Photoshop Magazin
 


Adobe Illustrator CS5 Yenilikleri

01 May 2010 | Sayı: May 2010
 
1 2 3 4 5
 


Düzenlenebilir Çizgi Kalınlıkları
Çizgilerimizin kalınlıklarını yol boyunca farklı boyutlarda ayarlayabiliyoruz. Yol boyunca farklı boyutlar verebiliriz. Daha önce fırçalar yardımıyla yapmaya çalıştığımız işlemleri artık Width Tool ile kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmekteyiz.

Şekilde görünen nesnenin çizgilerini düzenlemek istersek Araç Kutusundan Width Tool aracını alıp, çizgiler seçili haldeyken rahatlıkla müdahalelerde bulunabiliriz. 


Width Tool ile çizginin üzerine geldiğimizde çizgi üzerinde beyaz bir nokta Width Tool’ u takip edecektir. Müdahale etmek istediğimiz alanın üzerine geldiğimizde mouse’u basılı tutarak istediğimiz kadar çizgi kalınlığını arttırıp azaltabiliriz. 


Örnek şekil üzerinde ben üst kenar çizgisinin tam ortasından basılı tutarak mouse’ su çizgiyi genişletebiliriz. Şekildeki durumdayken nesne, üzerine tekrar Width Tool ile giderek oluşturduğumuz kalınlığı değiştirebiliriz.

Bunun yanında çizgi üzerinde Width Tool ile ilerleyerek çizgi kalınlığı değiştirmek ama- cıyla başka noktalarda belirleyebiliriz.

Width Tool’ lu (Mac için Option Windows için Alt) tuşuna basılı tutarak kullandığımızda kalınlık değiştirme özelliği tek yöne doğru hareket eder.

Kesikli Çizgilerin Hizalanması
Çizgi özelliklerinde bir yenilikte kesikli çizgiler üzerine gelen yenilikler.

Örnek şekili incelediğimizde P ve M harfle- rinin köşe noktalarına kesikli çizgilerin tam oturmadığı fark ediyoruz. Kesikli çizgilerin dolu bölümlerinin köşelere gelmesini ister- sek Stroke panelinden çizgi hizalama özel- liğini aktif hale getirmemiz yeterli olacaktır.

Bu işlem sonrasında köşelere tamamen hiza- lanacaktır, kesikli çizgiler.

Yeni Çizim Modları

Alışılmış çizim normal çizim modu dışında iki farklı çizim modu Illustrator CS5 içerisine ek- lenmiş.

Draw Behind
Araç kutusunun altından aftif hale getirdi- ğimiz Draw Behind modu ekranda var olan nesnelerin altına çizilmesini sağlar. Bu mode aktif hale ise kısaca ilk çizdiğiniz nesne her zaman üste kalacaktır. Başka bir deyişle alış- tığımız normal çizim modunun tam tersi durumundadır.

Draw Inside Ekranda aktif olan şeklin içerisine çizim ya- pımasını sağlar. Herhangi bir şekil seçili iken aktif edilebilir.

Aktif edildikten sonra çizilecek tüm şekiller, seçili olan şeklin içerisine çizilir. Illustrator içerisinde var olan ve şekilllerin üzerine uygulanan Clipping Mask tekniğinin önceden hazırlanmış hali diyebiliriz.

Bu çizim modu ile Yapıştırma (Paste) işlemin- de de aktif olacaktır. Herhangi bir nesneyi kesip (Cut) yapıştırdığımızda aktif olan nesnenin içerisine yapışacaktır.

Yine aynı mantık üzerinden dışarıdan bir nesne çağırıldığında Place komutu ile seçili olan şeklin içerisine yerleşecektir.


Shape Builder Tool

Shape Buider Tool birden çok şeklin birleştirilmesi veya ayrılması ile ortaya yeni şekiller çıkarmak için geliştirlmiş bir araçtır.  Pathfinder paneli mantığında çalışmaktadır, Pathfinder panelinden çok daha hızlı ve kolay bir şekilde.


