Photoshop Magazin
 


İşte Karşınızda Creative Suite 5...

01 May 2010 | Sayı: May 2010
 
1 2 3 4 5
 

Adobe, 12 Nisan Pazartesi günü Türkiye sa- atiyle 18:00'de http://cs5launch.adobe.com adresinden yaptığı online lansman ile he- men hemen her yaratıcı iş akışı için gerekli endüstri öncüsü tasarım ve geliştirme yazılı- mının yeni sürümü Adobe Creative Suite 5’i duyurdu. Creative Suite 5 ürünleri çevrimiçi içerik ile dijital pazarlamada ölçüm ve optimizasyon yetenekleri ile ilk kez bir araya getiriyor. Ay- rıca kod yazmadan etkileşimli içerik tasarla- mayı mümkün kılan ve tasarımcı ile geliştiri- ci arasındaki işbirliği sürecini geliştiren yepyeni bir bileşen, Adobe Flash Catalyst’de Creative Suite ailesine katıldı. Adobe Creative Suite 5 ailesi; Master Collec- tion, Design Premium, Web Premium, Production Premium, Design Standard paketle- riyle birlikte aynı zamanda 15 farklı üründen oluşuyor ve yeni Adobe CS Live servisleri ile bütünleşik çalışıyor. Adobe CS5 ürün ailesi, Flash Player 10.1 ve Adobe AIR 2 programla- rının beklenen sürümleri için içerik ve uygu- lamalar oluşturmaya olanak tanıyor. Creative Suite 5 Master Collection tek bir pa- kette, Adobe’nin bütün Creative Suite uygu- lamalarını içeriyor: Photoshop CS5, Illustra- tor CS5, InDesign CS5, Flash Catalyst CS5, Flash CS5 Professional, Dreamweaver CS5, Adobe Premiere Pro CS5 ve After Effects CS5.

Sınırlar Olmadan Tasarlayın Adobe Creative Suite 5 Master Collection se- risine 250’den fazla yeni özellik ilave edildi. InDesign CS5, yeni etkileşimli dokümanlarla ve gelişmiş elektronik okuyucu aygıt deste- ği ile dijital yayıncılığa geçişte güç sağlıyor. Photoshop CS5 Truer Edge teknolojisi, daha az zamanda daha iyi kenar saptama ve mas- keleme sonuçları sunuyor. Ayrıca Photos- hop CS5, bir görüntü unsurunu kaldırıp, ka- yıp pikselleri Content-Aware Fill ile hemen yerine koyma becerisine de sahip. Yeni kontur seçenekleri ile Adobe Illustrator CS5, kul- lanıcıların değişken genişliklere sahip kon- turlar oluşturmalarına ve konturun herhan- gi bir noktasında genişliği kesin olarak ayarlamalarını da mümkün kılıyor.

Yüksek Tutarlıkla Daha Hızlı Çalışın

Adobe Creative Suite 5 Master Collection paketindeki yazılımların performansı da göz alıcı şekilde artırıldı. Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro ve After Effects şu anda hem Mac hem de Windows üzerinde 64-bit uygu- lamalar olarak çalışıyor. Bu, yüksek çözünür- lüklü projeler üzerinde çalışırken profesyonellerin daha akıcı ve hızlı çalışmasına ola- nak tanıyor. After Effects uygulamasındaki zaman kazandıran Roto Brush aracı, kullanı- cıların hareket eden ön plan unsurlarını ger- çek zaman diliminde izole etmelerine yar- dımcı oluyor. Ayrıca Dreamweaver CS5, po- püler içerik yönetim sistemleri olan Drupal, Joomla! ve WordPress’i de artık destekliyor. Bu, tasarımcıların ürün içinden dinamik web içeriklerinin doğru göründüklerini almaları- na olanak tanıyor.

