Photoshop Magazin
 


InDesign’ı Modifiye Edin(Plugin’ler - 2)

01 October 2009 | Sayı: Oct 2009
 
1 2 3 4 5
 

Indesign AutoFit Plugin’ i Indesig çok fazla text özellikliğine sahip bir programdır ve tamamıyla çerçeve mantığıyla çalışır. Indesign içerisinde sadece tek bir çerçeve kullanılır, bu çerçevenin içeriği değişir sadece. Bu içerik görsel olabilir, dolgu olabilir veya text olabilir.Bu plugin text çerçevesiyle ilgili bir plugindir.Siz bir text çerçevesi oluşturduğunuz anda o çerçeve sabit kalır ve siz bir text alanı açmadan Indesign içerisinde yazı yazamazsınız.
Dolasıyla text çerçevesini oluşturduktan sonra içerisine yazı yazdığınızda text çerçevesi yazıya göre otomatik olarak boyutlanmayacaktır.İşte tam bu noktada AutoFit plugin’ i devreye girmekte, asıl görevini açıkladıktan sonra nasıl çalıştığını ve bunun yanında yapabildiği özellikleri inceleyelim.AutoFit pluginini TypeFi firması üretmiş ve ücretisiz olarak kullanıma açmıştır.Plugine ulaşacağımız adres http://www.typefi.com/TypefiAutoFitRegistration

Açılan sayfaya kaydınızı yaptıktan sonra, download linkleri açılacaktır.Plugin’ in download ettikten sonra Indesign kurulum dosyaları içerisinde bulunan Plugin klasörünün içerisine kopyalamınız yeterli olacaktır.

Indesign’ ı açtığınız anda window paneli içerisinde AutoFit plugininin eklendiğini görebilirsiniz.

Örnek bir text alanı açıp içerisine hızlıca Type > Fill with Placeholder Text komutuyla bir otomatik bir yazıyla dolduruyoruz.

Bu örnekte mevcut olan yazıya ekleme yapmak istediğimizde text çerçevesi sabit kalmakta ve sağ alt köşede çerçevenin içerisinde

fazladan text alanı olduğunu belirten bir işaret çıkmaktadır.Bunun böyle olması Indesign çalışma mantığı açısından doğrudur. Ama tercih gereği yazıyla birlikte çerçevenin boyutlanması istenebilir.

Yapılması gereken Window > Typefi > AutoFit komutuyla yeni eklenen AutoFit panelini açmak olacaktır.Text çerçevesini tıklayıp aktif ettiğiniz anda AutoFit paneli aktif olacaktır.

Plugin’ in özelliklerini sırasıyla inceleyecek olursak;

Keep Frame Size : Indesign’ ın kendi ayarıdır.Çerçeve boyutunu sabit tutar. Yazı eklendiğin

de çerçevenin boyutu genişlemez veya daraltmaz.

Resize From Top : Text çerçevesini üst köşesinden sabit tutarak genişletir veya daraltır.

Resize From Center : Text çerçevesini merkezden sabit tutarak üst ve alt köşelerden genişletir ve daraltır.

Resize From Bottom : Text çerçevesini alt köşeden sabit tutarak genişletir ve daraltır.

 

Set The Baseline Gap : Text çerçevesinin boşluğunun ölçüsünü belirler.
Set The Minimum Width : Text çerçevesinin minimum genişliğinin ölçüsünü belirler.
Set The Minimum Height : Text çerçevesinin minimum yüksekliğinin ölçüsünü belirler.
Set The Maximum Width : Text çerçevesinin maksimum genişliğinin ölçüsünü belirler.
Set The Maximum Height : Text çerçevesinin maksimum yüksekliğinin ölçüsünü belirler.
Indesign Text Exporter Plugin’ i Indesign sayfa mizanpaj programıdır. Bundan dolayı genelde yazılar dışarıdan Indesign içerisine alınmaktadır.Tam tersi düşünüldüğünde yani Indesign içerisinden dışarı yazı almak istendiğinde yapılması gereken dışarı aktarılacak yazı seçili hale getirilip, File > Export komutunu kullanmak yeterli olacaktır.


Görüldüğü gibi Rich Text Format (RTF), Text Only (TXT) ve Adobe InDesign Tagged Text formatlarında textleri dışarı aktarabiliriz.Burada unutulmaması gereken mutlaka text seçilmelidir, aksi durumda export türlerinde text seçenekleri görülmeyecektir.Dışarı text aktarma sırasında textleri seçili hale getirmek zorunlu olduğundan bağlantısız text alanları seçilemeyecektir.