Örnek şekilde iki kare mevcut bunları birleştirebiliriz, kesişim alanlarını bırakabiliriz , üstekini alttakinden veya tam tersini alttakini üsttekinden çıkartabiliriz. Yapmamız gereken shape builder tool ile kalmasını istediğimiz alanın üzerini çizmek.


Shape builder tool kullanırken Mac (Option), Windows (Alt) komutununa basarak kullandığımızda ters çalışır yani ekleme değil çıkarma yapacaktır. 


Şekil birleştirmleri ile ilgili diğer bir gelişmede “Object > Path > Join” komutunun yeteneklerinin arttırılması olmuştur.  Daha önce Join komutu ile sadece iki kapalı nokta birleştirebiliyorken artık tüm noktaları bir kerede birleştirebilmekteyiz. 


Şekilde görünmekte olan altı adet çizgi bunları birleştirmek için hepsini seçili hala getirip “Object > Path > Join“ komutu vermek.


Pikselleri hizalama

Web tasarımı için çok önemli bir geliştirme piksel hizalama Illustrator içerisinde çalıştığımız nesneler vektöreldir.  Web için piksel olarak kullanmamız gerekir, piksel olarak nesneleri görüntülediğimizde vektör netliğini göremeyiz kırılmalar ve bozulmalar olmaktadır.  İşte bu noktada “Align to pixel grid“ devreye girmekte ve vektöre yakın bir netlikte piksel olarak nesneleri görüntülememizi sağlamaktadır.

Şekilde görünen nesnenin kenar çizgilerine dikkat edilecek olursa bulanık olduğu görünmektedir.  Nesneyi seçili hale getirip, Transform panelinden “Align to Pixel Grid“ komutu verildiğinde bulanıklık artık düzelecektir. 


“Align to Pixel Grid“ komutu herhangi bir web dökümanı açtığımızda otomatik olarak seçili halde gelir. Yeni döküman açılırkende bu seçenek belirlenebilir

Çalışma Alanları Geliştirmeleri
Illustrator CS5 ile çalışma alanlarımıza daha fazla müdahale edebilmekteyiz. Çalışma alanlarımıza farklı isimler verebiliriz.

Böylece hakimiyetimiz daha da artacaktır ça- lışma alanlarını örneğin Navigation panelin- den hızlıca seçebileceğiz. Çıkış aşamasında çalışma alanlarının hangi sırayla çıkılmasını belirleyebileceğiz. Artbo- ard paneli yardımıyla bunu hızlıca çözebile- ceğiz.

Artboard paneli üzerinde sol sıralamadaki numaralar çalışma alanları numaralarını be- lirler. İstediğimiz çalışma alanını yukarı aşağı hareket ettirerek çalışma alanının numarasını de- ğiştirebiliriz.

Perspektif Gridler
Illustrator CS5 içerisinde perspektif gridler oluşturup bu gridler üzerine çizimler yapa- biliyoruz. Araç kutusundan direkt “Perspective Grid Tool“ aracını alarak perkspektif alanımızı be- lirleyebilmekteyiz.

Perspective tool ile perspektif üzerinde bu- lunan noktaları hareket ettirerek perspekti- fin açılarını ve yönünü değiştirebiliriz. Perspective Grid Aracının altında yer alan “Perspective Grid Seletion“ aracı ile perspek- tif alanını belirleriz. Belirlediğimiz alan üzerine dilediğimiz gibi nesneleri çizip yerleştirebiliriz. Perspektif gridleri kullanarak, perspektif çi- zimler, izometrik çizimler yapabiliriz.

 

Perspektif gridlerin özelliklerini “View > Pers- pective Grid “ başlığı altında değiştirebiliriz. Perspektif cetvelleri ayarlayabiliriz, perspek- tif gridlerin transparanlığını ayarlayabiliriz. Perspektif Gridlerle birlikte bu ay ki yazımı bitiriyorum, Adobe Illustrator CS5 özellikle- rine gelecek ayda incelemeye devam edeceğiz. Hoşçakalın...

 

 

 

 

May 2010

 


Illustrator