Yaratıcı İş Akışlarını Hızlandırın ve Optimize Edin
Adobe Creative Suite 5 ürünleri yeni Ado- be CS Live ile entegre olarak çalışıyor. Adobe CS Live, yaratıcı iş akışının önemli unsurları- nı hızlandıran ve tasarımcıların en iyi işlerini oluşturmalarına odaklanmalarını sağlayan beş çevrimiçi servisten oluşan bir settir. CS Live çevrimiçi servisleri sınırlı bir süre için üc- retsiz ve şu an için bu ürünleri içermektedir: Adobe BrowserLab, Adobe CS Review, Acro- bat.com, Adobe Story ve Omniture’dan Site- Catalyst NetAverages. Dünya çapında iş ar- kadaşlarınız ve müşterilerle fikir alışverişin- de bulunmak için Adobe ConnectNow web konferansı gibi Acrobat.com servislerine eri- şim de dahil edildi. Daha Mobil Platformlar için Tasarlayın ve Yayınlayın Tasarımcılar ve geliştiriciler Flash Professio- nal CS5 kullanarak akıllı cep telefonları, tab- let bilgisayarlar ve diğer tüketici elektroni- ği aygıtları gibi birçok mobil platform ve ay- gıt için web içeriği oluşturabilir, test edebi- lir ve yayınlayabilirler. Kullanıcılar tarayıcıya içeriği, piyasaya çıktığında Flash Player 10.1 ve AIR 2 ile yerleştirebilirler. Ayrıca, kullanı- cılar artık mobil cihazlar için AIR uygulama- ları oluşturabilirler. Bunu Flash Professional CS5’in bir bileşeni olan yeni Packager for iP- hone ile iPhone ve iPad’e uygun olarak ve gelecekte Android, BlackBerry ve Palm we- bOS için planlanan aygıt desteği ile birlikte yapabilirler. 

 

Photoshop CS5 Yenilikleri Sıra Dışı Boyama Efektleri (Mixer Brush)
Tuval üzerinde renk karışımı olanağı veren Mixer Brush Tool (karıştırıcı fırça) ile; gerçeğe benzer dokulu fırça darbeleri oluşturmanızı sağlayan fırça tiplerini kullanarak, yeni hızlı Color Picker (renk seçicisi) ve diğer araçlar- la doğal gerçekçi boyama efektleri elde ede- bilirsiniz. İçerik Duyarlı Dolgu (Content-Aware Fill)
Tüm görüntü ayrıntıları ve nesneleri seçerek Content-Aware Fill (İçerik Duyarlı Dolgu) kul- lanarak geride kalan boşluğun sihirli bir şe- kilde nasıl yok edildiğini izleyebilirsiniz. Bu çığır açan teknoloji, renk tonu ve dokuyu eş- leştirerek kaldırılan içeriğin hiç yokmuş gibi görünmesini sağlar. Kolaylaştırılan Karmaşık Seçimler (Refine Edge) İyileştirme, birleştirme için saç, tüy gibi kar- maşık görüntü öğelerini kolayca seçebilir- siniz. Seçim kenarları etrafındaki arka plan rengini ortadan kaldırın ve yeni iyileştirme araçları ile seçim kenarlarını otomatik ola- rak değiştirip maskeleri mükemmelleştire- bilirsiniz.

Kukla Çarpıtma (Puppet Warp
) Tasarımlarınız için benzersiz, yeni görünüm- ler oluşturmak için grafik, metin veya görün- tü öğelerini düzgün biçimde istediğiniz şe- kilde kolayca deforme edebilirsiniz.

Daha İyi Ortam Yönetimi (Mini Bridge) Daha esnek toplu adlandırma ile ortamları kolayca yönetebilir ve Photoshop Extended içindeki özelleştirilebilir Adobe Mini Bridge panelini kullanarak dosyalarınıza ve görsel- lerinize çok daha hızlı erişebilirsiniz.

Adobe Repoussé ile Geliştirilmiş 3D Gerçekçiliği Adobe Repoussé teknolojisi ile tüm katman, seçim, yol veya katman maskelerinden 3D logolar ve resimler oluşturabilirsiniz. Tasa- rımlarınızı bükün, döndürün, yükseltin, eğin ve şişirin. Kolay gölge oluşturma, görüntü ta- banlı ışıklar ve cam, krom gibi malzemeler- le 3D nesneleri ve tasarımları geliştirebilirsi- niz. Alan derinliği için mesafeyi ayarlayarak 3D sahnenizdeki farklı odak noktalarını keş- federek daha gerçekçi animasyonlar yapabi- lirsiniz.

Daha Hızlı Performans 64 Bit Platformlar arası 64 bit desteğinin avantajla- rından yararlanarak günlük görüntüleme iş- lerini hızlandırabilir ve çok büyük görüntü- leri 10 kata kadar daha hızlı işleyebilirsiniz. Mac OS, Windows 7 ve Windows Vista 64 bit- lik sürümüyle birlikte 64 bit uyumlu Photoshop.

