Photoshop Magazin
 


Paragraf Stillerine Farklı Bir Bakış

01 March 2009 | Sayı: Mar 2009
 
1 2 3 4 5
 Yeni bir doküman açalım


İlk olarak Width (en) ve Height (boy) değerleri 12 cm olan üç sayfa açıyoruz. Son iki sayfayı cd iç şablonu olarak
kullanacağız. (Eğer sayfanın boyutlarını sonradan değiştirmek isterseniz File menüsünden Document Setup seçeneğine tıklayabilirsiniz.)

Dörtgen çerçeve alanı oluşturalım


Araç kutusundan Rectangle Frame Tool (F) aracına tıklıyoruz ve sayfa genişliğinde dikdörtgen çiziyoruz. Çizimi yaparken sağ alt köşede gördüğünüz bilgi kutucuğu, bize çizdiğimiz dörtgen boyutları hakkında bilgi vermektedir. CS4’ün yeniliklerinden biri olan bu özellik, Smart Guides dediğimiz akıllı kılavuz seçeneği sayesinde kullanılmaktadır. Bu seçeneği aktif hale getirmek için View > Grids & Guides menüsünden Smart Guides (Ctrl+U) seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır.

Çerçeve alanını hizalayalım


Çizilen çerçeve alanını hizalamak için kontrol panelinden Align to Spread seçeneğini işaretliyoruz. Bu seçenek hizalamaların yüzyüze sayfalara göre yapılacağını belirtir. Hemen ardından dikeyde ve yatayda merkezleri ortalayan Align Vertical Centers ve Align Horizantal Centers düğmelerine basıyoruz.

Resme efekt uygulayalım

File > Place menüsünden istediğimiz resmi seçili dörtgene yerleştirdikten sonra kontrol panelinden Fill Frame Proportionally kutucuğuna tıklayarak resmi dörtgen içersine
sığdırıyoruz. Eğer resmi çerçeveye ortalamak istersek yine aynı panelden Center Content düğmesine basmamız
yeterli olacaktır.

Resmimize geçiş efekti vermek için ilk olarak Window menüsünden Effects panelini açıyoruz. Paneli açtıktan sonra resmi seçiyoruz ve panelin sağ üst köşesinde bulunan seçenekler düğmesinden Effects, oradan da Gradient Feather seçeneğine tıklıyoruz.
Bu efekti kullanarak resmin görünürden görünmeyene doğru silik bir geçiş yapmasını sağlamış oluyoruz. Gradient seçeneğinde siyah olan yer görünmeyen alanı, kareli transparan olan yer de görünen alanı temsil eder.

Linear ile çizgisel bir geçiş verirken -900 ile geçişin yönünü belirliyoruz. Dilerseniz seçili bir nesneye (yazı veya resim) geçiş efekti vermek için Gradient Feather Tool aracını da kullanabilirsiniz. Bu araç ile verdiğiniz efektin yönünü ve etkisini Effects panelinden değiştirebilirsiniz.

 

Yazıyı biçimlendirelim
Sayfanın sol tarafına Type Tool (T) aracı ile bir metin alanı oluşturuyoruz ve dört satırlık bir yazı yazıyoruz. Yazı çerçevesi ile yazı arasında boşluk bırakmak için kontrol panelinden ilk olarak A (Character Formatting Controls) düğmesine basıyoruz. Bu panel ile yazıyı biçimlendirme ve yazıyı hizalama gibi ayarlar yapabiliyoruz. Yazının sol tarafından boşluk bırakmak için Left Indent kutucuğuna 0,5 cm, sağ tarafından boşluk bırakmak için Right Indent kutucuğuna da 0,5 cm değerlerini giriyoruz.

 

Metin seçili durumdayken yine aynı panelden Align away from spine düğmesine basıyoruz. Bu özellik sayesinde
sol sayfada bulunan sola dayalı bir yazı, diğer sayfaya yani sağ sayfaya taşındığında otomatik olarak sağa dayalı yerleşecektir.
Bu seçenek ile metinlerin konumlarını değiştirirken biçimsel özelliklerinin duruma göre değişmesini sağlayabilirsiniz.
(Bu özelliğin etkisini uygulamanın sonunda göreceğiz.)

 

İlk iki satırın rengini pembe, son iki satırın rengini mavi olarak veriyoruz. Renk değişikliğini metin seçiliyken Swatches panelindeki renklerden birine tıklayarak veya araç kutusundaki Fill düğmesine tıklayarak yapabiliriz. İkinci ve dördüncü satırları da Character Formatting panelinden italik yazı olarak tanımlıyoruz. Son olarak ikinci satırı seçerek satır sonrası sabit bir boşluk vermek için Space After seçeneğine 0,5 cm yazıyoruz. Aynı işlemi dördüncü satır için de gerçekleştiriyoruz.

 

Paragraf stillerini oluşturalım
Paragraf stil penceresini açmak için Window > Type & Tables menüsünden Paragraph Styles seçeneğine tıklıyoruz.
Panelde gördüğünüz Basic Paragraph seçeneğini default (varsayılan) yazı stili olarak kullanıyoruz. Kendi paragraf stilimizi yaratmak için ilk olarak birinci satırı seçiyoruz ve panelin sağ alt köşesinde bulunan Create new style düğmesine basıyoruz. Oluşan Paragraph Style 1 stiline çift tıklayarak Style Name kısmına “pembe isim” yazıyoruz. Ardından ikinci satırı seçip yeni bir stil yaratıp, stilin ismini “pembe açıklama“ olarak yazıyoruz. Aynı işlemleri üçüncü satır için “mavi isim“, dördüncü satır için “mavi açıklama“ şeklinde yapıyoruz.

