Photoshop Magazin
 


Metin ve Resim Tabloları

01 October 2009 | Sayı: Oct 2009
 
1 2 3 4 5
 

Uygulamayı yapmaya başlamadan önce ilk olarak tabloların kullanım amaçlarından biraz bahsedebiliriz. Tabloları, metin ve resimleri çerçeveleyen bir biçimlendirici olarak görebilirsiniz. Tablolar görünmesi zorunlu olmayan ve içersindeki nesneleri belirli bir formatta düzende tutan yapılardır. Satır(row), sütun(column) ve bunların kesişmesiyle meydana gelen hücrelerden(cell) meydana gelirler. Tabloların kullanımı baştabirçok kullanıcıya gereksiz gibi gelse de tabloların kullanılmadığı durumlarda nesnelerin yer değiştirmesiyle veya silinmesiyle birlikte düzenin bozulduğu görülebilir. Ayrıca tablolar indesign belgeleri arasında taşınabilir ve değiştirilebilir nesnelerdir.

Resim Tablolarına Giriş

Yapacağımız çalışmada bize verilmiş dört kitap resmi ve bu resimler hakkında genel bir açıklama metni var. Biz de bu çalışmayı hayali bir derginin “En Çok Beğenilen Kitaplar“
köşesi için hazırlayacağız. Artık başlayabiliriz...


Tablo Ekleyin


Oluşturacağımız yeni tablo mutlaka bir metin kutusu içinde yer almalı. O nedenle ilk olarak Type Tool(T) aracına tıklıyoruz ve bir çerçeve çiziyoruz. Text frame boyutları için hesaplama yapıyoruz. Resimlerimizin genişliği 50 mm olsun diyoruz. İki sütun yapısı düşündüğümüze göre biraz da aralarında 3 mm boşluk olsa yeter diyoruz ve ayarlamaya başlıyoruz.

Object>Text Frame Options seçeneğine tıklıyoruz ve karşımıza çıkan pencereden Nubers seçeneğini 2 yaparak sütun sayısını 2 ye çıkartıyoruz. Gutter seçeneği ile sütunlar arasındaki boşluğu 3 mm olarak belirliyoruz. Width değerini ise bir sütunun genişliği olarak 50 mm veriyoruz.Text Frame’in soldaki sütununa Type Tool(T) ile çift tıklıyoruz ve imleç yanıp sönerken Table>Insert Table diyoruz.Karşımıza çıkan pencereden satır sayısını 16 olarak belirliyoruz. Bunun nedeni ilk satıra resim, diğer üç satıra açıklama şeklinde dört kitap için gerekli olan bilgileri 16 satıra yerleştirebilmemizdir.Ok diyoruz. Tablomuzun son görüntüsü aşağıdaki gibi olmalıdır.

Type Tool ile Seçim Yapın

Type tool aracı seçiliyken satırları seçmek için tablonuza yaklaştığınızda imleciniz aşağıdaki görüntüyü alır ve aşağıya doğru farenizi sürüklerseniz birden fazla satır seçmiş olursunuz.Sütunları seçmek için;


Tüm tabloyu seçmek için;şeklinde imlecinizi kullanabilirsiniz.


Table Panelini Kullanın


İlk olarak hücrelerin uzunluklarını değiştirmekten başlayabiliriz. Dikkat ederseniz hücrelere birşeyler yazmayı denediğinizde alt satıra geçtikçe hücre uzunluğu da artmaktadır.Demek ki tablomuzda otomatikman genişleyen bir hücre yapısı mevcut. Bu özellik At Least dediğimiz özelliktir. İsterseniz hücrelerinizin uzunluğunu içindeki nesnenin büyüklüğüne göre değiştirebilirsiniz ya da biraz sonra yapacağımız gibi sabitleyebilirsiniz.Window>Type&Tables>Table (Shift F9) panelini
ekrana getiriyoruz. Çalışmamız boyunca bu panelin açık olması iyi olacaktır.Biraz önce gösterdiğim seçim yöntemiyle tüm tabloyu seçiyoruz. Table>Select>Table menüsünü de kullanabilirsiniz. Table panelinden At Least yerine Exactly değerini seçiyoruz.Bunun nedeni hücrelerin nesneye göre boyutlanmaması, yani hücre boyutlarının sabit kalmasıdır. Özetlersek At Least istediğiniz en az boyutları, Exactly tam olarak değişmeyecek boyutları verir.Şimdi her satırı tek tek seçip boyutları belirliyoruz.Uzunlukları sırayla 35 mm, 6 mm, 6 mm, 6 mm giriyoruz. Ardından bu sırayı 3 defa daha tekrarlıyoruz.6 mm’lik büyüklükler için satırları tek tek seçmek yerine daha önce gösterdiğimiz yöntemde olduğu gibi Type Tool ile bir satırı seçtikten sonra aşağıya doğru sürükleyerek üç satırı seçip değeri giriyoruz.