Yüksek Kaliteli HDR Görüntüleme
Benzersiz bir hız, kontrol ve doğrululukla fo- toğraf gerçekliğinde HDR görüntüler oluşturabilirsiniz. Otomatik fligran giderme ve ton eşleştirme ile ayarlamalarda daha fazla kont- rol sayesinde şimdiye kadarki en iyi sonuçları alabilir hatta tek pozlamalı fotoğraflara bile HDR görünümü kazandırabilirsiniz. 

Illustrator CS5 Yenilikleri Perspektif Çizimi (Perspective Grid Tool) Gerçekçi derinliği ve uzaklığı olan tasarım- lar oluşturmak için 1, 2 veya 3 kaçış noktalı doğrusal perspektifle uyumlu şekil ve sahneler çizebilirsiniz Güzel Konturlar (Width Tool) Yeni genişlik tutamaçlarını kullanarak çizgi kalınlığını etkileşimli olarak ayarlayabilirisiniz. Çizgi ok uçlarını tam olarak konumlandırarak tireleri simetrik bir biçimde hizalayabi- lirsiniz. Resim fırçalarını ölçeklerken yol üzerindeki herhangi bir noktada uzatmayı kontrol ederek desenlerin (örneğin noktalı çizgiler) köşelerle uyumlu görünmelerini sağla- yabilirisiniz.

Web Ve Mobil Ortamlar İçin Keskin Grafikler Pikselleri hizalanmış raster resimler hazırla- mak için vektörel nesneleri dosyanın piksel ızgarası üzerinde oluşturabilirsiniz. Piksel Iz- garasına Hizala'yı seçerek ve tek tek metin çerçeveleri için metin kenar yumuşatma se- çeneklerini kullanarak temiz, keskin raster grafikler oluşturabilirsiniz.


Şekil Oluşturucu (Shape Builder Tool) Objeleri çalışma yüzeyinizde kolayca birleş- tirebilir, düzenleyebilir ve dolgu rengi uygu- layabilirsiniz. Pathfinder özelliklerine tek bir araç ile artık daha hızlı ulaşabilirsiniz.

Kıl Fırça (Bristle Brush) Doğal fırça konturlarını temsil eden vektör- lerle çizimler yapabilir, yeni fırça tip özellikle- rini ve boya opaklığını kontrol edebilirsiniz. Birden Çok Çalışma Yüzeyi Geliştirmesi Tek bir dosyada farklı boyutlarda 100 ade- de kadar istediğiniz gibi sıralayabiliceğiniz ve görüntüleyebileceğiniz çalışma alanını (sayfalarla) Arboards Paletiyle düzenleyebilirsiniz.

Çizim Geliştirmeleri Artık mevcut çizim araçlarıyla "Çizim Görü- nüm Seçenekleri" kullanarak daha hızlı çalı- şabilirsiniz. Tek tuşla yolları birleştirebilir, objelerin içine veya arkasına kolayca çizimler yapabilirsiniz. Çözünürlükten Bağımsız Efektler Farklı ortamlar arası ekran çözünürlüğünden bağımsız ideal görünümü koruyan alt gölge, bulanıklaştırma ve doku gibi raster efektler uygulayabilirsiniz.

Gelişmiş Degradeler ve Saydamlık Nesnelerinizdeki degradelerle doğrudan oy- nayabilir ve degrade geçişindeki ayrı renkle- rin saydamlığını kontrol edebilirsiniz.

Flash Catalyst ile Tam Düzenleme İnteraktif çalışmalar için Adobe Flash Ca- talyst kullanılarak eklenmiş etkileşimleri ve yapıları koruyarak tasarımları Illustrator'da düzenleyebilirsiniz.

 

 

InDesign CS5 Yenilikleri 


Etkileşimli Belgeler ve Sunumlar Animasyon, ses ve video eklediğiniz belge ve sunumları, Adobe Flash Player çalıştırıcı- sında görüntülemek için doğrudan SWF'ye dışa aktarabilirsiniz. Yeni eklenen Animati- on, Object States, Timing, Media Paletleri ile InDesgin içerisinde doğrudan Flash animasyonları yapabilir, Preview Paleti ile canlı ön izlemesine bakabilirsiniz.

