşebileceğini
görüyoruz ve Ok düğmesine basıyoruz.Diğer dikdörtgenleri de Step and Repeat seçeneği ile çoğaltıyoruz. Bu seçenek yerine klavye kısayollarını kullanarak
da çoğaltma işlemini gerçekleştirebiliriz. Herhangi bir nesneyi Alt kısayolu ile sürüklersek ondan bir adet daha çoğaltmış oluruz. Sürükleme esnasında Shift tuşuna da basılı tutarsak kopyalanan nesneyle aynı hizada nesnemizi çoğaltmış oluruz.

Resimleri Değiştirelim
İkinci çerçeveden itibaren resimleri tek tek değiştirmek için (çerçeve seçiliyken) Object menüsünden Object Layer Options seçeneğine tıklıyoruz. Bu seçenek eklediğimiz Photoshop dosyasına ait her katmandaki resmi başka bir katmandaki
resimle değiştirebileceğimiz anlamına gelmektedir.Çerçeveye yerleştirmek istediğimiz resmi seçmek için daha önce söylediğimiz gibi Alt kısayolunu kullanarak katmana tıklıyoruz ve Ok düğmesine basıyoruz. Diğer resimleri de bu yöntemle değiştiriyoruz.

Yazı ve çerçeve alanı ekliyoruz

Tüm resimler yerleştikten sonra Type Tool (T) aracına tıklayarak dikdörtgen çizer gibi bir paragraflık yazı çerçevesi oluşturuyoruz ve bunu sayfanın en altına yerleştiriyoruz. Yazımızı yazdıktan sonra istersek yazı alanına ait çerçeveyi kenarlarındaki noktalardan boyutlandırabilir, genişliğini ve boyunu değiştirebiliriz.

Yazı çerçevesini tamamladıktan sonra yazımızın hemen üstüne bir grafik alanı daha oluşturuyoruz. Bu işlemi daha önce kullandığımız Rectangle Frame Tool ile gerçekleştiriyoruz.

Transparan katmanı kullanalım

Photoshop dosyasında daha önce oluşturduğumuz transparan bir katmanı görüntülemek istiyoruz. Çoğu zaman transparan niteliği olan resimleri kullanmak durumunda kalabiliriz. Photoshop’ta bunu path oluşturarak, seçili alanı kanal olarak tanımlayarak veya yine seçili alanı başka bir katmana çoğaltarak yapabiliriz. (Ben Photoshop dosyasında üç özelliği de kullandım.)

Grafik çerçevesi seçiliyken File > Place seçeneğinden Psd uzantılı dosyayı seçtikten sonra sadece seçili alanı kopyaladığım
katmanı görünür hale getiriyoruz ve Ok düğmesine basıyoruz.

Resmi orjinal haliyle değiştirelim
Path katmanının ve alfa kanalının kullanımını görmek için şimdi de resmi, transparan olmayan haliyle yani ilk haliyle değiştiriyoruz. Amacımız path katmanını veya alfa kanalını, transparan görünmeyen bir resimde aktif hale getirmek.
Resmi değiştirmek için daha önce izlediğimiz yöntemi izliyoruz ve Object menüsünden Object Layer Options seçeneğine tıklayarak ilk halinin bulunduğu katmanı Alt tuşu ile görünür hale getiriyoruz. Ok düğmesine bastıktan sonra path katmanının nasıl aktif olduğuna bakacağız.

Path katmanını ve kanal katmanını kullanalım
Resim seçiliyken Object menüsünden Clipping Path (Kırpma Maskesi) oradan da Options seçeneğine tıklıyoruz.
Type seçenek kutusundan Alpha Channel (Alfa Kanalı) seçeneğine tıklayıp Alpha kutusundan da herhangi bir kanalı seçersek Photoshop dosyasında oluşturduğumuz bu kanalı aktif hale getirebiliriz.

Type kutusundan Photoshop Path seçeneğine tıklayıp Path kutusundan da herhangi bir yolu seçersek bu yolu aktif hale getirmiş oluruz. Her iki durumda da resmi path veya kanal yoluyla transparan olarak görüntüleyebiliriz.

Metnin resmi sarmasını sağlayalım


Resmi transparan hale getirdikten sonra artık resmin hemen altında bulunan metnin resmi sarmasını sağlayabiliriz.
Bunun için ilk olarak resmi seçiyoruz ve Window menüsünden Text Wrap seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza çıkan pencereden ilk düğme olan No Wrap ile metin sarma işlemini iptal etmiş oluruz. İkinci düğme olan Wrap Around Bounding Box ile metnin, nesnelerin etrafında bulunan dörtgen kutuyu sarmasını isteriz. Üçüncü düğme olan Wrap Around Object Shape ile metnin, transparan resmin etrafını sarmasını sağlamış oluruz. Bu nedenle biz üçüncü seçeneğe tıklıyoruz. Wrap to seçeneğini değiştirmiyoruz. (Wrap to seçeneği nesnenin hangi tarafının örneğin sol ve sağ gibi metin ile sarılacağını belirler) Type seçeneğini ise path oluşturduysak Photoshop Path, alfa kanalı oluşturduysak Alpha Channel olarak belirliyoruz.

Sayfamızın son halini inceleyelim


Sayfaya grafik alanı ekleyelim


Daha önce kullandığımız bir katmanı arka plan olarak eklemek istersek ilk olarak grafik çerçevesi oluşturmamız gerekir. Bunun için Rectangle Frame Tool (F) ile sayfa boyutunda bir dikdörtgen çerçeve çiziyoruz. Çizilen çerçeveyi sayfanın tam ortasına yerleştirmek için yukarıda bulunan kontrol panelinin hemen en sonundaki düğmeye basarak Align to Page seçeneğine tıklıyoruz. Bu seçenek ile hizalamayı sayfamıza göre yapacağımız belirtmiş oluyoruz. Yatayda ortalamak için Align Horizontal Centers düğmesine, dikeyde ortalamak için Align Vertical Centers düğmesine basıyoruz.

Resmi Ekleyelim


Artık çerçevemize resmimizi ekleyebiliriz. Place seçeneği ile Photoshop dosyamızı seçiyoruz ve istediğimiz katmana
Alt tuşu ile tıklayıp resmi ekliyoruz. Ardından resmi çerçeveye sığdırmak için kontrol panelinden Fill Frame Proportionally düğmesine basıyoruz. Eğer resim en üste yerleşecek olursa resime sağ tıklayıp Arrange seçeneğine oradan da Send to Back seçeneğine tıklayarak en alta göndermeyi sağlayabiliriz. Böylelikle Photoshop katmanları ile InDesign ilişkisini bir dergi sayfası örneğinde kullanmış olduk

 

February 2009

 


Indesign