Photoshop Magazin
 


The Visual Dictionary of Graphic Design - Print and Finish

01 May 2009 | Sayı: May 2009
 
1 2 3 4 5
 

The Visual Dictionary of Graphic Design
Yazar: Gavin Ambrose, Paul Harris
Tür: Grafi k Tasarım
Sayfa: 288
Boyut: 16 x 12,5 cm

Grafik tasarımın engin bir derya olduğunu düşünürsek bu deryanın içinde kaybolmamak için bir pusulaya olan ihtiyacımız da elzem bir şekilde ken-
dini gösterir. Grafik tasarımın görsel sözlüğünü yayın hayatına kazandıran Gavin Ambrose ve Paul Harris’i bir süredir tasarım kitaplarından tanı-
yorsunuz. İkili bu çalışmasıyla diğer kitaplarında olduğu gibi grafi k tasarıma büyük bir katkı sağlamış durumda. Grafi k tasarım terimlerinin etraflı bir marjinler, metin hizalama, yerleştirmeşekilde ele alındığı kitap, amatör ve profesyonel tasarımcılara ek bir kaynak niteliği taşıyor. Farklı sayfa disiplinlerinin tipografi k düzenlemeleri, sayfa rengi gibi unsurların farklı kullanım şekilleri okyucuyunun rahatlıkla anlaya-
cağı türde yazılmış.Adından da anlaşılacağı üzere “Görsel Sözlük” tasarımcıya rehberlik etmeyi hedefl iyor. Kitabın özelliklerinden bahsedecek olursak; ilk dikkat cekici özelliği boyutlarının küçük oluşu. Bu bize cep kitaplarını anımsatıyor. Küçük görüntüsüyle güçsüz bir imaj verebilir, ancak bu durumun sayfalarındaki dolulukla dengede tutulmaya çalışıldığını anlıyoruz. Ayrıca tasarım konusunda merak ett iğiniz tüm terimleri görselleriyle birlikte bulmak insanı şımartan bir ayrıcalık.

 

Print and Finish
Yazar: Gavin Ambrose, Paul Harris
Tür: Print and Finish
Sayfa: 176
Boyut: 23 x 16 cm

Tasarımın en önemli aşaması kimilerine göre değişebilir. Eğer tasarımcıysanız kuşkusuz tasarımınıza yoğunlaşırsınız. İmajlarınızı, yazılarınızı, renk seçimlerinizi ve düzenlemelerini büyük bir titizlikle yaparsınız. Fakat iş bu kadarla bitmiyor. Basım aşaması, tasarımın en önemli noktalarından birini oluşturuyor. Zira mükemmel bir tasarım bile basım aşamasında yaşanan bir başarısızlıktan dolayı berbat olabiliyor.Eğer tasarımlarınızı baskıya gönderiyor ve sorun yaşamak istemiyorsanız bu kitaba kulak verin. Sanat ve iletişim tasarımı alanlarının iki önemli ismi Gavin Ambrose ve Paul Harris’in tasarım serisinin son kitabı olan Print and Finish bu serinin son ve en önemli kitabı diyebilirim. Grafi k ta-
sarımdan iletişim tasarımına bir bütünlük içinde anlatılan her kitabı tasarımcının tüm ihtiyaçlarına cevap olabilecek türde hazırlanmış.

Tüm tasarım aşamalarının ince bir titizlikle ve ustaca anlatıldığı kitapları hatırlayacak olursak Format, Colour, Layout, Image’dan sonra Print and Finish tam bir mutlu son denilebilir. Kitaba içerik açısından yaklaşacak olursak; Basım, ciltleme, üretim, kullanılan kağıdın özellikleri gibi
kısaca tasarımın son aşamasının en mühim unsurları sırasıyla anlatılmış. Matbaa sürecini çok iyi bilmiyorsanız bu kitap oldukça işinize yarayacak diyebilirim

 

May 2009

 


Kitap Köşesi