Photoshop Magazin
 


Recolor Artwork

01 December 2009 | Sayı: Dec 2009
 
1 2 3 4 5
 

Adobe Illustrator, renklerle çalışmak için kullanabileceğiniz pek çok araç içermektedir.Bunlardan biri de Recolor Artwork iletişim
kutusudur.

Recolor Artwork
Recolor Artwork iletişim kutusu renk grupları oluşturmak, renk grupları düzenlemek, objedeki renkleri yeniden atamak veya kaldırmak
için kullanılır.

Belirli bir belge için oluşturduğunuz tüm renk grupları, Recolor Artwork iletişim kutusunun Color Groups alanında ve Swatches panelinde görüntülenir. Bu renk gruplarını istediğiniz zaman seçip kullanabilirsiniz. Recolor Artwork iletişim kutusuna, renk verilmiş
bir obje seçiliyken Edit > Edit Colours > Recolor Artwork menüsünden veya Swatches panelindeki bir renk grubunun klasör simgesine çift tıklayarak girilebilir.

 

Genel bakış
Recolor Artwork iletişim kutusunun alt kısmındaki Recolor Art (Resmi yeniden renklendir) seçeneği, seçilen objedeki renklerin önizlemesini sağlar ve Recolor Atrwork iletişim kutusunu kapattığınızda resmin yeniden renklendirilip renklendirilmeyeceğini belirler.
Recolor Artwork iletişim kutusunun temel alanları şunlardır:
Edit (Düzen): Yeni renk grupları oluşturmak veya mevcut renk gruplarını düzenlemek için kullanılır. Harmony Rules (Uyum kuralları) menüsünü ve renk tekerleğini kullanarak renk uyumuyla ilgili denemeler yapabilirsiniz.
Renk tekerleği, uyumlu renklerin birbiriyle olan ilişkisini gösterir. Renk çubukları ise, ilgili renk değerlerini tek tek görmenizi ve değiştirmenizi sağlar.


Ayrıca Edit sekmesi aracılığıyla parlaklığı ayarlayabilir, renk gruplarını kaydedebilir ve seçilen objedeki renklerin önizlemesini görebilirsiniz.

 


Assign (Atamak): Bir renk grubundaki renkelerin resminizdeki orijinal renklerle nasıl değiştirileceğini görüntülemek ve kontrol etmek için, resmin geçerli renk grubuyla yeniden renklendirilme şeklini kontrol etmek için veya mevcut objedeki renkleri azaltmak için kullanılır. Assign (Atamak) sekmesi, dökümanda bir obje seçili değilse pasiftir.
Geçerli renklerin hangi yeni renklerle değiştirileceğini, spot renklerin korunup korunmayacağını ve renklerin nasıl değiştirileceğini belirleyebilirsiniz (Örn: Renkleri tümüyle değiştirebilir veya parlaklık değerini koruyarak
renk değerlerini değiştirebilirsiniz).


Color Groups (Renk Grupları): Açık dökümana ait kaydedilmiş tüm renk grupları listelenir. Bir renk grubunu kaydettiğinizde söz konusu grup bu listeye eklenir. Color Groups listesini kullanarak mevcut renk gruplarını düzenleyebilir, silebilir ve yeni renk grupları oluşturabilirsiniz. Burada yapılan tüm değişiklikler Swatches panelinde de görünür.


Seçilen renk grubu, geçerli durumda hangi grubun düzenlendiğini gösterir. İstediğiniz renk grubunu seçebilir, düzenleyebilir ya da seçilen resmi yeniden renklendirmek için kullanabilirsiniz.


Renk grubu oluşturun Recolor Artwork iletişim kutusunda, bir temel renk ve bir uyum kuralı (Harmony Rules)seçerek yeni bir renk grubu oluşturabilirsiniz.Uyum kuralı , gruptaki diğer renkleri oluşturmak için seçilen temel rengi kullanır.
Recolor Artwork iletişim kutusunun sağ tarafındaki Show colour grop storage (Renk grubu deposunu göster) simgesine tıklayarak
Color Groups listesini açın. Düzenlediğiniz renklerden bir renk grubu oluşturmak için New Colour Group (Yeni renk grubu) simgesine tıklayın. Color Gropus listesinde yeni renk grubu oluşacaktır. Yeni renk grubunun adına çift tıklayarak açılan Edit Name (Ad düzenle) iletişim kutusundan renk grubuna isim verebilirsiniz. OK butonuna tıklayarak Recolor Artwork iletişim kutusunu kapattığınızda yeni oluşturduğunuz renk grubu Swatches panelinde görüntülenecektir.

