Photoshop Magazin
 


 
 
 

Fotoğrafa Gömlek Biçmek / Dijital Masumiyet

01 May 2007 
Çünkü yüz milyonlarca amatör sayesinde sanat, entelektüel bir seçim ve yetenekli sanatçı¬ların tekelindeki bir uğraş olmaktan çıkarılarak, büyük kitlelerin kendini sınadığı bir yaratıcılık biçimi haline getirilmiştir.
 

Fotoğrafa Gömlek Biçmek II /Yalan İnşası

01 April 2007 
Sanat, modernist çağda önce geleneklerini sonra da temsil ve tasvir niteliklerini terk etmeye başladı.
 

Fotoğrafa Gömlek Biçmek

01 March 2007 
Fotoğraf uyuyan devi, yani yüzyıllar boyu sadece yönetilmiş olanları derin uykusundan uyandırarak,
 
Fotoğraf ve Kurgusal Öykü
 

Fotoğraf ve Kurgusal Öykü

01 February 2007 
Fotoğraflı romanların (fotoroman) yoğun olarak tefrika edildiği1950 ve 1960'lı yıllar...
 

Kitle Fotoğrafçılığı

01 January 2007 
 

Fotoğraf Kuramı

01 December 2006 
Fotoğraf aydınlanma çağının en önemli buluşudur. Varlık nedeninin başında gelen ve belki de en önemli neden, çağın bilgi akışını ve enformasyon
 

Fotoğraf Kuramı

01 October 2006 
İletişim, yasal zeminleri kullandığı için kaba bir propaganda aygıtı gibi görüntüler vermez. Fakat, bize demokratik değerleri işaret ederek, kendini koşulsuz şekilde demokrasinin olmasa olmaz araçlarından biri olarak onaylatmak ister.
 

Fotoğraf Kuramı

01 September 2006 
Fotoğrafın amacı hakkında çok şey söyleyebiliriz. Aslında her fotoğraf amacını yaşam ve süreklilik üzerine kurmuştur.
 

Fotoğraf, Popülarite ve Popüler Kültür

01 July 2006 
Fotoğrafın hem kendisi başlı başına bir etkinliktir, hem de popüler kültürü tetikleyen itici...
 

Fotoğrafın anlam sorunu

01 June 2006 
Fotoğrafın izlenebilir nitelikler kazanmasına yol açan şey, bakışın tekniğe egemen olmasıdır. Çünkü bilgisayar programları, fotoğrafın varlık nedeni değil, onu yaygın bir paylaşıma taşımanın araçlarıdır.
 

Photoshop'un Büyüsü

01 May 2006 
Photoshop’u iyi ile kötü fotoğrafın, yaratıcı bakışla kaba kolajın, parıldayan fikirle kısır ve zevksiz görüntünün ayrışmasına yol açan bir sorumluluk bilincine ve kullanıma taşırsak, kanımca, bu hem yaratıcı fotoğrafın, hem de düşüncenin gelişmesini kaçınılmaz kılacaktır.
 
Fotoğrafın Bilgisayarla Flörtü
 

Fotoğrafın Bilgisayarla Flörtü

01 April 2006 
Başdöndürücü biçimde gelişenin fotoğraf mı yoksa bilgisayar mı olduğu sorusu aynı zamanda iç içe geçmiş farklı bir durumu dikkatlerimize sunuyor. Gelişen bilgisayar programları, fotoğraf görüntülerini iletişim ve biçim özelliklerine kavuştururken, fotoğraf geleneksel tekniklerini terk ederek kullanımı ve işlevleriyle teknolojiyi kutsayan bir role soyunmuştur.
 
Fotoğrafın Tarihsel Dönüşümü
 

Fotoğrafın Tarihsel Dönüşümü

01 March 2006 
Kanımca fotoğraf dilinin iyi anlaşılmaması, teknik ve estetik yeteneklerinin doğru kavranmaması, fotoğraf programlarının başarısız şekilde kullanılmasına da yol açmaktadır. Hiçbir amacı bulunmasa da, özü itibarıyla fotoğrafçı daima bize bir öykü anlatır.