Photoshop Magazin
 


ActionScript 3.0 ile Bitmap Filters

01 December 2009 | Sayı: Dec 2009
 
1 2 3 4 5
 

Bitmap Filters

Filtrelerle çalışırken 2 farklı filtre kullanımından bahsedebiliriz: temel ve gelişmiş... Photoshop’u ele alırsak temel filtreler hızlı bir şekilde kullanabileceğimiz layer stilleri, gelişmiş filtreler ise Photoshop’un Filters menusünde bulunan çok daha fazla sayıdaki filtrelerdir. Bu yazıda ise temel filtreleri ele alacağım.

Temel Filtreler

Bu gruptaki filtreleri DropShadow, Blur, Glow, Bevel, GradientGlow ve GradientBevel olarak söyleyebiliriz. ActionScript ile bu filtreleri kullanırken ilk önce filtreyi özellikleriyle beraber tanımalamalı ve daha sonra tanımladığımız bu filtreyi istediğimiz nesneye uygulamalıyız. İlk örneğimiz bir DropShadow filtresi olacak. Çizmiş olduğumuz kare_mc örnek isimli kare sembolüne bir gölge ekleyeceğiz. DropShadow Filtresi Her ne kadar benim pek sevmediğim bir filtre de olsa DropShadow filtresi en çok kullanılan filtreler arasındadır. Bu filtreyi ActionScript ile kullanmak ne-


redeyse grafik programlarında kullanmak kadar basittir. Yapılması gereken önce istediğimiz
isimde bir filtre tanımlamak ve daha sonra bu filtreye görmek istediğimiz özellikleri
eklemek. DropShadow filtresinin tanımlayacağımız özellikleri şu şekildedir:

distance : konumu
blurX : x konumundaki fluluk değeri
blurY : y konumundaki fluluk değeri
alpha : görünürlük değeri

Filtremizi tanımladıktan sonra geriye sadece tanımladığımız bu filtreyi istediğimiz nesne de kullanmak kaldı. Bunu yapmakta son derece basittir.

İşte hepsi bu! Artık kare sembolümüzde bir DropShadow etkisi oluşmuş durumdadır.

Blur Filtresi

En sık kullanılan ikinci filtre olarak blur filtresini söyleyebiliriz. Hatta benim için birinci sırada gelir :)

Bu örneği yapmak için ise brush tool ile rastgele bir çizim yapın. Daha sonra yaptığınız bu çizimi MovieClip olarak sembole dönüştürdükten sonra cizim_ mc örnek ismini vererek kod yazmaya hazır hale getirin.

Blur filtresini kullanırken değer olarak x ve y konumlarındaki fluluk değerini girmemiz yeterli olacaktır.

Glow Filtresi

Nesnelerin etrafında oluşturulan ışık etkisini Glow filtresi ile elde edebilirsiniz. Bu filtreyi kullanmak içinde yine kare_mc isimli sembolü kullanabilirsiniz.Glow filtresinde tanımlayacağımız özellikleri ise şu şekildedir:

color : renk ayarı 0xrenkKodu şeklinde
blurX : x konumundaki fluluk değeri
blurY : y konumundaki fluluk değeri
alpha : görünürlük değeri

 

Glow filtresinin kullanımı da aynı diğer filtreler gibidir.

Bevel Filtresi

Nesneler üzerine kabartma efekti uygulamak için ise Bevel Filtresini kullanabilirsiniz. Bu filtre içinde yine kare_mc isimli sembolü kullanacağız. Bevel filtresinde ise hiçbir özellik tanımlamadan direk filtreyi kullanacağız. Böylece filtrenin varsayılan değerlerini kullanarak oluşan etkiden yararlanacağız.

Hiçbir değer vermediğiniz takdirde kullandığınız filtrenin varsayılan değerleri karşınıza çıkaraktır. Bir sonraki sayıda gelişmiş filtreler ile sizlerle olacağım.

 

December 2009

 


ActionScript