 

Seçilen objeye yeni renkler atamak
Yeniden renklendirmek istediğiniz objeyi seçin, Edit > Edit Colors > Recolor Artwork komutunu seçin, Recolor Artwork iletişim kutusundaki Assign sekmesini kullanarak yeni renkler atayın. Eğer objeye bir renk grubundaki renkleri atamak isterseniz:
• Color Groups listesinden bir renk grubu seçin.
• Harmony Rules menüsünden yeni bir uyum kuralı seçerek yeni bir renk grubu oluşturun.Eğer yeni bir renk grubu oluşturursanız, Edit sekmesine geçerek renkler üzerinde ince ayar yapabilir ve tekrar Assign sekmesine geçebilirsiniz. Şayet bir kaç renk üzerinde ayarlamalar yapmak isterseniz; ilgili rengi seçip renk sürgülerini kullanarak bu rengi düzenleyin.

Seçilen objedeki renkleri yeniden atamak
Renkleri yeniden atamak için şu işlemlerden birini uygulayın:
• Mevcut bir rengi farklı bir renge atamak için Current Colors (Mevcut Renkler) sütunundaki rengi, kullanmak istediğiniz yeni bir renkle bitişik olacak şekilde yukartıya ya da aşağıya doğru sürükleyin. Eğer satırda birden fazla renk varsa ve bunların
hepsini taşımak istiyorsanız, satırın solundaki seçme çubuğunun üzerine tıklayarak yukarı veya aşağı doğru sürükleyin.
• Current Colors (Mevcut Renkler) sütunundaki farklı bir satıra yeni renk atamak için New (Yeni) sütunundaki yeni rengi yukarı ya da aşağı doğru uygun konumda sürükleyin.
• Current Colors sütunundaki bir satırı yeniden atama işleminin dışında tutmak için ilgili rengi seçin ve Excludes Selected Colors So They Will Not Be Recolored (Seçilen renkleri yeniden renklendirilmemeleri için dışlar) butonuna tıklayın.
• Renkler arasında rastgele olarak yeniden atamak için Randomly Change Color Order (Renk sırasını rastgele değiştir) butonuna tıklayın. Bu durumda New sütunundaki renkler, Current Colors sütunundaki farklı satırlarla rastgele olarak eşleştirilir.
• Current Colors sütununa satır eklemek için New Row (yeni satır) düğmesine tıklayın.

1- Set current color as the base color (Baz rengi olarak ayarla):
Renk uyum kuralları için baz alınan rengi gösterir.
2- Harmony Rulers (Uyum kuralları): Seçtiğiniz renge göre hazır uyum kurallarını barındıran menü.
3- Get Color From Selected Art (Seçilen objedeki rengi getir): Bir obje seçiliyken Swatch panelindeki herhangi bir renk grubuna tıklayarak Recolor Artwork iletişim kutusuna girdiğinizde bu butona tıklayarak seçili objenin rengini iletişim kutusuna çağırmanıza olanak sağlar. Herhangi bir obje seçiliyken Edit > Edit Color > Recolor Artwork komutuyla giriş yapmak yerine kullanılabilir.
4- Save changes to color group (Renk grubu üzerinde yapılan değişiklikleri kaydet)
5- New Color Group (Yeni renk grubu oluştur)
6- Delete Color Group (Renk grubunu sil)
7- Preset (Önceden belirlenmiş): Uymluluk renklerini Adobe Illustrator’ün hazır renk kütüphanelerindeki herhangi bir renk kitaplığından otomatik olarak seçer.
8- Color Reduction Options (Renk azaltma seçenekleri): Uymluluk renklerini Adobe Illustrator’ün hazır renk kütüphanelerinden seçerken ayar yapmanıza olanak sağlar.
9- New Row (Yeni renk satırı ekle)
10- Excludes Selected Colors So They Will Not Be Recolored (Seçilen renkleri yeniden renklendirilmemeleri için dışla)
11- Seperate colors into different row (Farklı satıra ayrı renk)
12- Recolor Art (Resmi yeniden renklendir) seçeneği, seçilen objedeki renklerin önizlemesini sağlar ve Recolor Atrwork iletişim kutusunu kapattığınızda resmin yeniden renklendirilip renklendirilmeyeceğini belirler.
13- Randomly Change Color Order (Renk sırasını rastgele değiştir)
14- Click on colors above to find them in the arttwork (Artwork üzerinde renkleri bulmak için tıklayın): Seçili rengin dökümanda hangi objede kullandığınızı gösterir.
15, 16, 17- Display (Göstermek): Renk tekerleğini farklı şekillerdeki görüntüleri.
18- Adjust Brightness (Parlaklık ayarı)
19- Add Color Tool (Renk aleti ekle)
20- Remove Color Tool (Renk aleti sil)
21- Link / Unlink harmony colors: Renk aletlerinin birbiriyle koordine ya da bağımsız hareket etmesini sağlar.

 

December 2009

 


Illustrator