Bu noktada Text Exporter plugin’ i devreye giriyor.
Rorohiko LTD. şirketi tarafından ücretsiz olarak sunulan bu plugin’ e http://www.rorohiko.
com/wordpress/indesign-downloads/text-exporter adresinden ulaşabilirsiniz.

Açılan sayfadan ;
- Download APID ToolAssistant for InDesign
- Download TextExporter plug-in dosyalarını download edip Indesign kuru-

lum klasöründeki plugin klasörünün içerisinde kopyalıyoruz.

Indesign’ ı açtığımızda üst barda API menüsünü içerisinde de Text Exporter menüsünü görebiliriz.Bu plugin yardımıyla hiçbir text alanını seçmeden direkt olarak export edebiliriz.

Text Exporter özelliklerine inceleyecek olursak;

API > Text Exporter > Export With Dialog komutuyla export paneli açılır.

Pages : İstenilen sayfaların export edilmesini belirler.

Ignore : Export edilmeyecek özellikleri belirler.

Stories on Master Pages : Master page içe risinde yer alan textlerin export edilmemesini sağlar.

Stories on Pasteboard : Pasteboard üzerinde bulunan textlerin export edilmemesini sağlar.

Invisible Stories : Gizlenmiş textlerin export edilmemesini sağlar.

Stories with less than characters : Girilen adedin altında karakter uzunluğundaki text alanlarının export edilmemesini sağlar.

Export As : Export formatını belirler.

Indesign Seçim Plugin’ i

Indesign içerisinde seçilen nesne ile benzer nesneleri seç komutu bulunmamaktadır.

Örnek vermek gerekirse Illustrator içerisinde Select menüsü altında bulunan benzer nesneleri seç komutları gibi komutlar Indesign içerisinde bulunmamaktadır.Bu özellikleri eklemek için Rorohiko LTD. şirketinin ücretsiz olarak sunduğu LikeFindsLike pluginini inceleyeceğiz.

Plugin’ e
http://www.rorohiko.com/wordpress/indesign-downloads/likefindslike/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Açılan sayfadan ;
- Download APID ToolAssistant for InDesign
- Download TextExporter plug-in dosyalarını download edip Indesign kurulum klasöründeki plugin klasörünün içerisinde kopyalıyoruz.InDesign’ ı açtığımızda API menüsünün altında LikeFindsLike menüsünün eklendiğiniz görülür.Plugin’ in özelliklerini incelersek;

Configure : Seçili nesne ile benzer özelliklere sahip nesneleri seçmek için, benzerlik özelliklerinin ayarları yapılır.

On the same spread : Benzer özellikli objeleri aynı spread üzerinden seçilmesini sağlar.(Spread : Karşılıklı iki sayfa)

On the same page : Benzer özellikli objeleri aynı sayfa üzerinden seçilmesini sağlar.

Same frame as type selected : Seçilen obje ile aynı text özelliklerine sahip objelerin seçilmesini sağlar.

Same width as selected : Seçilen obje ile aynı genişliğe sahip objelerin seçilmesini sağlar.

Same height as selected : Seçilen obje ile aynı yüksekliğe sahip objelerin seçilmesini sağlar.

Same angle as selected : Seçilen obje ile aynı açı değerine sahip objelerin seçilmesini sağlar.

Same fill color as selected : Seçilen obje ile aynı dolgu rengine sahip objelerin seçilmesini sağlar.

Same stroke color as selected : Seçilen obje ile aynı çizgi rengine sahip objelerin seçilmesini sağlar.

Örneğin bir dökümanım var ;


Dökümandaki fotoğrafları birkere de seçmek istendiğinde, öncelikle API > LikeFindsLike > Configure komutuyla gerekli ayarlar yapılır.Bu çalışmada tek fotoğrafı seçtim ve seçtiğim fotoğrafla aynı genişlikteki diğer tüm fotoğrafları seçmek istiyorum.
Configure ayarlarından genişlik değerlerinin aynı olmasını seçtim.Daha sonra bir fotoğrafı seçili hale getirip, API > LikeFindsLike > Select All Similar komutuyla seçtiğim fotoğrafla aynı genişliğe sahip olan tüm fotoğrafları seçebiliyorum.


Bu plugin ile birlikte bu ayki yazımızı tamamladık.Umarım bu pluginler çalışmalarınıza yardımcı olur.Gelecek ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.

 

October 2009

 


Indesign