 Basitleştirilmiş Nesne Seçme ve Düzenleme Yeni geliştirilmiş araçları ve nesne kontrolle- rini kullanarak, tekrarlanan mizanpaj görev- lerini verimli bir şekilde gerçekleştirebilirsi- niz. Görselleri döndürme ve oranları ile oy- nama gibi eylemleri daha hızlı yapabilirsi- niz. Live Corner Effects özelliği ile nesnelerin köşelerine istediğiniz formları verebilir, Gap Tool aracıyla nesnelerin hizalanmaları ve bir- birleriyle olan mesafelerini kolayca ayarlaya- bilirsiniz. Metin Değişikliklerini İzleme (Track Text Changes) Metinleri Track Text Changes Paleti ile doğrudan InDesign'da işaretleyerek kopya revizyonlarını kolayca gizleyebilir veya izleyebilirsiniz.

Yeniden Tasarlanmış Katmanlar Paleti (Layers Panel) Adobe Photoshop ve Illustrator yazılımların- dakine daha fazla benzeyen yeniden tasar- lanmış Katmanlar Paletiyle sayfa öğelerini kolayca yönetebilirsiniz.

Birden Fazla Farklı Sayfa Boyutu (Multiple Page Sizes) Tek bir belgede artık farklı boyutlarda sayfa- lar oluşturabilirsiniz. Bağımsız farklı sayfa öl- çülerini bir arada kullanabilir ve Page Tool ile kolayca sayfa seçimleri yapabilirsiniz. Sütunlara Yayılan veya Bölünen Paragraflar (Paragraphs That Span And Split Columns) Birden fazla sütuna yayılan veya sütunları bölen metinleri yalnızca birkaç adımda, hızlı- ca oluşturabilirsiniz. Span and Split Columns özelliği sayesinde başlığı birden fazla sütüna yayabilir, tek sütun içerisinde yeni sütunlar oluşturabilirsiniz. Araç Üretim Geliştirmeleri Görüntüleri InDesign'dan çıkmadan, Ado- be Mini Bridge'de bulabilir ve sayfa mizan- pajlarına sürükleyebilirsiniz. Eksik fontlar pa- ketlenmiş belge içerisinden otomatik olarak sisteme yüklenerek belgelerinizi kayıp font problemsiz açabilirsiniz.

Canlı Resim Yazıları (Live Captions)
Görüntü meta verilerinden otomatik olarak statik veya canlı resim altı yazıları oluştura- bilirsiniz. Gelişmiş Flash'a Aktarma Belgelerinize çok yönlü etkileşim, animasyon ve karmaşık mizanpajlara gezinme eklemek için InDesign belgelerini Flash Professional'a dışa aktarabilirsiniz. Gelişmiş e-Kitap Oluşturma Apple iPad, Sony Reader, Barnes & Noble nook, cep telefonları ve diğer mobil aygıtlar için ePUB formatında çekici e-Kitaplar oluş- turabilirsiniz.

 

Flash CS5 YeniliklerMetin Motoru (Text Engine) Yeni Metin Mizanpajı Çerçevesi aracılığıy- la baskı kalitesinde tipografiyle metninizin kontrolünü tamamen elinize alabilirsiniz. Sü- tunlar ve iki yönlü metinle çalışabilir ve diğer Adobe ürünlerinden içe aktarırken mizanpaj ve biçimlendirmede aslına uygunluğu daha fazla koruyabilirsiniz. Kod Parçacıkları (Code Snippets panel)
Sık kullanılan işlemler, animasyon, ses ve video yerleştirme ve daha fazlası için önceden yazılmış güvenilir kod örneklerini kullanarak projelerinizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz. ActionScript 3.0 dilini öğrenmenin daha ko- lay bir yoluyla yaratıcılığınızı daha fazla kullanabilirsiniz. XML Tabanlı FLA Kaynak Dosyaları FLA dosya formatının XML tabanlı uygulamasıyla projelerde daha kolay işbirliği ya- pabilirsiniz. Sıkıştırılmamış projeler, görüntüler gibi varlıkları hızlıca yönetmenize ve değiştirmenize izin verecek şekilde, klasör- ler gibi görünür ve kullanılır. Projeleri kaynak kontrol sistemlerini kullanarak yönetebilir ve dosyalarda daha kolay bir şekilde entegras- yon içerisinde çalışabilirsiniz. Kemik Aracı için Hareket (Spring for Bones) Kemik aracına eklenen yeni hareket nite- likleriyle yaylanma ve zıplama gibi gerçek- çi yeni animasyon özellikleri ekleyebilirsiniz. Geliştirilmiş ters kinematik motoru, basit ve tanıdık bir arabirim üzerinden daha gerçek- çi ve karmaşık fiziksel hareketler sağlayabilirsiniz.