Tablo aşağıda olduğu gibi tamamlanacaktır.Şimdi denemeniz gereken text frame’i köşe-

lerinden tutup çekerek uzatmanız veya kısaltmanız. Hücrelerin nasıl tablo içersinde düzenini bozmadan yerleştiğini görebilirsiniz.Yani sayfanızdaki düzene göre tablonuzurahatlıkla kullanmanız mümkün.

Cell Options Penceresini Kullanın

Şu ana kadar 16 satırlık bir tablo oluşturduk ve her saturun uzunluğunu Exactly değeri ile kesin ölçülerle belirledik. Şimdi yapmamızgereken işlemleri Cell Options penceresini kullanarak yapacağız.
Tüm tabloyu seçiyoruz ve Table>Cell Options>Text menüsüne tıklıyoruz. Dilerseniz ekranda açık olan Table panelindeki seçenekler düğmesinden de bu menüye ulaşabilirsiniz.Varsayılan durumda hücre içinde nesnelerin haricinde boşluklar bulunur. Biz hücre içi boşlukların bulunmasını istemediğimiz için tüm Cell Insets değerlerini 0 mm olarak değiştiriyoruz.Bir de Clip Contents to Cell değerinİ işaretliyoruz. Bu seçenek hücre içine yerleşecek olan ve hücre boyutlarından büyük bir nesne için kırpma işlemini uygulayacak.Bu seçenek önemli. Çünkü hücrelerimiz Exactly olarak kesin boyutlarla belirlendi. At Least seçeneği kullanılsaydı hücreler otomatikmanboyutlanacağı için bu seçeneği işaretlemeye gerek kalmazdı. Ok diyerek pencereyi kapatıyoruz.

Word Belgesini Yerleştirin

File>Place (Ctrl+D) menüsüne tıklıyoruz ve açıklamaların olduğu word belgesini çalışmamıza
ekliyoruz.Şimdi metin içersinde bir kelimeyi işaretleyerek (Type Tool) bir kaç satır alta sürükleyerek
taşımayı denemenizi istiyorum. Eğer bunu denediyseniz ve yapamadıysanız bazı ayarlar yapmamız gerekecek. Edit>Preferences(Ctrl+K)>Type penceresinden Enable in Layout View seçeneğini aktif hale getiriyoruz. Şimdi metinlerin yerini sürükleyip bırakarak değiştirebilirsiniz.

Sıra geldi kitaplar hakkındaki bilgileri tabloya aktarmaya. İlk kitabın ismini Type Tool ile işaretliyoruz ve ilk 6 mm’lik satıra sürükleyip bırakıyoruz. Diğer tüm bilgileri bu şekilde hücrelere taşıyoruz.

Hücreleri Biçimlendirin

Eğer dikkat edecek olursanız tablomuzdaki yazıların iyi ortalanmadığını görebilirsiniz.

Bunu düzeltmek için tüm tabloyu seçtikten sonra Table>Cell Options>Text penceresini tekrar açıyoruz. Hemen yapacağımız değişiklikleri görmek için Preview seçeneğini aktif hale getiriyoruz.

