Photoshop Magazin
 


After Effects Genel Bakış - 1

01 January 2010 | Sayı: Jan 2010
 
1 2 3 4 5
 

After Effects Panelleri

After Effects programı açıldığı anda en çok kullanılan paneller hazırlanmış şekilde bizi karşılar.

Sıklıkla kullanılan panelleri sırasıyla açıklayacak olursak;

Composition Paneli :

Genel anlamıyla After Effects projesini bütün bir film olarak düşünürsek bu filmi oluşturan küçük klipler olarak tanımlanabilir. After Effects içerisine farklı bir çok nesne import edilebilir. Bu import edilen nesnelerden Compositionlar oluşturabilir, oluşturulan bu compositionlar birleştirelerek bütün bir başka composition oluşturulabilir. Bu açıklama biraz karışık gelebilir, şöyle örnekleyecek olursak. Illustrator ile bir asker çizdiniz, daha sonra bu çalışmayı After Effects içerisine alarak hareket verdiniz. Bu hareket verdiğiniz asker çizimi bir composition olarak After Effects içerisinde durduğunu varsayalım. Composition’ ı kopyalayıp çoğaltarak yeni bir composition oluşturulabilir.

Böylece tek bir asker çiziminden hızlıca bir ordu oluşturabilir. Flash kullananlar için Movie Clip kavramının tam karşılığı Composition kavramıdır dediğimizde daha rahat kavrayacaklardır.

Project Paneli :

After Effects ile çalışırken çalışma mantığı gereği, proje de kullanılacak nesneler genellikle dışarıdan getirilmektedir. Dışarıdan getirilen nesneler Project paneli içerisinde görünür, saklanır ve organize edilir. Project paneli içerisinde bulunan nesnelerin isimleri, boyutları, uzunlukları, çeşitleri ve özellikleri görülebilir.

Bunun yanında After Effects içerisinde üretilmiş olan composition’ larda Project paneli içerisinde saklanmaktadır. Project paneli yeni bir Composition oluşturmak içinde kullanılmaktadır.

Effects & Presets :

After Effects programı adında anlaşılacağı gibi effect üretmek için kullanılan bir program, bu sebele en çok kullanılan panellerden biri diyebiliriz Effects & Presets paneli için. Çalışma mantığı effect uygulanacak nesne seçilir ve Effects & Presets panelinden Effects seçilir ve uygulanır. Panelin adı içerisinde Presets bulunmasının sebebi After Effects içerisinde hazır effect setleri bulunmaktadır. Bu hazır setler seçilerek hızlıca nesnelere effect sahnesi uygulanır.

Timeline :

After Effects içerisinde nesneleri zamana ve akışa göre sıraladığımız paneldir. Kısaca en önemli panelleri tanımaya çalıştık.Birlikte basit bir çalışma hazırlayarak, After Effects’ te çalışmaya başlayalım.

Çalışma

Hazır bir Preset kullanarak bir background ve üzerine bir yazı hazırlamaya çalışalım. “Create new Composition” komutuyla zeminde kullanmak amacıyla bir Composition oluşturalım. Karşımıza oluşturulacak Composition ayarları için bir panel açılır.

Preset :

Ayarları ile kullanılacak video formatı belirlenir. Türkiye’ de kullanılan format PAL formatını seçilir. Burada PAL seçilidikten sonra diğer tüm değerler değişecektir. PAL formatı 25 FPS (Frame Per Second) değerine sahiptir.

Duration :

Bu pencereden oluşturulan composition’ ın süresi belirlenir.

Saat : Dakika : Saniye : Frame

 

Bu alandaki süre tanımlaması :

Olarak tanımlanır. Bu alana süre girerken istenen süre ilgili alanlara yazılır. Maksimum 3 saat süre girilebilir. Kısayol olarak süre girmek için, ilgili alana örnek verecek olursak;

2 saat süre girmek için 2... yazılır,

2 dakika süre girmek için 2.. yazılır,

2 saniye süre girmek için 2. yazılır,

2 frame süre girmek için 2 yazılır. Bu örnek için 30 saniye süre belirledik.

Onaylandıktan sonra Composition açılır. Benim çalışmamda zemin rengi siyah renk görünmekte ama gerçekte transparan durumdadır. Zemin rengi istenirse Composition Menüsünden Background Color komutuyla değiştirilebilir. Unutulmamalıdır ki sadece görünüm değişecektir, Composition gene transparan kalacaktır.

Transparan Gridler görüntülenmek istenirse, Composition panelinin altındaki “Toogle Trancparency Grid” komutuyla açılır. Oluşturduğumuz composition üzerine Effects & Presets menüsünde bulunan*Animation Presets başlığı altındaki hazır animasyonlardan uygulayacağız.

Menüden Octagon (8)’i seçiyor, Radius değerini istediğimiz bulanıklık etkisini yakalayayakalayana kadar artırıyoruz. Brightness değerinide yükselttikten sonra OK diyerek efektimizi seçimimize uyguluyoruz. Işığın yoğunluğunu ayarlayın Alanımız hala seçili durumdayken Image > Adjustments > Curves ile bulanık alanlarımız için ışık yoğunluğunu ayarlıyoruz. Bu bölümde ki tüm animasyonları hızlıca tüm nesnelere uygulayabiliriz.

Backgrounds klasörüne tıklandığında birçok hazır animasyon açılır.

Görüldüğü gibi burada bir çok hazır animasyon bulunmaktadır.

Bu effectlerin ön izlemeleri görülebilir. Yapılması gereken Effects & Presets panel menüsünden Browse Presets komutuyla Bridge üzerinden ön izlemeleri görülebilir. İstenilen Animation Presets seçilir. Composition’ a uygulamak için yapılması gereken Bridge içerisindeyken sadece istenin

len Preset’ e çift tıklamaktır. Timeline paneli üzerindeyken klayve kısayollarından “Space” komutuna tıklandığında timeline başlığı hareket etmeye başlayacaktır ve animasyon oynayacaktır. Bu noktada timeline kısayollarından bahsetmek gerekirse;

SPACE : Oynat , Dur.

HOME : Başa alma.

END : Sona alma.

Bu aşamayla birlikte animasyonumuzun zemini hazırlamış olduk.

Bundan sonraki aşamada zeminin üzerine bir yazı yazacağız. Toolbox üzerinde bulunan type aracını ala-

rak zemin üzerine tıklayıp yazımızı yazıyoruz.

Type aracı ile zemin üzerine tıklandığı anda Timeline paneli incelendiğinde, yeni bir Type layer eklendiği görülür. Yazı üzerinde istenilen tipografi ayarları Window > Character paneli açılarak düzenlenebilir.

Yazı tamamlandıktan sonra, Animasyon uygulanacak

nesne veya layer seçilir. Effect & Presets panelinden Animation Presets klasörü altında Text klasörüne tıklandığında birden çok hazır Text animasyonları görülür.

Yine bu animasyonlarınd ön izlemeleri görülebilir. Yapılması gereken Effects & Presets panel menüsünden Browse Presets komutuyla Bridge üzerinden ön izlemelere bakmaktır.

Bridge ön izleme sırasıda istenen animasyon üzerine çift tıklandığında animasyon direkt, seçili text üzerine aktarılır. Bu komut ile birlikte projemizi tamamlamış bulunuyoruz.

Herkese mutlu yıllar.

Hoşça kalın.

 

January 2010

 


Kitap Köşesi