Deko aracı için yeni ve kapsamlı bir fırça setiyle gelişmiş animasyon efektleri oluştura- bilirsiniz. Hızlı bir şekilde bulut veya yağmur gibi parçacıklı durumlar için hareket yaratabilir ve birden çok nesneyle stilize edilmiş çizgi veya desenler çizebilirsiniz.

Flash Builder Entegrasyonu Flash proje dosyalarınızı, daha verimli şekil- de test etmek, hatalarını ayıklamak ve yayın- lamak için içeriği Adobe Flash Builder yazı- lımı ile kullanabilen geliştiricilerle daha ya- kından çalışabilir, ActionScript düzenleyici- si olarak Flash Builder yazılımını kullanabi- lirsiniz.

Geliştirilmiş ActionScript Düzenleyicisi Özel sınıf kod ipuçları ve kod tamamlamayı içeren gelişmiş ActionScript düzenleyicisi ile geliştirme sürecini hızlandırabilirsiniz. Proje- ler başlatabilir ve ActionScript kodunu daha hızlı kullanmanın temel ilkelerini kavrayabi- lir veya kendi kodunuza ya da dış kod kitap- lıklarına etkili bir biçimde ulaşabilirsiniz.

Video Geliştirmeleri Sahne alanı üzerinde video yeri belirleme özelliği ve işaret noktalarıyla çalışmanın yeni yolu ile video gömme ve kodlama süreçleri- ni standartlaştırabilir, FLV bileşenlerini doğ- rudan sahne üzerinde görebilir ve oynatabilirsiniz.

 

Dreamweaver CS5 Yenilikleri Entegre CMS desteği WordPress, Joomla! ve Drupal gibi içerik yö- netimi sistemi çerçevelerinde tasarım ve test desteğinin keyfini çıkarabilirsiniz. Dinamik il- gili alanlar, dinamik sayfalarda bile sayfanın ilgili dosyalarına doğrudan erişim sağlarken, Canlı Görünüm Gezinme de dinamik uygula- maların önizlemelerini görebilirsiniz.

Adobe Dreamweaver, web tarayıcıları ve iş- letim sistemleri üzerinde web içeriklerini hız- lı ve güvenilir bir şekilde test eden yeni Ado- be CS Live çevrimiçi hizmeti BrowserLab ile birlikte çalışır. Birden fazla görüntüleme, ta- nılama ve karşılaştırma aracı ile dinamik web sayfalarını ve yerel içeriklerin önizlemesini yapabilirsiniz.

CSS Denetimi CSS kutusu modelini ayrıntılarıyla, görsel olarak görüntüleyebilir, CSS özelliklerini kod okumadan ve ayrı bir araca ihtiyaç duyma- dan değiştirebilirsiniz. Geliştirilmiş CSS Başlangıç Sayfaları Standartları temel alan web sitesi tasarımını- zı, güncellenmiş ve basitleştirilmiş CSS Baş- langıç Mizanpajları ile bir adım önde başla- tabilirsiniz. Daha geniş seçim olanaklarıyla, yeni şablonlar sürekli değişen en iyi CSS uy- gulama yöntemlerini ve kolay anlaşılır seçici ve kuralları içerir.

Geliştirilmiş Basit Site Kurulumu Dreamweaver'ın yeni araçlarla donatılan Site Tanımı iletişim kutusu ile sitenizi her zaman- kinden daha hızlı kurabilirsiniz. Aşamalı, ağ formunda ve diğer tür siteleri kullanmak için özel adları olan birden fazla sunucu ekleye- bilirsiniz. PHP Kod İpuçları Kodları hatasız yazmanıza yardımcı olma- sı için özel PHP işlevlerinin doğru yazımlarını görüntüleyebilirsiniz. PHP kod ipuçları ile uygulamaları hızla oluşturabilir ve değiştire- bilir, temel PHP işlevlerini, yöntemlerini ve nesnelerini kolayca yönetebilirsiniz. Siteye Özgü Kod İpuçları Üçüncü parti PHP kitaplıkları ve WordPress, Drupal, Joomla! gibi CMS çerçeveleri için geliştirilmiş ipucu desteğini etkinleştirerek Adobe Dreamweaver CS5'te standart dışı dosyalar ve dizinlerde kod ipuçlarından faydalanabilirsiniz.

Business Catalyst ile Entegrasyon Programlamaya gerek kalmadan güçlü çev- rimiçi işletmeler oluşturmak için Dreamwea- ver ile Adobe Business Catalyst hizmeti ara- sındaki entegrasyondan yararlanabilirsiniz.