Bir sonraki stilleri belirleyelim
Her satır için paragraf stillerini belirledikten sonra, sıra geldi stilleri istenilen sıraya sokmaya. Amacımız yazıyı yazıp Enter tuşuna bastıkça, stillerin istenilen sırada değişmesi ve yazının da buna uygun biçimlenmesi. Böylece yazılan her satır için tek tek biçim değişikliği yapmaya gerek kalmayacak...

Stil değişikliğini sağlamak için ilk olarak ekranda hiçbir şeyin seçili olmadığından emin olmamız gerek. Çünkü stillerden birine tıkladığımızda seçili yazının stilini farkında
olmadan değiştirebiliriz.

Şimdi “pembe isim” dediğimiz stile çift tıklıyoruz ve Next Style kutusundan “pembe açıklama” stilini seçiyoruz. Yani Enter tuşuna basıldığında bir sonraki yazının stilinin “pembe açıklama” olmasını istiyoruz. Ok diyoruz ve bu defa “pembe açıklama” stiline çift tıklıyoruz. Bu stilden sonra gelmesini istediğimiz stili “mavi isim” olarak seçiyoruz.
Ayrıca Based On kutucuğundan “pembe isim” stilini seçiyoruz. Bunu yapmamızın amacı “pembe isim” stilinde bir değişiklik yapıldığında, örneğin renk değişikliği gibi, “pembe açıklama“ stilinin de renginin değişmesini sağlamaktır. Yani herhangi bir stili başka bir stile Based On seçeneği ile bağlayabilirsiniz

Aynı işlemleri “mavi isim” ve “mavi açıklama” stilleri için de yapıyoruz. “mavi isim“ stilinden bir sonraki stili “mavi açıklama” olarak belirliyoruz. “mavi açıklama“ stilinde de bir sonraki stili en başa dönmesi için “pembe isim” stili olarak belirliyoruz. “mavi açıklama” stilini Based on seçeneği ile “mavi isim“ stiline bağlıyoruz

Stilleri tekrar tanıtma özelliğini kullanalım
Eğer stillerde herhangi bir değişiklik yaparsanız bu değişikliği otomatik olarak tanıtabilirsiniz. Örneğin ilk satırdaki rengi kırmızı olarak değiştirdiğimizi varsayalım. Hemen “pembe isim“ stilinin yanında bir + işareti çıkacaktır.
Bu işaret stilde artı bir değişiklik yapıldığı anlamına gelir. Bu değişikliği stile kaydetmek isterseniz sağ üst köşede bulunan seçenekler düğmesinden Redefine Style komutuna tıklayabilirsiniz. Bunu denediğinizde göreceksiniz
ki ilk satıra bağladığımız “pembe açıklama“ stili de direkt olarak kırmızı olacaktır.

Stil uygulamalarımızı test edelim
Tüm stil sıralarını belirledikten sonra sıra geldi yazımızı yazmaya. İlk dört satırdan sonra Enter tuşuna basıyoruz ve ilk olarak 0,5 cm olarak belirlediğimiz paragraf boşluğu (space after) oluşuyor. Tekrar Enter tuşuna bastığımızda “pembe isim” stiline geçiyor. Yazıyı yazıp tekrar Enter tuşuna bastığımızda bu defa stil “pembe açıklama“ olarak değişiyor. Bu uygulama ile şunu da biliyoruz ki herhangi bir stilin özelliğini değiştirdiğimizde bu stile bağlı tüm metinler değişecek ve tek tek değişiklik yapmamıza gerek kalmayacak.

Metni sağ sayfaya taşıyalım
Daha önceden yazımızı biçimlendirirken Align away from spine düğmesine tıklamıştık. Şimdi bu seçeneğin nasıl işe yaradığını görebiliriz. Sol sayfadaki metni sağ sayfaya kopyalamak için Alt tuşuna basılı tutuyoruz, aynı hizada taşımak için bir de Shift tuşuna basılı tutuyoruz ve metni sağ sayfaya sürüklüyoruz. Bir kopyasını oluşturduktan sonra metnin otomatik olarak sağa dayalı olarak taşındığını görebilirsiniz

Yuvalanmış stilleri uygulayalım
Son olarak yuvalanmış stilleri uygulayacağız. Bu stil özelliği sayesinde herhangi bir karaktere veya kelimeye kadar ya da bir karakter veya kelime arasında istenilen stilin uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Hemen bir örnekle açıklayalım;
İlk olarak Type Tool (T) ile bir metin alanı oluşturuyoruz
ve “isim : açıklama“ şeklinde yazımızı yazıyoruz. Ardından isim kısmını kalın, açıklama kısmını italik olarak
değiştiriyoruz. Kalın yazıyı seçip Window > Type & Tables menüsünden Character Styles penceresini açıyoruz.
Create New Style düğmesine basarak “isim” adlı bir stil tanımlıyoruz.

Ardından açıklama yazısını seçip aynı yöntemle “açıklama“ stilini tanımlıyoruz.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra metnin tamamını seçip Paragraph Styles penceresinden Create New Style ile yeni bir stil tanımlıyoruz. Bu panelden Drop Caps and Nested Styles seçeneğine tıklıyoruz. New Nested Style düğmesine tıklayarak “isim” stilini seçiyoruz ve : işareti ile diğer stilin bitimi arasında (through) uygulanmasını istiyoruz. Ardından tekrar New Nested Style düğmesine basıyoruz ve “açıklama“ stilini seçiyoruz. Bu stilin de cümle (sentence) ile isim stili arasında uygulanmasını istiyoruz. Through yerine up to seçeneğini kullanırsak stilin bir kelimeye, işarete ya da cümleye kadar uygulanmasını istiyoruz demektir.

 

March 2009

 


Indesign