Align seçeneğini Align Center ile değiştirerek metni hücreye ortalıyoruz. Offset seçeneğini ise satır boşluğunu büyük harflerin uzunluğuna göre belirleyecek olan Cap Height seçeneği ile değiştiriyoruz. Sonuç:

Cell Options penceresini kapatmadan önce tablomuzun görünen çizgilerini yok etmek için Strokes and Fills sekmesine tıklıyoruz ve Weight değerini 0 (sıfır)olarak değiştiriyoruz. Yani tüm tablo seçiliyken hem yazıları ortalamış hem de çizgilerin kalınlığını sıfırlamış oluyoruz. Ok diyerek pencereyi kapatıyoruz.
Not: Çalışma alanının çizgilerle görünmesi için Preview (W) moda geçmeyi unutmayın.


Hücreleri Renklendirin

Şimdi açıklama hücrelerini renklendireceğiz.
Window>Swatches ile paneli ekrana getiriyoruz.
Panelden bir renk seçip (renk koyu ise Tint değerini düşürebiliriz) hücreye bu rengi sürüklüyoruz. Rengin tonunu Tint ile değiştirdiyseniz hemen solunda bulunan ve değişen rengi gösteren küçük kutucuğu hücreye sürükleyebilirsiniz.

Eğer hücre sayısı fazlaysa bu yöntemle renkleri sürüklemek uzun ve yorucu olabilir. Bunun için en iyi araç Eyedropper Tool(I) aracıdır. Kitap isimleri bölümünü renklendirdikten sonra şimdi yazar isimleri bölümü renklendireceğiz. İlk yazar ismi alanını sürükleme yöntemi ile renklendiriyoruz. Ardından Eyedropper tool aracına tıklıyoruz ve en son renk verdiğimiz hücreye tıklayarak özelliklerini alıyoruz. Ardından tek tek diğer hücrele-


re tıklayarak renk özelliklerini aktarıyoruz.
Not: Hangi araç aktif olursa olsun boşluk tuşuna basarak sayfa üzerinde hareket edebilirsiniz.Eyedropper aracı seçiliyken Alt tuşuna basılı tutarsanız tekrar özellik alma moduna geçer.

Resimleri Tabloya Yerleştirelim

Resimleri yerleştirmek için sadece File>Place yöntemini kullanacağız. Ancak dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Birincisini deneyelim. Type Tool aracını seçip ilk resim yerleştireceğimiz hücrenin içine tıklıyoruz. Hemen Table panelinden Align Top düğmesine basıyoruz.

İmleç yanıp sönerken File>Place ile resmi seçiyoruz. Eğer aşağıdaki kırmızı düğmeyi görüyorsanız ekrana getirdiğiniz resim sığmamış demektir. Bu durumda hemen işleminizi Ctrl+Z ile geri alın. Not: Resminiz hücre uzunluğunda ise otomatik olarak yerleşecektir.


Geri aldıktan sonra imlecinizde getireceğiniz resim görüntülenecektir. Hücreden biraz daha küçük olmak üzere ama tablonun dışında farenizi sürükleyin. Resim ekrana gelecektir.
Şimdi resim seçiliyken Edit>Cut seçeneğine tıklayın. Type tool aracı ile tekrar ilk hücrenin içine çift tıklayın. Edit>Paste seçeneğine tıklayarak resmi hücreye getirin.

Yukarıdaki araç çubuğundan Fill Frame Proportionally seçeneğine tıklayın.

Ardından Selection Tool(V) aracına tıklayın. Resmin köşesinden tutup çekerek (Shift tuşuna basılı tutarak) resmi hücre uzunluğunu geçmeyecek şekilde büyütün. Tekrar Fill Frame Proportionally ile resmi çerçevenin içine sığdırın.

Resime tıklayarak çerçeveyi sağa doğru genişletip tekrar Fill Frame Proportionally seçeneğine tıklarsanız resim geniş çerçeveye sığacaktır. Direct Selection Tool (A) ile resmin görünmesini istediğiniz alanı çerçevenin içine yerleştirebilirsiniz.

Umarım sizin için yararlı bir bilgi olmuştur.

Herkese afiyet olsun ;)

 

October 2009

 


Indesign