Subversion Desteği Geliştirilmiş Subversion desteği ile site dos- yalarınızı sürüm kontrollü işbirliği ortamla- rında daha verimli yönetebilirsiniz. Dosyala- rınızı normal, statik bir web sitesinde oldu- ğu gibi taşıyabilir, kopyalayabilir, silebilir ve sonra da değişiklikleri uzak SVN deponuzla senkronize edebilirsiniz.

 

 

CS5 Minimum Sistem Gereksinimleri Windows
• Intel® Pentium® 4 veya AMD Athlon® 64 işlemci (Intel CoreTM2 Duo veya AMD Phenom® II önerilir); Adobe® Premiere® Pro için Intel Core 2 Duo veya AMD Phenom II gereklidir • Adobe Premiere Pro ve After Effects® için 64 bit destekli işlemci gereklidir
• Microsoft® Windows® XP ile Service Pack 3; Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate veya Enterprise ile Service Pack 1 (Service Pack 2 önerilir) veya Windows 7 • Adobe Premiere Pro ve After Effects için 64 bit Windows Vista veya Windows 7 gereklidir
• 2GB RAM (4GB veya daha fazlası önerilir)
• Kurulum için 24,3GB kullanılabilir sabit disk alanı ve kurulum sırasında ilave boş alan gereklidir (kaldırılabilir flash tabanlı depolama aygıtlarına kurulamaz)
• 1280x900 ekran (1280x1024 önerilir) ile donanım hızlandırmalı OpenGL ekran kartı, 16 bit renk ve 256MB VRAM • Adobe Photoshop® Extended yazılımındaki bazı hızlandırılmış GPU özelliklerine Shader Model 3.0 ve OpenGL 2.0 için grafik desteği gereklidir
• Adobe Bridge uygulamasındaki bazı özellikler, DirectX 9 yetenekli en az 64MB VRAM'ı olan grafik kartlarına bağlıdır • Sıkıştırılmış video formatlarını düzenlemek için 7200 RPM sabit sürücü, sıkıştırılmamışlar için RAID 0
• SD/HD iş akışlarına yönelik yakalama ve banda dışa aktarma işlemleri için Adobe sertifikalı kart • DV ve HDV yakalama, banda aktarma ve DV aygıtına iletme işlemleri için OHCI uyumlu IEEE 1394 bağlantı noktası
• ASIO protokolüyle veya Microsoft Windows Driver Model ile uyumlu ses kartı • Çift katmanlı DVD'lerle uyumlu DVD-ROM sürücüsü (DVD yazmak için DVD+-R yazıcısı; Blu-ray Disc ortamı oluşturmak için harici Blu-ray yazıcısı)
• JavaTM Runtime Environment 1.6 (dahildir)
• QuickTime ve Multimedya özellikleri için QuickTime 7.6.2 yazılımı gereklidir
• SWF dosyalarını dışa aktarmak ve SWF dosyaları olarak dışa aktarılmış DVD projelerini yürütmek için Adobe Flash Player 10 yazılımı gereklidir

Mac OS
• Multicore Intel işlemci ve 64 bit desteği
• Adobe Premiere Pro'da GPU hızlandırmalı performans için Mac OS X v10.5.7 veya v10.6.3; Mac OS X v10.6.3 gereklidir
• 2GB RAM (4GB veya daha fazlası önerilir)
• Kurulum için 26,3GB kullanılabilir sabit disk alanı ve kurulum sırasında ilave boş alan gereklidir
• 1280x900 ekran (1280x1024 önerilir) ile donanım hızlandırmalı OpenGL ekran kartı, 16 bit renk ve 256MB VRAM
• Adobe Photoshop yazılımındaki bazı hızlandırılmış GPU özelliklerine Shader Model 3.0 ve OpenGL 2.0 için grafik desteği gereklidir.
• Sıkıştırılmış video formatlarını düzenlemek için 7200 RPM sabit sürücü, sıkıştırılmamışlar için RAID 0
• Temel Ses uyumlu ses kartı
• Çift katmanlı DVD'lerle uyumlu DVD-ROM sürücüsü (DVD yazmak için SuperDrive, Blu-ray Disc ortamı oluşturmak için harici Blu-ray yazıcısı)
• Java Runtime Environment 1.5 veya 1.6 • Flash Player 10 yazılımı gereklidir

 

May 2010

 


Dosya